A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 7 місяців 2017 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 7  місяців 2017 
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на 7 місяців Фактичне виконання   % виконання Відхилення (+,-)  від плану на 7  міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 7 міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 27293,997 14679,467 18551,225     3871,8
Податок на прибуток підприємств      0,128     0,1
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності     0,128     0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1,030 0,500 0,380 36,9 76,0 -0,1
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1060,525 530,250 532,274 50,2 100,4 2,0
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 4242,105 2121,050 1950,400 46,0 92,0 -170,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2381,970 1389,430 1962,614 82,4 141,3 573,2
Податок на нерухоме майно 293,410 151,270 473,985 161,5 313,3 322,7
Плата за землю 8089,200 4310,990 5414,658 66,9 125,6 1103,7
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 5778,460 3121,620 3764,395 65,1 120,6 642,8
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2310,740 1189,370 1650,263 71,4 138,8 460,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 38,300 18,750 37,5 49,0 -19,6
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року     -0,545     -0,5
Єдиний податок  6861,820 2913,760 4907,294 71,5 168,4 1993,5
Інші надходження  1,000 0,500 0,561 56,1 112,2 0,1
Плата за надання адміністративних послуг 585,980 336,120 483,698 82,5 143,9  
Державне мито 55,620 32,410 39,746 71,5 122,6 7,3
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 15,000 4,000 42,390 282,6 1059,8 38,4
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 50931,657 26508,047 34377,558 67,5 129,7 7869,5
Дотації 8107,800 4729,300 4729,300 58,3 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 8107,800 4729,300 4729,300 58,3 100,0 0,0
Субвенції 33356,880 20905,480 21450,534 64,3 102,6 545,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад     555,000     555,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання           0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2619,000 1532,000 1532,000 58,5 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  18461,700 12109,300 12109,300 65,6 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету 12027,800 7015,800 7015,800 58,3 100,0 0,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 226,500 226,500 226,500      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 21,880 21,880 11,934 54,5 54,5 -9,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 41464,680 25634,780 26179,834 63,1 102,1 545,1
ВСЬОГО доходів загального фонду 92396,337 52142,827 60557,392 65,5 116,1 8414,6
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 9435,670 5503,218 4917,954 52,1 89,4 -585,3
     Освіта 26032,293 9983,824 7246,267 27,8 72,6 -2737,6
     Охорона здоров’я 2155,606 124,430 105,301 4,9 84,6 -19,1
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 1398,641 913,906 776,960 55,6 85,0 -136,9
     Культура і мистецтво 1832,200 960,100 560,307 30,6 58,4 -399,8
     Житлово-комунальне господарство  4555,339 3879,750 2838,202 62,3 73,2 -1041,5
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 208,800 208,800 200,295 95,9 95,9 -8,5
     Засоби масової інформації            0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 369,000 300,000 32,325 8,8 10,8 -267,7
Проведення заходів із землеустрою 369,000 300,000 32,300 8,8 10,8 -267,7
Інші  видатки  435,000 290,000 17,112 3,9 5,9 -272,9
Інші субвенції 4277,595 4030,104 3856,342 90,2 95,7  
ВСЬОГО видатків загального фонду 50700,144 26194,132 20551,065 40,5 78,5 -5643,1
Реверсна дотація  (до Державного бюджету) 739,000 431,000 431,000 58,3 100,0 0,0
   Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 48,470 28,470 21,000 43,3 73,8 -7,5
        РАЗОМ видатків загального фонду 51487,614 26653,602 21003,065 40,8 78,8 -5650,5
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 25018,970 10337,245 8718,749 34,8 84,3 -1618,5
Нарахування на заробітну плату 5591,030 2343,615 1970,300 35,2 84,1 -373,3
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 30610,000 12680,860 10689,049 34,9 84,3 -1991,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7,500 2,500   0,0 0,0 -2,5
Продукти харчування 1120,133 469,786 300,294 26,8 63,9 -169,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2379,043 1256,071 636,649 26,8 50,7 -619,4
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 69,067 33,455 22,130 32,0 66,1 -11,3
Оплата електрооенергії 735,562 287,113 150,105 20,4 52,3 -137,0
Оплата природного газу 1172,395 746,262 464,414 39,6 62,2 -281,8
Оплата іших енергоносіїв  402,019 189,241       -189,2
Соціальне забезпечення 934,601 704,890 639,160 68,4 90,7 -65,7
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 51487,614 26653,602 21003,065 40,8 78,8 -5650,5
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 56,450 28,220 35,692 63,2 126,5 7,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності      3,739     3,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди     2,750     2,8
Власні надходження бюджетних установ  708,670 708,670 379,032 53,5 53,5 -329,6
Кошти від продажу землі  679,358 679,358 679,357 100,0 100,0 0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту     350,400     350,4
Разом доходів спеціального фонду 1444,478 1416,248 1450,970 100,4 102,5 34,7
в т.ч.  бюджет розвитку 679,358 679,358 1029,757 151,6 151,6 350,4
Субвенції 6667,975 2610,000 1560,000 23,4 59,8 -1050,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 2496,500 1110,000 1110,000 44,5    
Субвенції з державного бюджнту місцевим бюджетам  на здійснення  заходів  щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2671,475   450,000 16,8    
Інші субвенції 1500,000 1500,000   0,0 0,0 -1500,0
  Всього  доходів спеціального фонду 8112,453 4026,248 3010,970 37,1 74,8 -1015,3
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 2372,000   1763,770 74,4   1763,8
     Освіта 1887,714   1134,258 60,1   1134,3
Первинна медична допомога населенню 212,870   152,769 71,8   152,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим вііком,хворобою,інвалідністю 125,000   39,597 31,7   39,6
     Житлово-комунальне господарство  1866,064   173,224 9,3   173,2
     Будівництво 3533,000   302,800 8,6   302,8
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 6289,400   4636,700 73,7   4636,7
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 6289,400   4636,700 73,7   4636,7
     Сільське і  лісове господарство 34,130     0,0   0,0
Прведення заходів із землеустрою 34,130     0,0   0,0
   Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 757,279   314,666 87,7   314,7
Заходи з енергозбереження 252,800   128,400 50,8   128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв 504,479   186,266 36,9   186,3
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 813,400     0,0   0,0
Інші природоохоронні заходи 813,350     0,0   0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 20,000   20,000 100,0   20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 1556,450     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 19467,307 0,000 8537,784 43,9   8537,8
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 19467,307 0,000 8537,784 43,9   8537,8
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 18415,364 17065,104 8018,062 43,5 47,0 -9047,0
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -1,286     -1,286
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -1,286     -1,286
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 100508,790 56169,075 63568,362      
у т.ч. доходи без трансфертів            0,0
 - - субвенції та дотації           0,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 70954,921 26653,602 29540,849 41,6 110,8 2887,2
 у т.ч.   Державне управління 11807,670 5503,218 6681,724 56,6 121,4 1178,5
             Освіта 27920,007 9983,824 8380,525 30,0 83,9 -1603,3
            Охорона здоров’я 2155,606 124,430 105,301 4,9 84,6 -19,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1398,641 913,906 776,960 55,6 85,0 -136,9
           Культура і мистецтво 1832,200 960,100 560,307 30,6 58,4 -399,8
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 6421,403 3879,750 3011,426 46,9 77,6 -868,3
     Будівництво 3533,000 0,000 302,800 8,6   302,8
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 6289,400 0,000 4636,700 73,7   4636,7
     Сільське і  лісове господарство 403,130 300,000 32,325 8,0 10,8 -267,7
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -1,286     -1,3
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 70954,921 26653,602 29539,563 41,6 110,8 2886,0
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  15969,761 14624,901 8468,546 53,0 57,9 -6156,4
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь