A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 10 місяців 2017 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 10 місяців 2017 
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на 10 місяців Фактичне виконання   % виконання Відхилення (+,-)  від плану на 9 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 9 міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 33990,817 26183,060 27323,656 80,4 104,4 1140,6
Податок на прибуток підприємств  0,128 0,128 0,128 100,0 100,0 0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,128 0,128 0,128 100,0 100,0 0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1,030 0,750 0,507 49,2 67,6 -0,2
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1060,525 848,400 1172,172 110,5 138,2 323,8
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 4242,105 3393,680 4495,168 106,0 132,5 1101,5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2858,615 2461,545 2737,254 95,8 111,2 275,7
Податок на нерухоме майно 917,006 839,033 903,774 98,6 107,7 64,7
Плата за землю 9897,383 8368,203 8348,009 84,3 99,8 -20,2
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 6946,651 5866,031 5912,662 85,1 100,8 46,6
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2950,732 2502,172 2435,347 82,5 97,3 -66,8
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 44,550 56,250 112,5 126,3 11,7
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 -0,545     -0,5
Єдиний податок  9411,060 7453,180 7579,807 80,5 101,7 126,6
Інші надходження  1,450 0,950 0,954 65,8 100,4 0,0
Плата за надання адміністративних послуг 779,500 679,430 876,673   129,0 197,2
Державне мито 55,620 46,300 55,122 99,1 119,1 8,8
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 53,950 47,950 44,570 82,6 93,0 -3,4
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 63319,189 50367,159 53593,499 84,6 106,4 3226,3
Дотації 2871,646 6756,400 1892,871 65,9 28,0 -4863,5
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 2871,646 1892,871 1892,871 65,9 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  66190,835 57123,559 55486,370 83,8 97,1 -1637,2
Субвенції 15192,196 11281,555 11281,555 74,3 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1248,300 972,000 972,000 77,9 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання           0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 213,000 102,506 102,506 48,1 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 4888,000 4888,000 4888,000 100,0 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  7090,900 4172,500 4172,500 58,8 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету 1503,616 902,148 902,148 60,0 100,0 0,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 226,500 226,500 226,500      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 21,880 17,901 17,901 81,8 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 18063,842 18037,955 13174,426 72,9 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 81383,031 68405,114 66767,925 82,0 97,6 -1637,2
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 9666,495 8328,635 7849,556 81,2 94,2 -479,1
     Освіта 26932,293 19652,328 16497,626 61,3 83,9 -3154,7
     Охорона здоров’я 3321,965 2259,763 1903,487 57,3 84,2 -356,3
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 1548,641 1330,665 1276,035 82,4 95,9 -54,6
     Культура і мистецтво 1732,200 1377,400 981,813 56,7 71,3 -395,6
     Житлово-комунальне господарство  5785,325 2997,833 4382,761 75,8 146,2 1384,9
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 558,800 383,800 200,295 35,8 52,2 -183,5
     Засоби масової інформації            0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Проведення заходів із землеустрою 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Інші  видатки  161,724 116,724 32,980 20,4 28,3 -83,7
Інші субвенції 4277,595 4197,171 4037,148 94,4 96,2 -160,0
ВСЬОГО видатків загального фонду 54059,038 40718,319 37194,026 68,8 91,3 -3524,3
Реверсна дотація  (до Державного бюджету) 739,000 615,800 615,800 83,3 100,0 0,0
   Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 48,470 48,470 26,470 54,6 54,6 -22,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 54846,508 41382,589 37836,296 69,0 91,4 -3546,3
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 25888,588 19459,956 17627,903 68,1 90,6 -1832,1
Нарахування на заробітну плату 5782,345 4380,419 3970,219 68,7 90,6 -410,2
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 31670,933 23840,375 21598,122 68,2 90,6 -2242,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7,500 6,500 1,000 13,3 15,4 -5,5
Продукти харчування 1090,133 814,949 674,094 61,8 82,7 -140,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2389,043 1805,877 1102,512 46,1 61,1 -703,4
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 69,067 50,298 38,333 55,5 76,2 -12,0
Оплата електрооенергії 745,562 463,638 257,786 34,6 55,6 -205,9
Оплата природного газу 1172,395 892,022 576,809 49,2 64,7 -315,2
Оплата інших енергоносіїв 402,019 399,919 229,584 57,1 57,4 -170,3
Соціальне забезпечення 1147,601 971,507 939,545 81,9 96,7 -32,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 54846,508 41382,589 37836,296 69,0 91,4 -3546,3
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 56,450 42,330 53,902 95,5 127,3 11,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності      7,270     7,3
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди     152,750     152,8
Власні надходження бюджетних установ  708,670 708,670 837,050 118,1 118,1 128,4
Кошти від продажу землі  873,884 679,358 873,887 100,0 128,6 194,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 346,900   357,400 103,0   357,4
Разом доходів спеціального фонду 1985,904 1430,358 2282,259 114,9 159,6 851,9
в т.ч.  бюджет розвитку 1220,784 679,358 1231,287 100,9 181,2 551,9
Субвенції 5558,975 5003,475 4551,000 81,9 91,0 -452,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних  територіальних громад 2496,500 1941,000 1941,000 77,7 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1562,475 1562,475 1110,000 71,0 71,0 -452,5
Інші субвенції 1500,000 1500,000 1500,000 100,0 100,0 0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 7544,879 6433,833 6833,259 90,6 106,2 399,4
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 2324,250   1792,390 77,1   1792,4
     Освіта 1132,550   1003,875 88,6   1003,9
Первинна медична допомога населенню 212,870   191,778 90,1   191,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 125,000   117,622 94,1   117,6
     Житлово-комунальне господарство  1866,064   1231,621 66,0   1231,6
     Будівництво 9267,565   3221,441 34,8   3221,4
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 17437,755   13776,150 79,0   13776,2
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 17437,755   13776,150 79,0   13776,2
     Сільське і  лісове господарство 34,130     0,0   0,0
Прведення заходів із землеустрою 34,130     0,0   0,0
   Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 757,279   632,879 83,6   632,9
Заходи з енергозбереження 252,800   128,400 50,8   128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв 504,479   504,479 100,0   504,5
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 748,350   748,350 100,0   748,4
Інші природоохоронні заходи 748,350   748,350 100,0   748,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 20,000   20,000 100,0   20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 1556,450   1500,000 96,4   1500,0
Разом видатків спеціального фонду 35482,263 0,000 24236,106 68,3   24236,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 35482,263 0,000 24236,106 68,3   24236,1
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 34938,263 33421,225 24095,644 69,0 72,1 -9325,6
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -2,918     -2,918
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -2,918     -2,918
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 88927,910 74838,947 73601,184 82,8 98,3 -1237,8
у т.ч. доходи без трансфертів  65305,093 51797,517 55875,758 85,6 107,9 4078,2
 - - субвенції та дотації 23622,817 23041,430 17725,426 75,0 76,9 -5316,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 90328,771 41382,589 62072,402 68,7 150,0 20689,8
 у т.ч.   Державне управління 11990,745 8328,635 9641,946 80,4 115,8 1313,3
             Освіта 28064,843 19652,328 17501,501 62,4 89,1 -2150,8
            Охорона здоров’я 3321,965 2259,763 1903,487 57,3 84,2 -356,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1548,641 1330,665 1276,035 82,4 95,9 -54,6
           Культура і мистецтво 1732,200 1377,400 981,813 56,7 71,3 -395,6
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 7651,389 2997,833 5614,382 73,4 187,3 2616,5
     Будівництво 9267,565 0,000 3221,441 34,8   3221,4
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 17437,755 0,000 13776,150 79,0   13776,2
     Сільське і  лісове господарство 108,130 74,000 32,325 29,9 43,7 -41,7
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -2,918     -2,9
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 90328,771 41382,589 62069,484 68,7 150,0 20686,9
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  28728,685 27767,147 19690,793 68,5 70,9 -8076,4
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь