A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень - квітеь місяць 2018 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень-квітень місяць 2018 року
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на січень-квітень місяці 2018 року Фактичне виконання    Відхилення (+,-)  від плану на 04 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 4  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 38363,000 11158,250 12610,390 32,9 113,0 1452,1
Податок на прибуток підприємств  0,200 0,100 0,120 60,0 120,0 0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,200 0,100 0,120 60,0 120,0 0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,600 0,380 0,515 19,8 135,5 0,1
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1562,000 359,400 561,971 36,0 156,4 202,6
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 6311,000 1268,280 1880,931 29,8 148,3 612,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3467,000 1098,000 1055,075 30,4 96,1 -42,9
Податок на нерухоме майно 939,700 162,740 338,358 36,0 207,9 175,6
Плата за землю 10793,300 3361,740 4008,820 37,1 119,2 647,1
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 7286,000 2341,100 3186,082 43,7 136,1 845,0
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 3507,300 1020,640 822,738 23,5 80,6 -197,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 0,000 56,255 112,5   56,3
Збір за місця для паркування транспортних засобів            0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000     0,0
Єдиний податок  9734,500 2747,700 3365,350 34,6 122,5 617,7
Інші надходження  4,000 1,000 5,059 126,5 505,9 4,1
Плата за надання адміністративних послуг 1394,000 429,290 586,277   136,6 157,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   80,000 21,810 7,618 9,5 34,9 -14,2
Державне мито 50,000 16,770 22,510 45,0 134,2 5,7
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями, місцевими радами           0,0
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 10,000 2,000 18,076 180,8 903,8 16,1
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіал. громадою в порядку спадкування чи дарування,           0,0
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 72761,300 20627,460 24517,325 33,7 118,9 3889,9
Дотації 5139,825 1327,700 1327,700 25,8 100,0 0,0
Дотація з місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5139,825 1327,700 1327,700 25,8 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  77901,125 21955,160 25845,025 33,2 117,7 3889,9
Субвенції 35522,394 12100,294 12096,294 34,1 100,0 -4,0
Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 477,794 238,994 238,994 50,0 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 23231,200 7155,200 7155,200 30,8 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11666,200 4591,700 4591,700 39,4 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 98,000 98,000 94,000 95,9 95,9 -4,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 49,200 16,400 16,400 33,3 100,0 0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 40662,219 13427,994 13423,994 33,0 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 113423,519 34055,454 37941,319 33,5 111,4 3885,9
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 16525,693 5125,507 4259,678 25,8 83,1 -865,8
     Освіта 53238,413 18363,795 16477,804 31,0 89,7 -1886,0
     Охорона здоров’я 4453,384 2833,205 2624,102 58,9 92,6 -209,1
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 2639,931 896,602 699,475 26,5 78,0 -197,1
     Культура і мистецтво 3391,000 381,060 312,612 9,2 82,0 -68,4
     Житлово-комунальне господарство  3890,400 2160,000 1161,780 29,9 53,8 -998,2
     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 3400,000 1410,000 223,634 6,6 15,9 -1186,4
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 594,000 320,400 66,877 11,3 20,9 -253,5
Здійснення заходів із землеустрою           0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 23,663 23,663 15,379 65,0 65,0 -8,3
Резервний фонд 20,000 10,000        
ВСЬОГО видатків загального фонду 88176,484 31524,232 25841,341 199,065 516,028 -5664,607
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 901,000 901,000 56,9 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1583,100 901,000 901,000 56,9 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 3185,700 3185,700 33,3 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9557,100 3185,700 3185,700 33,3 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1691,582 1123,711 1067,514 63,1 95,0 -56,2
        РАЗОМ видатків загального фонду 101008,266 36734,643 30995,555 289,312 716,028 -5664,607
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 51051,574 15874,335 15028,474 29,4 94,7 -845,9
Нарахування на заробітну плату 11261,348 3539,999 3318,565 29,5 93,7 -221,4
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 62312,922 19414,334 18347,039 29,4 94,5 -1067,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24,600 7,524   0,0 0,0 -7,5
Продукти харчування 1958,000 655,200 474,752 24,2 72,5 -180,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4172,618 2219,258 1659,250 39,8 74,8 -560,0
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 118,910 40,528 12,657 10,6 31,2 -27,9
Оплата електрооенергії 1133,708 526,492 389,682 34,4 74,0 -136,8
Оплата природного газу 1417,382 801,761 538,566 38,0 67,2 -263,2
Оплата інших енергоносіїв 1502,618 850,477 718,345 47,8 84,5 -132,1
Соціальне забезпечення 1477,794 553,994 482,137 32,6 87,0 -71,9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 101008,266 36734,643 30995,555 30,7 84,4 -5739,1
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 58,050 16,980 20,088 34,6 118,3 3,1
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  3,300 0,000 0,000 0,0   0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 0,000 0,000 0,000     0,0
Власні надходження бюджетних установ  737,030 737,030 598,008 81,1 81,1 -139,0
Кошти від продажу землі  732,000 0,000 128,750 17,6   128,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,000 0,000 262,113     262,1
Разом доходів спеціального фонду 1530,380 754,010 1008,959 65,9 133,8 254,9
в т.ч.  бюджет розвитку 732,000 0,000 132,250 18,1   132,3
Субвенції 0,000 0,000 0,000     0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 1530,380 754,010 1008,959 65,9 133,8 254,9
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 710,000   176,679 24,9   176,7
     Освіта 1149,954   496,101 43,1   496,1
Первинна медична допомога населенню 1010,000   736,724 72,9   736,7
Культура і мистецтво 150,000          
     Житлово-комунальне господарство  1181,600   347,291 29,4   347,3
     Будівництво та регіональний розвиток 11039,191   1805,630 16,4   1805,6
   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 4061,605 0,000 16,079 0,4   16,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури 4061,605   16,079 0,4   16,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1436,847   0,910 0,1   0,9
Охорона навколишнього природного середовища  61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 61,350     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 20800,547 0,000 3579,414 17,2   3579,4
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 20800,547 0,000 3579,414 17,2   3579,4
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 18987,167 14976,617 2997,349 15,8 20,0 -11979,3
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -3,417     -3,417
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -3,417     -3,417
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 114953,899 34809,464 38950,278 33,9 111,9 4140,8
у т.ч. доходи без трансфертів  74291,680 21381,470 25526,284 34,4 119,4 4144,8
 - - субвенції та дотації 40662,219 13427,994 13423,994 33,0 100,0 -4,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 121808,813 36734,643 34574,969 28,4 94,1 -2159,7
 у т.ч.   Державне управління 17235,693 5125,507 4436,357 25,7 86,6 -689,2
             Освіта 54388,367 18363,795 16973,905 31,2 92,4 -1389,9
            Охорона здоров’я 5463,384 2833,205 3360,826 61,5 118,6 527,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2639,931 896,602 699,475 26,5 78,0 -197,1
           Культура і мистецтво 3541,000 381,060 312,612 8,8 82,0 -68,4
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 5072,000 2160,000 1509,071 29,8 69,9 -650,9
     Будівництво 11039,191 0,000 1805,630 16,4   1805,6
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 7461,605 1410,000 239,713 3,2 17,0 -1170,3
     Сільське і  лісове господарство 594,000 320,400 66,877 11,3 20,9 -253,5
Охорона навколишнього середовища 61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1460,510 23,663 16,289 1,1 68,8 -7,4
Резервний фонд 20,000 10,000 0,000 0,0 0,0 -10,0
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 901,000 901,000 56,9 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 3185,700 3185,700 33,3 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1691,582 1123,711 1067,514 63,1 95,0 -56,2
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -3,417     -3,4
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 121808,813 36734,643 34571,552 28,4 94,1 -2163,1
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  17307,339 13578,789 3091,817 17,9 22,8 -10487,0
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь