A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 2017 рік

         
                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за  2017 рік 
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на рік Фактичне виконання   % виконання Відхилення (+,-)  від плану на рік
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на рік
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 33482,743 33482,743 34340,251 102,6 102,6 857,5
Податок на прибуток підприємств  0,128 0,128 0,128 100,0 100,0 0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,128 0,128 0,128 100,0 100,0 0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,579 2,579 2,580 100,0 100,0 0,0
Акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарів (пальне) 1394,295 1394,295 1489,803 106,8 106,8 95,5
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 5759,406 5759,406 5809,467 100,9 100,9 50,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3158,615 3158,615 3195,248 101,2 101,2 36,6
Податок на нерухоме майно 966,980 966,980 1040,709 107,6 107,6 73,7
Плата за землю 10026,843 10026,843 10199,433 101,7 101,7 172,6
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 7209,886 7209,886 7393,180 102,5 102,5 183,3
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2816,957 2816,957 2806,254 99,6 99,6 -10,7
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 56,250 56,250 56,250 100,0 100,0 0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 -0,545     -0,5
Єдиний податок  9507,900 9507,900 9938,621 104,5 104,5 430,7
Інші надходження  13,555 13,555 13,555 100,0 100,0 0,0
Плата за надання адміністративних послуг 1122,930 1122,930 1153,812 102,8 102,8 30,9
Державне мито 68,370 68,370 70,074 102,5 102,5 1,7
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 45,964 45,964 45,965 100,0 100,0 0,0
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 65606,558 65606,558 67355,351 102,7 102,7 1748,8
Дотації 2871,646 2871,646 2871,646 100,0 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 2871,646 2871,646 2871,646 100,0 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  68478,204 68478,204 70226,997 102,6 102,6 1748,8
Субвенції 21800,754 21800,754 21660,105 99,4 99,4 -140,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1248,300 1248,300 1248,300 100,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання           0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 223,000 223,000 223,000 100,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11392,290 11392,290 11267,407 98,9 98,9 -124,9
Освітня субвенція з державного бюджету  7090,900 7090,900 7090,900 100,0 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету 1503,616 1503,616 1503,616 100,0 100,0 0,0
Інші субвенції 72,384 72,384 62,985 87,0 87,0 -9,4
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 226,500 226,500 226,135      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 43,764 43,764 37,762 86,3 86,3 -6,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 24672,400 24672,400 24531,751 99,4 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 90278,958 90278,958 91887,102 101,8 101,8 1608,1
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 10328,655 10328,655 10288,913 99,6 99,6 -39,7
     Освіта 26411,793 26411,793 26135,905 99,0 99,0 -275,9
     Охорона здоров’я 3377,965 3377,965 3322,036 98,3 98,3 -55,9
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 1632,401 1632,401 1622,057 99,4 99,4 -10,3
     Культура і мистецтво 1376,395 1376,395 1370,676 99,6 99,6 -5,7
     Житлово-комунальне господарство  6043,882 6043,882 5888,063 97,4 97,4 -155,8
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 201,500 201,500 200,295 99,4 99,4 -1,2
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Проведення заходів із землеустрою 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Інші  видатки  46,000 46,000 32,980 71,7 71,7 -13,0
Інші субвенції 4442,005 4442,005 4386,545 98,8 98,8 -55,5
ВСЬОГО видатків загального фонду 53934,596 53934,596 53279,795 98,8 98,8 -654,8
Реверсна дотація  (до Державного бюджету) 739,000 739,000 739,000 100,0 100,0 0,0
   Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 118,470 118,470 118,306 99,9 99,9 -0,2
        РАЗОМ видатків загального фонду 54792,066 54792,066 54137,101 98,8 98,8 -655,0
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 25892,462 25892,462 25799,850 99,6 99,6 -92,6
Нарахування на заробітну плату 5796,003 5796,003 5782,450 99,8 99,8 -13,6
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 31688,465 31688,465 31582,300 99,7 99,7 -106,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7,000 7,000 6,426 91,8 91,8 -0,6
Продукти харчування 1042,728 1042,728 1008,788 96,7 96,7 -33,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2142,422 2142,422 2080,056 97,1 97,1 -62,4
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 64,181 64,181 61,410 95,7 95,7 -2,8
Оплата електрооенергії 562,886 562,886 528,126 93,8 93,8 -34,8
Оплата природного газу 990,679 990,679 979,473 98,9 98,9 -11,2
Оплата інших енергоносіїв 524,676 524,676 511,047 97,4 97,4 -13,6
Соціальне забезпечення 1167,601 1167,601 1167,260 100,0 100,0 -0,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 54792,066 54792,066 54137,101 98,8 98,8 -655,0
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 77,346 77,346 77,347 100,0 100,0 0,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  7,270 7,270 8,018 110,3 110,3 0,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 150,000 150,000 272,750 181,8 181,8 122,8
Власні надходження бюджетних установ  1515,162 1515,162 1387,143 91,6 91,6 -128,0
Кошти від продажу землі  931,873 931,873 2801,312 300,6 300,6 1869,4
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 889,147 889,147 926,449 104,2 104,2 37,3
Разом доходів спеціального фонду 3570,798 3570,798 5473,019 153,3 153,3 1902,2
в т.ч.  бюджет розвитку 1821,020 1821,020 3727,761 204,7 204,7 1906,7
Субвенції 6358,975 6358,975 6358,975 100,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних  територіальних громад 2496,500 2496,500 2496,500 100,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1562,475 1562,475 1562,475 100,0 100,0 0,0
Інші субвенції 2300,000 2300,000 2300,000 100,0 100,0 0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 9929,773 9929,773 11831,994 119,2 119,2 1902,2
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 2034,637 2034,637 1899,487 93,4 93,4 -135,2
     Освіта 2570,491 2570,491 2327,163 90,5 90,5 -243,3
Охорона здоров'я 430,232 430,232 348,123 80,9 80,9 -82,1
Соціальний зхахист та соціальне забезпечення 117,622 117,622 117,622 100,0 100,0 0,0
Житлово-комунальне господарство  3676,443 3676,443 3610,749 98,2 98,2 -65,7
 Будівництво 16345,636 16345,636 12491,280 76,4 76,4 -3854,4
 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 19013,495 19013,495 18996,563 99,9 99,9 -16,9
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 19013,495 19013,495 18996,563 99,9 99,9 -16,9
 Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 632,879 632,879 632,879 100,0 100,0 0,0
Заходи з енергозбереження 128,400 128,400 128,400 100,0 100,0 0,0
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв 504,479 504,479 504,479 100,0 100,0 0,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 748,350 748,350 748,350 100,0 100,0 0,0
Інші природоохоронні заходи 748,350 748,350 748,350 100,0 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 30,000 30,000 30,000 100,0 100,0 0,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 2453,660 2453,660 2448,978 99,8 99,8 -4,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 199,000 199,000 198,000 99,5 99,5 -1,0
Разом видатків спеціального фонду 48252,445 48252,445 43849,194 90,9 90,9 -4403,3
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 48252,445 48252,445 43849,194 90,9 90,9 -4403,3
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 46574,494 46574,494 42433,735 91,1 91,1 -4140,8
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -3,327     -3,327
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -3,327     -3,327
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 100208,731 100208,731 103719,096 103,5 103,5 3510,4
у т.ч. доходи без трансфертів  69177,356 69177,356 72828,370 105,3 105,3 3651,0
 - - субвенції та дотації 31031,375 31031,375 30890,726 99,5 99,5 -140,6
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 103044,511 103044,511 97986,295 95,1 95,1 -5058,2
 у т.ч.   Державне управління 12363,292 12363,292 12188,400 98,6 98,6 -174,9
             Освіта 28982,284 28982,284 28463,068 98,2 98,2 -519,2
            Охорона здоров’я 3808,197 3808,197 3670,159 96,4 96,4 -138,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1750,023 1750,023 1739,679 99,4 99,4 -10,3
           Культура і мистецтво 1376,395 1376,395 1370,676 99,6 99,6 -5,7
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 9720,325 9720,325 9498,812 97,7 97,7 -221,5
     Будівництво 16345,636 16345,636 12491,280 76,4 76,4 -3854,4
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 19214,995 19214,995 19196,858 99,9 99,9 -18,1
     Сільське і  лісове господарство 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 632,879 632,879 632,879 100,0 100,0 0,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 748,350 748,350 748,350 100,0 100,0 0,0
Цільові фонди 2652,660 2652,660 2646,978 99,8 1,0 -5,7
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -3,327     -3,3
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 103044,511 103044,511 97982,968 95,1 95,1 -5061,5
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  37679,054 37679,054 33607,483 89,2 89,2 -4071,6
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь