A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 11 місяців 2017 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 11 місяців 2017 
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на 11 місяців Фактичне виконання   % виконання Відхилення (+,-)  від плану на 11  міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 11  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 36004,317 31696,881 30518,249 84,8 96,3 -1178,6
Податок на прибуток підприємств  0,128 0,128 0,128 100,0 100,0 0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,128 0,128 0,128 100,0 100,0 0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1,030 1,030 2,580 250,5 250,5 1,6
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1060,525 954,450 1319,876 124,5 138,3 365,4
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 5242,105 4317,890 5198,268 99,2 120,4 880,4
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3158,615 2960,035 2970,208 94,0 100,3 10,2
Податок на нерухоме майно 957,006 928,016 946,115 98,9 102,0 18,1
Плата за землю 9897,383 9132,213 9638,777 97,4 105,5 506,6
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 6946,651 6405,771 6948,470 100,0 108,5 542,7
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2950,732 2726,442 2690,307 91,2 98,7 -36,1
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 44,550 56,250 112,5 126,3 11,7
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 -0,545     -0,5
Єдиний податок  9411,060 8868,760 9037,877 96,0 101,9 169,1
Інші надходження  1,450 0,950 12,654 872,7 1332,0 11,7
Плата за надання адміністративних послуг 936,000 885,860 1024,389   115,6 138,5
Державне мито 55,620 50,930 65,064 117,0 127,8 14,1
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 53,950 47,950 45,514 84,4 94,9 -2,4
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 66829,189 59889,643 60835,404 91,0 101,6 945,8
Дотації 8107,800 7432,100 7432,100 91,7 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 8107,800 7432,100 7432,100 91,7 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  74936,989 67321,743 68267,504 91,1 101,4 945,8
Субвенції 37181,448 34474,472 34471,088 92,7 100,0 -3,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1248,300 1111,000 1111,000 89,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання           0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 213,000 151,259 151,259 71,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 4888,000 4888,000 4888,000 100,0 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  18461,700 16964,900 16964,900 91,9 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету 12027,800 11025,400 11025,400 91,7 100,0 0,0
Інші субвенції 72,384 72,384 69,000 95,3 95,3 -3,4
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 226,500 226,500 226,500      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 43,764 35,029 35,029 80,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів           0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 45289,248 41906,572 41903,188 92,5 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 112118,437 101796,215 102738,592 91,6 100,9 942,4
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 9713,505 9316,705 9067,812 93,4 97,3 -248,9
     Освіта 27114,561 23312,509 20152,828 74,3 86,4 -3159,7
     Охорона здоров’я 3321,965 2783,452 2467,032 74,3 88,6 -316,4
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 1641,330 1564,890 1481,439 90,3 94,7 -83,5
     Культура і мистецтво 1595,800 1317,600 1087,363 68,1 82,5 -230,2
     Житлово-комунальне господарство  6075,325 6067,599 5007,642 82,4 82,5 -1060,0
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 558,800 471,300 200,295 35,8 42,5 -271,0
     Засоби масової інформації            0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Проведення заходів із землеустрою 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Інші  видатки  77,503 61,724 32,980 42,6 53,4 -28,7
Інші субвенції 4466,608 4414,266 4300,639 96,3 97,4 -113,6
ВСЬОГО видатків загального фонду 54639,397 49384,045 43830,355 80,2 88,8 -5553,7
Реверсна дотація  (до Державного бюджету) 739,000 677,400 677,400 91,7 100,0 0,0
   Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 148,470 148,470 106,470 71,7 71,7 -42,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 55526,867 50209,915 44614,225 80,3 88,9 -5595,7
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 26014,175 22903,264 21105,291 81,1 92,1 -1798,0
Нарахування на заробітну плату 5811,176 5134,473 4741,061 81,6 92,3 -393,4
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 31825,351 28037,737 25846,352 81,2 92,2 -2191,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7,500 7,500 3,224 43,0 43,0 -4,3
Продукти харчування 1093,517 953,125 809,986 74,1 85,0 -143,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2389,043 2090,047 1409,013 59,0 67,4 -681,0
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 69,343 58,977 47,728 68,8 80,9 -11,2
Оплата електрооенергії 745,286 585,286 303,303 40,7 51,8 -282,0
Оплата природного газу 1172,395 1044,815 746,978 63,7 71,5 -297,8
Оплата інших енергоносіїв 402,019 400,969 311,004 77,4 77,6 -90,0
Соціальне забезпечення 1147,601 1070,260 1042,702 90,9 97,4 -27,6
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 55526,867 50209,915 44614,225 80,3 88,9 -5595,7
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 56,450 56,450 77,347 137,0 137,0 20,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності      7,270     7,3
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди     272,750     272,8
Власні надходження бюджетних установ  708,670 708,670 1030,387 145,4 145,4 321,7
Кошти від продажу землі  873,884 873,884 931,874 106,6 106,6 58,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 346,900 346,900 360,900 104,0 104,0 14,0
Разом доходів спеціального фонду 1985,904 1985,904 2680,528 135,0 135,0 694,6
в т.ч.  бюджет розвитку 1220,784 1220,784 1292,774 105,9 105,9 72,0
Субвенції 5558,975 5280,475 5280,475 95,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних  територіальних громад 2496,500 2218,000 2218,000 88,8 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1562,475 1562,475 1562,475 100,0 100,0 0,0
Інші субвенції 1500,000 1500,000 1500,000 100,0 100,0 0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 7544,879 7266,379 7961,003 105,5 109,6 694,6
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 2277,240   1858,135 81,6   1858,1
     Освіта 1163,550   1024,870 88,1   1024,9
Первинна медична допомога населенню 212,870   212,778 100,0   212,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 117,622   117,622 100,0   117,6
     Житлово-комунальне господарство  2251,064   1747,213 77,6   1747,2
     Будівництво 10964,948   5918,836 54,0   5918,8
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 18968,495   16668,431 87,9   16668,4
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 18968,495   16668,431 87,9   16668,4
     Сільське і  лісове господарство 34,130     0,0   0,0
Прведення заходів із землеустрою 34,130     0,0   0,0
   Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 632,879   632,879 100,0   632,9
Заходи з енергозбереження 128,400   128,400 100,0   128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв 504,479   504,479 100,0   504,5
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 748,350   748,350 100,0   748,4
Інші природоохоронні заходи 748,350   748,350 100,0   748,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 20,000   20,000 100,0   20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 1556,450   1500,000 ,   1500,0
Разом видатків спеціального фонду 38947,598 0,000 30449,114 78,2   30449,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 38947,598 0,000 30449,114 78,2   30449,1
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 38403,598 37102,798 30308,652 78,9 81,7 -6794,1
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -2,918     -2,918
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -2,918     -2,918
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 119663,316 109062,594 110699,595 92,5 101,5 1637,0
у т.ч. доходи без трансфертів  68815,093 61875,547 63515,932 92,3 102,7 1640,4
 - - субвенції та дотації 50848,223 47187,047 47183,663 92,8 100,0 -3,4
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 94474,465 50209,915 75063,339 79,5 149,5 24853,4
 у т.ч.   Державне управління 11990,745 9316,705 10925,947 91,1 117,3 1609,2
             Освіта 28278,111 23312,509 21177,698 74,9 90,8 -2134,8
            Охорона здоров’я 3321,965 2783,452 2467,032 74,3 88,6 -316,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1641,330 1564,890 1481,439 90,3 94,7 -83,5
           Культура і мистецтво 1595,800 1317,600 1087,363 68,1 82,5 -230,2
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 8326,389 6067,599 6754,855 81,1 111,3 687,3
     Будівництво 10964,948 0,000 5918,836 54,0   5918,8
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 18968,495 0,000 16668,431 87,9   16668,4
     Сільське і  лісове господарство 108,130 74,000 32,325 29,9 43,7 -41,7
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -2,918     -2,9
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 94474,465 50209,915 75060,421 79,5 149,5 24850,5
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  31652,594 30630,294 24782,551 78,3 80,9 -5847,7
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь