A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту: рішення Немирівської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту

регуляторного акту: рішення Немирівської міської ради

«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

 

   Відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. « 308 зі змінами.

 

   Назва акту  - рішення Немирівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

 

Регуляторний орган – Немирівська міська рада.

 

Розробник документа – виконавчий комітет Немирівської міської ради.

 

1.Визначення проблеми.

    Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевих податках і зборах покладається на міську раду. При запровадженні місцевих податків та зборів органом місцевого самоврядування на законодавчому рівні надано право запроваджувати  максимально ефективну систему справляння місцевих податків та зборів.

      На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Немирівської об’єднаної територіальної громади.

       Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановлені ставок місцевих податків і зборів згідно чинного законодавства, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

       Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування.

       Основні групи (підгрупи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

Громадяни

Так.

Недостатність коштів міського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми

 

Держава

Так.

Недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги.

 

Суб’єкти господарювання

Так.

Сплата податків та зборів в розмірах, встановлених   Не мирівською міською радою

 

 

 1. Цілі державного регулювання.

   

           Впровадження  регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямованому на поповнення дохідної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку із сплатою місцевих податків та зборів, зокрема:

 • своєчасне поповнення міського бюджету;
 • відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податків та зборів;
 • приведення рішень міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України;
 • встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок  місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до Податкового кодексу України;
 • збільшення надходжень до міського бюджету  за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
 • забезпечення необхідних надходження до міського бюджету.

    

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

         Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

        Ця альтернати є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.    

         У зв’язку  з делегуванням повноважень повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Немирівської  об’єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулюваня шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

          Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення цілей.

            Загальнообов’язковість виконання рішень Немирівської міської ради на території Немирівської об’єднаної територіальної громади, передбачена ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу України, забезпечить надходження до міського бюджету.

 

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – залишити  ситуація без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти ради повинні відповідати чинному законодавства.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

 

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

 

Альтернатива 1

 

 

 

Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за рахунок встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

 

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

 

       

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

Витрати

 

Альтернатива 1

 

 

 

За рахунок надходжень від сплати податків та зборів – реалізація заходів відповідно до потреб громади

 

Сплати податків та зборів

 

Альтернатива 2

 

 

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

 

9

54

 

63

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

15%

85%

 

100 %

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання по земельному податку, одиниць

1

14

21

46

82

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1%

17%

26%

56%

100%

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання по  єдиному податку, одиниць

-

-

38

-

38

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

100%

Всього  - кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одииць

1

23

 

113

46

 

183

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

 

Альтернатива 1

Обгрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Немирівської об’єднаної територіальної громади

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту

 

 

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству

Відсутні

 

                   

 

Витрати, які будуть виникати у суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акту

згідно з додатком 2 до методики проведення аналізу впливу регуляторного акту

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»)

 

Альтернатива 2.

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту ( рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок ді\ регуляторного акту»)

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

    1.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

3

Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам законодавства, приводить ставки по місцевих податках і зборах у відповідність до ПК України, встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності  суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

1

Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Обгрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Немирівської об’єднаної територіальної громади

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту

Цілі регулювання будуть досягнуті повною мірою. Наповнення міського бюджету, збереження кількості суб’єктів підприємництва

Альтернатива 2

відсутні

Податки та збори до прийняття рішення справляється виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх  чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними  до нього змінами та доповненнями та забезпечує  стабільні надходження податків та зборів до міського бюджету

На дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників:

-ухвалення змін та доповнень до чинного законодавствав цій сфері;

-підвищення рівня інфляції.

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві.

Альтернатива 2

Альтернатива не є прийнятною, оскільки суперечить  чинному законодавству.

-

 

    Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 1 – встановлення  економічно обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, для суб’єктів господарювання, які спроможні сплачувати податки та забезпечення надходжень до бюджету. могли сплачувати податки та збори

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. 

     Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Немирівської міської ради « Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік»

     Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

      Механізм розв’язання проблеми:

 • встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік;
 • інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та земельного податку через офіційний веб-сайт Немирівської міської ради;
 • забезпечення надходжень встановлених податків та зборів до міського бюджету.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

 • економічні - запропоновані ставки місцевих податків та зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;
 • організаційні – розробка регуляторного акту відповідно до цілей державного ркгулювання, його оприлюднення, розгляд та прийняття відповідного рішення.

 

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

        Витрати  Немирівської міської ради на виконання вимог регуляторного акту не передбачено.

        Зазначене регулювання стосується усіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Немирівської міської ради,  в тому числі 113 одиниць суб’єктів малого підприємництва, що складає 15 відсотків від загальної кількості суб’єктів господарювання, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва – Тест малого підприємництва (додаток 4 до АРВ)

 

 1. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

 

      Запропонований строк дії регуляторного акту – 2019 рік.   Достатній  для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

 

Кількісні  показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акту, та які підлягають контролю (відстеження результативності)

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

Розмір надходжень до міського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та єдиного податку

1034000 (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 3858000(єдиний податок) + 8950000 (земельний податок) =

 13842000 грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 69210000 грн.

Кількість суб’єктів господарювання на яких розповсюджується дія акту

889

889

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання із встановленими розмірами ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік.

Відповідно до частини 5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб із встановленими  розмірами ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

Інформування платників про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів буде проведено  через повідомлення на офіційному веб-сайті Немирівської міської ради

 

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких  здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

 

         В разі прийняття  запропонованого рішення , строк дії якого на протязі 2019 року, буде здійснено базове відстеження результативності дії  регуляторного акту  та повторне відстеження  результативності дії регуляторного акту через 1 рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичної інформації та моніторингу надходжень податків та зборів.

          Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності і, відповідно статистичний вид даних, що будуть надані відповідними органами державної влади, органами статистики, фінансовим управлінням міської ради.

          Зауваження та пропозиції   від  фізичних та юридичних  осіб  щодо проекту  регуляторного акту приймаються в письмові формі , шляхом звернень на адресу:22800, м.Немирів, вул.Соборна,26 або на електронну адресу: nemyrivotg@gmail.com

  

 

 

 

Голова комісії з питань планування, фінансів,

цін, бюджету та регуляторної політики                              О.В.Хіхлач

 

dodatok 1                        dodatok2                          dodatok 3                          dodatok4                         dodatok 5

dodatok 1.1                     dodatok 2.1

dodatok 1.2                     dodatok 2.2

dodatok 1.3

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь