Немирівська міська громада
Немирівський район, Вінницька область

Аналіз регуляторного впливу Проекту рішення про затвердження проектів положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік.

Аналіз регуляторного  впливу

Проекту рішення про затвердження проектів  положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  податку на території об’єднаної територіальної громади  Немирівської міської  ради на 2018 рік.

 

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Опис проблеми:

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. До місцевих податків належать: єдиний податок та податок на майно. До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим Кодексом України, забороняється.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Згідно вимог п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Мотивацією для прийняття даного рішення є те, що згідно з нормами Податкового Кодексу України, не встановлення відповідних місцевих податків і зборів спричинить значні втрати міського бюджету, оскільки справляння таких податків буде здійснюватись із застосуванням їх мінімальних ставок. Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду міського бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій міста. Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є: платники місцевих податків і зборів; органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів; міська рада, яка повинна чітко дотримуватися принципу верховенства закону. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Немирівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік».

2.Цілі регулювання

Проект регуляторного акта «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України та спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, в цілому. Основними цілями його прийняття є:

– приведення чинного регулювання у відповідність до норм Податкового кодексу України;

– збільшення надходжень до міського бюджету у вигляді окремих місцевих податків і зборів;

– встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та підвищення мотивації громадян до зайняття окремими видами підприємницької діяльності шляхом ранжування ставок єдиного податку;

– вдосконалення відносин між міською радою, Немирівською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час розробки проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

а) відмова від введення в дію запропонованого акта. Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння місцевих податків і зборів на території Немирівської об’єднаної територіальної громади. Одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.

б) здійснення регулювання нормативним актом іншого органу. Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

в) прийняття даного регуляторного акта. Прийняття даного регуляторного акта дозволить розв’язати визначену проблему в цілому. Проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік» розроблено із врахуванням загальних засад встановлення і відповідають нормам Податкового кодексу України. Цей регуляторний акт дасть змогу привести у відповідність та вдосконалити відносини, що виникають у процесі оподаткування. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, відповідатиме потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Після набрання чинності рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік» на території об’єднаної територіальної громади будуть затверджені ставки місцевих податків і зборів і діятимуть відповідно до норм чинного законодавства.

Механізм сплати місцевих податків і зборів визначений і буде застосовуватись на території об’єднаної територіальної громади відповідно до Податкового кодексу України. Прийняття рішення Немирівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

а) проведення наради з представниками Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницької області щодо впровадження ставок місцевих податків і зборів;

б) забезпечити інформування громадськості про положення регуляторного акта шляхом оприлюднення у мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Немирівської міської ради;

в) затвердження рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік»;

г) сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

д) забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний, так і негативний характер (зменшення або збільшення мінімальної заробітної плати; зменшення або збільшення мінімального прожиткового мінімуму; розширення або звуження кола платників; внесення змін або відміна на державному рівні порядку сплати місцевих податків і зборів тощо).

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органу місцевого самоврядування з міського бюджету. Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні податкової служби. Суб’єкти господарської діяльності – платники місцевих податків і зборів сплачуватимуть вищезазначені податки в межах, встановлених на законодавчому рівні.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Нагляд та контроль за додержанням вимог рішення Немирівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради на 2018 рік»  здійснюватиметься Немирівською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, на яку покладені обов’язки контролю за справлянням місцевих податків і зборів. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта визначатиметься планом роботи Немирівської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

  1. Очікувані результати прийняття акту

 

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців,  юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Немирівська об’єднана територіальна громада

Надходження до міського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Немирівська міська рада

Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів;

 

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Фізичні особи, фізичні особи – підприємці та юридичні особи

Прозорість дій місцевих органів влади

Витрати, пов’язані зі сплатою податку

Витрати суб’єктів господарювання на сплату місцевих податків та зборів через підвищення рівня мінімальної заробітної плати є трансфертними платежами (витрати суб’єктів господарювання  - надходженням до міського бюджету - вигода громади).

  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

 

З моменту  набрання  чинності  даного проекту  рішення термін  дії 1 рік .

 

  1. Визначення показників результативності акту.

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники статистичні показники:

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансферів) всього;

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів, всього;

– питома вага надходжень від сплати місцевих податків і зборів;

 Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

 

Назва показника

Фактичні надходження 2015 рік

 

Фактичні надходження 2016 рік

 

Очікувані надходження 2017 рік

 

Сума надходжень до загального фонду міського бюджету без врахування трансфертів (тис.грн.)(у співставених умовх)

 

33090,286

45573,110

56214,500

Сума надходжень до загального фонду міського бюджету  місцевих податків і зборів (титс.грн.) (у співставних умовах)

7788,193

12213,251

16122,640

Питома вага надходжень від сплати місцевих податків і зборів (%)

23,5

26,8

28,7

 

  1. Заходи відстеження результативності рішення

 

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності буде проведено не пізніше 1 року з дня набрання чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися за статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних податкової інспекції про надходження коштів до міського бюджету в частині місцевих податків і зборів та кількості платників.