Немирівська міська рада - Публічна інформація - sitePage19
Декларації
 Про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік керівного складу Немирівської міської ради1. Качур Віктор Миколайович - Немирівський міський голова (Скачати)
2. Торохтій Микола Вікторович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Скачати)
3. Кременюк Михайлло Володимирович - заступник міського голови з соціальних питань (Скачати)
4. Чуб Тетяна Іванівна - заступник міського голови з питань планування бюджету та фінансів (Скачати)
5. Штойко Діма Олександрович - секретаря Немирівської міської ради (Скачати)

 
 
 
  Протокол
 
громадських слухань містобудівного обгрунтуваня будівництва АЗС та АГЗП з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів по вул. Горького в м. Немирів, Вінницької області (скачати)
 

 
Громадське слухання
 
  Громадське слухання щодо врахування громадських інтересів по «Містобудівному обґрунтуванню на будівництво АЗС та А Г З П з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів по вул. Горького в м. Немирів Вінницької області»
 
  З 6 жовтня 2011року по 6 листопада 2011 року триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів. Замовником даної містобудівної документації є ФОП Гайдар Олег Ігорович. Розробник містобудівного обґрунтування ПП «Проектно-будівельна компанія «Портал» Ліцензія АВ №316705 З відповідною проектною документацією можна ознайомитись за адресою: м. Немирів, вул. Леніна, 28, Немирівська міська рада, тел. 2-24-01,2-17-69.
 
  Пропозиції (зауваження) просимо подавати до 6 листопада 2011 року за адресою: м. Немирів вул. Леніна,28 ,Немирівська міська рада, тел. 2-17-69. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій - Павленко Н.Б.
 
  6 листопада 2011року відбудуться громадські слухання о 15 годині в приміщенні Немирівської міської ради за адресою м. Немирів вул. Леніна,28.
 
  
   
 
УКРАЇНА
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 01.07.2011 року    № 51-р.

Про доступ до публічної інформації.
 
  На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідно до п. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
 
  1. Затвердити такі що додаються:
  1.1 Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Немирівська міська рада та її виконавчий комітет.
  1.2 Форму запиту на інформацію.
  2. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету (С. Костина) у тижневий термін розробити та подати на затвердження:
  перелік відомостей, що становлять службову та публічну інформацію;
  інструкцію питань обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову та публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію таких документів та надання доступу до них за запитами, прийнятний для громадян.
 
  3. Визначити:
  3.1 Першого заступника міського голови з питань виконавчої діяльності (М. Торохтій) та спеціаліста І категорії з питань внутрішньої політики та зв’язку із засобами масової інформації (М. Кременюк) відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Немирівська міська рада.
  3.2 Визначити спеціаліста І категорії по роботі із зверненнями громадян (Л. Черевична) відповідальною з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.
  4. Секретарю міської ради (В. Білоус) внести відповідні зміни до посадових інструкцій працівників апарату міської ради.
  5. Редактору газети «Вісник Немирова» за дорученням керівництва Немирівської міської ради забезпечувати в газеті «Вісник Немирова» оприлюднення та оновлення інформації, зазначеної у ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
  6. Першому заступнику міського голови з питань виконавчої діяльності (М. Торохтій) та юристу міської ради (В. Семенов) забезпечити проведення навчань працівників апарату міської ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації.
  7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
  Міський голова
Олександр Качур
 
  З розпорядженням ознайомлені:
  М. Торохтій ______________
  В. Білоус   _______________
  С. Костина _______________
  М. Кременюк _____________
  Л. Черевична _____________
  В. Семенов   ______________
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Немирівської міської ради
від 2011 року №
 

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Немирівська міська рада
 
 
  1. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
  2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
  3. Запит на інформацію має містити:
  3.1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.
  3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
  3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
  4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Немирівської міської ради подаються на реєстрацію спеціалісту І категорії по роботі із зверненнями громадян (Л. Черевична) особисто або за тел.. 2-17-69, факс 2-24-57 чи електронною поштою nemirov rada@email.ua або nemirov rada@mail.ru
  5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
  6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
  7. Всі запити подаються голові Немирівської міської ради. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється і надсилається адресату.
  8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний надати матеріал (папір форматом А 4) на копіювання та друк.
  9. Відповідь на запит на інформацію надається Немирівською міською радою не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
  10.У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
  11.Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
  12.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Немирівська міська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
  13.У разі, коли Немирівська міська рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.
  14.Якщо Немирівській міській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
  15.Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені відповідно до вимог законодавства в суді.
  16.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
 
  Керуюча справами
  Світлана Костина
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Немирівської міської ради
від 01.07.2011 року № 51-р.
 
 
 
Форма запиту на інформацію
 
 
Міському голові    
 Качуру О. В.    
__________________________________   
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
___________________________________  
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________  
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
 
  Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)  або
 
  Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)


 
  Відповідь прошу надати:
  Поштою (вказати поштову адресу)
  Факсом (вказати номер факсу)
  Електронною поштою (вказати E-mail/)
  В усній формі (вказати номер телефону)
______________________ ______________________
(дата) (підпис)
 
  Запит подається спеціалісту І категорії по роботі із зверненнями громадян (Л. Черевична) Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
  
   
 
УКРАЇНА
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 
 

РІШЕННЯ № 117
від 21.06.2011 року    

Про затвердження Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Немирові
 
  На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідно до п. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
 
  В зв’язку з істотними змінами в діючому законодавстві в галузі транспорту,що пов’язано, безпосередньо, з проведенням конкурсу на перевезення пасажирів та визначенням автомобільного перевізника на конкурсних засадах,керуючись ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про автомобільний транспорт»,Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року за № 1081, « Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами внесеними згідно з Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 525 та від 17.07.2009 № 776, Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1184, наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 року № 285 « Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», виконком міської ради ВИРІШИВ:
 
  1.Затвердити Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Немирові в редакції, що додається.
  2.Визнати таким , що втратило чинність:
  - пункт 1 рішення виконавчого комітету від 20.03.2007 року № 74 « Про проведення конкурсу на регулярне перевезення пасажирів автомобільним транспортом»,
  - пункт 1 рішення виконавчого комітету від 26.04.2006 року № 7 «Про проведення конкурсу на регулярне перевезення пасажирів автомобільним транспортом».
 
  3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань виконавчої діяльності М.Торохтія.
 
 
  Міський голова
Олександр Качур
 

 
 
 
 
 
Розробка та супровід сайту:
Дмитро Свирида
Офіційний сайт Немирівської міської ради
Copyright MyCorp © 2009 - 2016 Хостинг від uCoz