A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 9 місяців 2017 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за 9 місяців 2017 
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на 9 місяців Фактичне виконання   % виконання Відхилення (+,-)  від плану на 9 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 9 міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 31124,997 22144,559 24247,143 77,9 109,5 2102,6
Податок на прибуток підприємств      0,128     0,1
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності     0,128     0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1,030 0,750 0,380 36,9 50,7 -0,4
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1060,525 742,350 532,274 50,2 71,7 -210,1
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 4242,105 2969,470 1950,400 46,0 65,7 -1019,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 2785,970 2190,410 2492,266 89,5 113,8 301,9
Податок на нерухоме майно 613,410 527,840 764,771 124,7 144,9 236,9
Плата за землю 9169,200 6947,010 7589,662 82,8 109,3 642,7
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 6418,460 4869,100 5370,333 83,7 110,3 501,2
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2750,740 2077,910 2219,329 80,7 106,8 141,4
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 38,300 43,750 87,5 114,2 5,5
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 -0,545     -0,5
Єдиний податок  8814,820 6305,370 6602,250 74,9 104,7 296,9
Інші надходження  1,000 0,500 0,954 95,4 190,8 0,5
Плата за надання адміністративних послуг 731,980 581,980 737,425   126,7 155,4
Державне мито 55,620 41,670 49,721 89,4 119,3 8,1
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 42,000 36,000 43,418 103,4 120,6 7,4
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 58692,657 42526,209 45053,997 76,8 105,9 2527,8
Дотації 2871,646 1436,719 1436,719 50,0 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 2871,646 1436,719 1436,719 50,0 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  61564,303 43962,928 46490,716 75,5 105,7 2527,8
Субвенції 12818,196 7070,497 7070,497 55,2 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1248,300 833,000 833,000 66,7 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання           0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 108,000 23,753 23,753 22,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2619,000 2619,000 2619,000 100,0 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  7090,900 2750,900 2750,900 38,8 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету 1503,616 601,432 601,432 40,0 100,0 0,0
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 226,500 226,500 226,500      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 21,880 15,912 15,912 72,7 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла            0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 15689,842 8507,216 8507,216 54,2 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 74382,499 51033,425 53561,213 72,0 105,0 2527,8
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 9646,495 7582,675 6899,715 71,5 91,0 -683,0
     Освіта 26032,293 16156,408 13013,791 50,0 80,5 -3142,6
     Охорона здоров’я 2865,465 1742,414 1411,384 49,3 81,0 -331,0
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 1548,641 1190,229 1130,081 73,0 94,9 -60,1
     Культура і мистецтво 1432,200 1160,780 840,467 58,7 72,4 -320,3
     Житлово-комунальне господарство  5785,325 5568,548 4246,325 73,4 76,3 -1322,2
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 558,800 296,300 200,295 35,8 67,6 -96,0
     Засоби масової інформації            0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Проведення заходів із землеустрою 74,000 74,000 32,325 43,7 43,7 -41,7
Реверсна дотація  (до Державного бюджету)           0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів           0,0
Інші  видатки  161,724 71,724 20,090 12,4 28,0 -51,6
Інші субвенції 4277,595 4158,912 4000,038 93,5 96,2 -158,9
ВСЬОГО видатків загального фонду 52382,538 38001,990 31794,511 60,7 83,7 -6207,5
Реверсна дотація  (до Державного бюджету) 739,000 554,200 554,200 75,0 100,0 0,0
   Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 48,470 38,470 28,470 58,7 74,0 -10,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 53170,008 38594,660 32377,181 60,9 83,9 -6217,5
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 25141,922 16300,505 14430,656 57,4 88,5 -1869,8
Нарахування на заробітну плату 5618,078 3685,349 3275,282 58,3 88,9 -410,1
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 30760,000 19985,854 17705,938 57,6 88,6 -2279,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7,500 5,500   0,0 0,0 -5,5
Продукти харчування 1090,133 659,299 459,030 42,1 69,6 -200,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2389,043 1572,945 899,974 37,7 57,2 -673,0
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 69,067 43,989 36,883 53,4 83,8 -7,1
Оплата електрооенергії 745,562 391,284 206,777 27,7 52,8 -184,5
Оплата природного газу 1172,395 786,102 546,730 46,6 69,5 -239,4
Оплата інших енергоносіїв 402,019 351,570 109,584 27,3 31,2 -242,0
Соціальне забезпечення 1042,601 843,854 833,341 79,9 98,8 -10,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 53170,008 38594,660 32377,181 60,9 83,9 -6217,5
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 56,450 42,330 50,866 90,1 120,2 8,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності      7,270     7,3
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди     2,750     2,8
Власні надходження бюджетних установ  708,670   616,012 86,9   616,0
Кошти від продажу землі  679,358 679,358 873,885 128,6 128,6 194,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту     353,900     353,9
Разом доходів спеціального фонду 1444,478 721,688 1904,683 131,9 263,9 1183,0
в т.ч.  бюджет розвитку 679,358 679,358 1227,785 180,7 180,7 548,4
Субвенції 6667,975 5835,475 4333,000 65,0 74,3 -1502,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних  територіальних громад 2496,500 1664,000 1664,000 66,7 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2671,475 2671,475 2219,000 83,1 83,1 -452,5
Інші субвенції 1500,000 1500,000 450,000 30,0 30,0 -1050,0
  Всього  доходів спеціального фонду 8112,453 6557,163 6237,683 76,9 95,1 -319,5
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 2372,000   1795,669 75,7   1795,7
     Освіта 2068,869   1533,362 74,1   1533,4
Первинна медична допомога населенню 285,476   196,277 68,8   196,3
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 125,000   117,622 94,1   117,6
     Житлово-комунальне господарство  1866,064   1202,121 64,4   1202,1
     Будівництво 7172,771   1497,560 20,9   1497,6
     Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 15252,517   12746,845 83,6   12746,8
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 15252,517   12746,845 83,6   12746,8
     Сільське і  лісове господарство 34,130     0,0   0,0
Прведення заходів із землеустрою 34,130     0,0   0,0
   Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 757,279   632,879 83,6   632,9
Заходи з енергозбереження 252,800   128,400 50,8   128,4
Внески до статутного капiталу суб'єктiв господарюв 504,479   504,479 100,0   504,5
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 813,350   363,350 44,7   363,4
Інші природоохоронні заходи 813,350   363,350 44,7   363,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 20,000   20,000 100,0   20,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 1556,450     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 32323,906 0,000 20105,685 62,2   20105,7
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 32323,906 0,000 20105,685 62,2   20105,7
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 30723,231 29475,431 19416,058 63,2 65,9 -10059,4
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -1,995     -1,995
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -1,995     -1,995
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 82494,952 57590,588 59798,896 72,5 103,8 2208,3
у т.ч. доходи без трансфертів  60137,135 43247,897 46958,680 78,1 108,6 3710,8
 - - субвенції та дотації 22357,817 14342,691 12840,216 57,4 89,5 -1502,5
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 85493,914 38594,660 52482,866 61,4 136,0 13888,2
 у т.ч.   Державне управління 12018,495 7582,675 8695,384 72,4 114,7 1112,7
             Освіта 28101,162 16156,408 14547,153 51,8 90,0 -1609,3
            Охорона здоров’я 2865,465 1742,414 1411,384 49,3 81,0 -331,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1548,641 1190,229 1130,081 73,0 94,9 -60,1
           Культура і мистецтво 1432,200 1160,780 840,467 58,7 72,4 -320,3
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 7651,389 5568,548 5448,446 71,2 97,8 -120,1
     Будівництво 7172,771 0,000 1497,560 20,9   1497,6
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 15252,517 0,000 12746,845 83,6   12746,8
     Сільське і  лісове господарство 108,130 74,000 32,325 29,9 43,7 -41,7
   Інші послуги,пов'язані з економічною діяльністю 757,279 0,000 632,879 83,6   632,9
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 813,350 0,000 363,350 44,7   363,4
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -1,995     -2,0
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 85493,914 38594,660 52480,871 61,4 136,0 13886,2
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  23404,653 20021,353 17109,470 73,1 85,5 -2911,9
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь