A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 8 місяців 2017 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 8 місяців 2017 
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на 8 місяців Фактичне виконання   % виконання Відхилення (+,-)  від плану на 8 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 8 міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 31125,000 18486,458 21352,266 68,6 115,5 2865,8
Податок на прибуток підприємств      0,128     0,1
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності     0,128     0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1,030 0,750 0,380 36,9 50,7 -0,4
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1060,525 636,300 532,274 50,2 83,7 -104,0
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 4242,105 2545,260 1950,400 46,0 76,6 -594,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2785,970 1771,120 2222,807 79,8 125,5 451,7
Податок на нерухоме майно 613,410 339,550 645,823 105,3 190,2 306,3
Плата за землю 9169,200 5732,000 6801,037 74,2 118,7 1069,0
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 6418,460 4054,360 4805,190 74,9 118,5 750,8
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2750,740 1677,640 1995,848 72,6 119,0 318,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 38,300 18,750 37,5 49,0 -19,6
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 -0,545     -0,5
Єдиний податок  8814,820 5394,846 5991,088 68,0 111,1 596,2
Інші надходження  1,000 0,500 0,954 95,4 190,8 0,5
Плата за надання адміністративних послуг 731,980 532,050 581,178   109,2 49,1
Державне мито 55,620 37,040 43,702 78,6 118,0 6,7
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 42,000 31,000 42,956 102,3 138,6 12,0
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 58692,660 35545,174 40183,198 68,5 113,0 4638,0
Дотації 8107,800 5405,000 5405,000 66,7 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 8107,800 5405,000 5405,000 66,7 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  66800,460 40950,174 45588,198 68,2 111,3 4638,0
Субвенції 34605,180 23727,723 23727,723 68,6 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1248,300 694,000 694,000 55,6 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання           0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2619,000 2075,000 2075,000 79,2 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  18461,700 12700,100 12700,100 68,8 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету 12027,800 8018,200 8018,200 66,7 100,0 0,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 226,500 226,500 226,500      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 21,880 13,923 13,923 63,6 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 42712,980 29132,723 29132,723 68,2 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 101405,640 64677,897 69315,921 68,4 107,2 4638,0
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 9646,495 6648,415 5929,407 61,5 89,2 -719,0
     Освіта 26032,293 12298,112 9276,863 35,6 75,4 -3021,2
     Охорона здоров’я 2757,465 1098,466 846,199 30,7 77,0 -252,3
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 1548,641 1047,193 946,825 61,1 90,4 -100,4
     Культура і мистецтво 1432,200 1087,940 745,220 52,0 68,5 -342,7
     Житлово-комунальне господарство  5785,325 4670,381 3703,094 64,0 79,3 -967,3
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 558,800 208,800 200,295 35,8 95,9 -8,5
     Засоби масової інформації            0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Проведення заходів із землеустрою 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Інші  видатки  161,724 41,724 18,490 11,4 44,3 -23,2
Інші субвенції 4277,595 4100,623 3964,266 92,7 96,7 -136,4
ВСЬОГО видатків загального фонду 52274,538 31275,654 25662,984 49,1 82,1 -5612,7
Реверсна дотація  (до Державного бюджету) 739,000 492,600 492,600 66,7 100,0 0,0
   Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 48,470 38,470 28,470 58,7 74,0 -10,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 53062,008 31806,724 26184,054 49,3 82,3 -5622,7
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 25141,923 12676,573 11078,327 44,1 87,4 -1598,2
Нарахування на заробітну плату 5618,078 2881,447 2500,856 44,5 86,8 -380,6
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 30760,001 15558,020 13579,183 44,1 87,3 -1978,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7,500 4,000   0,0 0,0 -4,0
Продукти харчування 1090,133 507,136 330,836 30,3 65,2 -176,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2389,043 1416,661 666,019 27,9 47,0 -750,6
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 69,067 37,255 27,208 39,4 73,0 -10,0
Оплата електрооенергії 745,562 336,970 174,397 23,4 51,8 -162,6
Оплата природного газу 1172,395 760,702 464,414 39,6 61,1 -296,3
Оплата інших енергоносіїв 402,019 281,734   0,0 0,0 -281,7
Соціальне забезпечення 934,601 768,601 719,360 77,0 93,6 -49,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 53062,008 31806,724 26184,054 49,3 82,3 -5622,7
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 56,450 42,330 48,204 85,4 113,9 5,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності      3,739     3,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди     2,750     2,8
Власні надходження бюджетних установ  708,670 708,670 444,145 62,7 62,7 -264,5
Кошти від продажу землі  679,358 679,358 795,291 117,1 117,1 115,9
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту     350,400     350,4
Разом доходів спеціального фонду 1444,478 1430,358 1644,529 113,8 115,0 214,2
в т.ч.  бюджет розвитку 679,358 679,358 1145,691 168,6 168,6 466,3
Субвенції 6667,975 4449,475 3381,873 50,7 76,0 -1067,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних  територіальних громад 2496,500 1387,000 1369,398 54,9 98,7 -17,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2671,475 1562,475 1562,475 58,5 100,0 0,0
Інші субвенції 1500,000 1500,000 450,000 30,0 30,0 -1050,0
  Всього  доходів спеціального фонду 8112,453 5879,833 5026,402 62,0 85,5 -853,4
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 2372,000   1763,770 74,4   1763,8
     Освіта 1962,184   1162,301 59,2   1162,3
Первинна медична допомога населенню 212,870   152,769 71,8   152,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 125,000   39,597 31,7   39,6
     Житлово-комунальне господарство  1866,064   173,224 9,3   173,2
     Будівництво 7172,771   1241,370 17,3   1241,4
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 15252,517   6252,169 41,0   6252,2
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 15252,517   6252,169 41,0   6252,2
     Сільське і  лісове господарство 34,130     0,0   0,0
Прведення заходів із землеустрою 34,130     0,0   0,0
   Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 757,279   632,879 83,6   632,9
Заходи з енергозбереження 252,800   128,400 50,8   128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв 504,479   504,479 100,0   504,5
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 813,400     0,0   0,0
Інші природоохоронні заходи 813,350     0,0   0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 20,000   20,000 100,0   20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 1556,450     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 32144,665 0,000 11438,079 35,6   11438,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 32144,665 0,000 11438,079 35,6   11438,1
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 30723,231 25121,431 10890,368 35,4 43,4 -14231,1
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -1,703     -1,703
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -1,703     -1,703
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 109518,093 70557,730 74342,323 67,9 105,4 3784,6
у т.ч. доходи без трансфертів  60137,138 36975,532 41827,727 69,6 113,1 4852,2
 - - субвенції та дотації 49380,955 33582,198 32514,596 65,8 96,8 -1067,6
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 85206,673 31806,724 37622,133 44,2 118,3 5815,4
 у т.ч.   Державне управління 12018,495 6648,415 7693,177 64,0 115,7 1044,8
             Освіта 27994,477 12298,112 10439,164 37,3 84,9 -1858,9
            Охорона здоров’я 2757,465 1098,466 846,199 30,7 77,0 -252,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1548,641 1047,193 946,825 61,1 90,4 -100,4
           Культура і мистецтво 1432,200 1087,940 745,220 52,0 68,5 -342,7
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 7651,389 4670,381 3876,318 50,7 83,0 -794,1
     Будівництво 7172,771 0,000 1241,370 17,3   1241,4
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 15252,517 0,000 6252,169 41,0   6252,2
     Сільське і  лісове господарство 108,130 74,000 32,325 29,9 43,7 -41,7
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -1,703     -1,7
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 85206,673 31806,724 37620,430 44,2 118,3 5813,7
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  23404,653 20021,353 10106,695 43,2 50,5 -9914,7
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь