Про затвердження Положення - 28 Травня 2010 - Немирівська міська рада
Головна » 2010 » Травень » 28 » Про затвердження Положення
15:42
Про затвердження Положення

Україна
місцеве самоврядування
Немирівська міська рада
Вінницької області
Рішення


    Про затвердження Положення про видачу дозволу
на розміщення на території об'єктів благоустрою,
будівель і споруд соціально-культурного, побутового,
торговельного та іншого призначення в місті Немирові.


    Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до п.10 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про планування і забудову територій», Немирівська міська рада вирішила:

    1. Затвердити Положення про видачу дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою, будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в місті Немирів згідно з додатком 1.

    2. Затвердити форму бланку дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою, будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в місті Немирів згідно з додатком 2.

    3. Затвердити форму бланку заяви, яка подається для отримання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою, будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення згідно з додатком 3.

    4. Начальнику відділу правового та організаційного забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради Подзігун Є.П. забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті міської ради «Вісник Немирова».

    5. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення.

    6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, торгівлі, побутового обслуговування (Томенко О.О.).

Міський голова
Віктор Качур
Додаток 1    
до рішення 30 сесії 5 скликання
Немирівської міської ради
від «27» травня 2010 року.


Положення

    про видачу дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в м. Немирові.

    1. Загальні положення.

    1.1. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

    1.2. Діяльність підприємств торгівлі та сфери послуг без дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення не допускається.

    1.3. Відповідальність за правомірність використання, передання приміщень у найм (оренду, суборенду) несе відповідно власник, наймодавець приміщення.

    1.4. Експлуатація закінчених будівництвом об’єктів; об’єктів, в яких проведена реконструкція, без затвердження акту державної технічної комісії - забороняється.

    1.5. Після здачі об’єкту в експлуатацію, замовник зобов’язаний зареєструвати об’єкт в бюро технічної інвентаризації.

    1.6. Суб’єкт господарювання не має права вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду об’єкту без попереднього погодження проектної документації з виконавчим комітетом Немирівської міської ради.

    1.7. Відповідальність за достовірність наданих відомостей несе суб’єкт господарювання.

    1.8. Забороняється перебування малолітніх та неповнолітніх дітей без супроводу батьків чи осіб, які їх замінюють, у закладах дозвілля, громадського харчування, на літніх майданчиках, комп’ютерних та ігрових залах міста у вечірній час:

    -у весняно-літній період – після 23-ї години,

    -в осінньо–зимовий період – після 22-ї години

    1.8.1. Відповідальність за дотримання обмежень щодо перебування дітей у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних та ігрових залах покладається на їхніх законних представників та відповідних суб’єктів господарювання.

    1.8.2. Збір за видачу дозволу на розміщення будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення справляється з юридичних і фізичних осіб, які надають певні види послуг. Звільняються від сплати збору суб’єкти господарської діяльності, що є платниками єдиного податку.

    1.8.3.Ставка збору для суб’єктів господарювання становить 20 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян, що постійно здійснюють надання послуг по торгівельному, побутовому та іншому обслуговуванню населеня в спеціально відведених місцях.

    1.8.4. Збір за розміщення об’єкту роздрібної та гуртової торгівлі, об’єкту ресторанного господарства та об’єкту надання послуг стягується за кожен об’єкт окремо.

    1.8.5. При одержані дозволу/погодження на розміщення об’єкту торгівлі для проведення виставки-продажу, або ярмарки-продажу організатори сплачують збір в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, за кожен день проведення виставки-продажу, чи ярмарки-продажу. При організації ярмарки-продажу виконавчим комітетом Немирівської ради вищезазначений збір не сплачується.

    1.8.6. Кошти збору за видачу дозволу перераховуються до бюджету Немирівської міської ради.

    1.8.7. Облік збору здійснюється у спеціальному журналі обліку адміністратором Немирівської міської ради.

    2. Порядок видачі дозволу.

    2.1. Дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, за формою, встановленою згідно з додатком 2 цього рішення, видається єдиним дозвільно – реєстраційним офісом у Немирівському районі.

    Дозвіл підписується міським головою та скріплюється печаткою.

    2.2. Оформлення і видача дозволу проводиться протягом 5 - ти робочих днів.

    2.3. Дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення оформляється у трьох примірниках.

    Перший примірник дозволу видається заявникові, другий – залишається у єдиному дозвільно – реєстраційному офісі, третій – у Немирівській міській раді.

    Дозвіл має реєстраційний номер.

    2.4. Видані дозволи реєструються у журналі обліку дозволів на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

    2.5. Виданий дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення повинен знаходитись за місцем провадження діяльності в оригіналі.

    Ксерокопія дозволу має бути відкрита та доступна для огляду.

    2.6. Для отримання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення суб’єктом господарювання подається заява встановленого зразка та копії таких документів:

    - свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи –підприємця;

    - довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для відокремлених підрозділів юридичної особи);

    - документа про право власності або користування приміщенням, якщо діяльність буде проводитися у приміщенні (договір найму (оренди) між заявником і наймодавцем);

    - довідка ГУМНС України у Вінницькій області щодо відповідності вимог і норм пожежної безпеки;

    - висновок/акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності вимогам санітарного законодавства (у випадках передбачених законом);

    - державний акт на право власності на земельну ділянку або документа на право користування земельною ділянкою.

    - копія документа про сплату збору за видачу дозволу.

    2.6.1. Усі копії поданих документів завіряються суб’єктом господарювання власним підписом та печаткою при наявності.

    2.6.2. Подані документи формуються в окрему справу, яка зберігається у адміністратора Немирівської міської раді.

    3. Порядок перереєстрації дозволу.

    3.1. У разі передачі у встановленому порядку права власності на приміщення іншому власнику дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення підлягає перереєстрації у місячний термін на загальних підставах.

    3.2. У разі реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) з визначенням її правонаступника, перереєстрація дозволу проводиться у місячний термін.

    3.2.1. Для перереєстрації дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення подається заява встановленого зразка та копія документа про визначення правонаступника (копія статуту).

    3.2.2. Оформлення і видача перереєстрованого дозволу проводиться протягом 5 робочих днів.

    3.3. У разі зміни паспортних даних підприємця (прізвища, ім’я чи по батькові, адреси проживання) проводиться перереєстрація дозволу на підставі поданої заяви встановленого зразка та копії документа про зміну прізвища, імені чи по батькові.

    3.3.1. Оформлення і видача перереєстрованого дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення проводиться протягом 5 робочих днів.

    3.4. У разі втрати (знищення тощо) дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення видається його дублікат.

    3.4.1. Для одержання дубліката дозволу подається заява встановленого зразка.

    3.4.2. Оформлення і видача дубліката дозволу проводиться протягом 5 робочих днів.

    4. Терміни дії дозволів.

    4.1. Дозвіл видається (для стаціонарних об’єктів) – на термін здійснення суб’єктом господарювання діяльності за вказаним у заяві видом діяльності та даною адресою:

    - що знаходяться в орендованих стаціонарних об’єктах – на термін дії договору оренди;

    - що перебувають у власності суб’єктів господарювання – постійно.

    4.2. Сезонний дозвіл (для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у весняно-літній період та ін.) – на сезон (з 15 квітня по 15 жовтня).

    4.3. Дозволи на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення втрачають чинність після закінчення терміну їх дії.

    5. Відповідальність.

    5.1. Керівники підприємств, установ, організацій і громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності несуть повну відповідальність за достовірність інформації, яка вказана в документах, поданих для отримання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, за дотримання Правил торговельного обслуговування населення, Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, Правил побутового обслуговування населення, режиму роботи, санітарних норм та правил, Правил пожежної безпеки, Правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами тощо.

    6. Прикінцеві положення.

    6.1. Виконком міської ради має право анулювати чи зупинити дію дозволу в разі порушення суб’єктом господарювання нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.

    6.2. Мотивоване рішення про анулювання чи зупинення дії дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення доводиться до відома суб’єкта господарювання у письмовій формі. Копія цього рішення направляється до податкової інспекції.Віра Євтенко,
секретар міської ради


Переглядів: 1592 | Додав: dima | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Розробка та супровід сайту:
Дмитро Свирида
Офіційний сайт Немирівської міської ради
Copyright MyCorp © 2009 - 2017 Хостинг від uCoz