A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень - липень місяць 2018 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень-липень  місяці 2018 року
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на січень-липень місяці 2018 року Фактичне виконання    Відхилення (+,-)  від плану на 7 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 7  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 44116,930 25408,588 26844,460 60,8 105,7 1435,9
Податок на прибуток підприємств  0,200 0,100 0,120 60,0 120,0 0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,200 0,200 0,120 60,0 60,0 -0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,600 0,380 0,515 19,8 135,5 0,1
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1843,000 619,500 828,349 44,9 133,7 208,8
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 7330,000 2816,890 3091,481 42,2 109,7 274,6
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3467,000 1820,300 1848,285 53,3 101,5 28,0
Податок на нерухоме майно 1000,700 301,430 685,402 68,5 227,4 384,0
Плата за землю 11495,300 6658,420 7394,077 64,3 111,0 735,7
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 8618,000 5017,710 5790,122 67,2 115,4 772,4
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2877,300 1640,610 1603,955 55,7 97,8 -36,7
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 0,000 77,304 154,6   77,3
Збір за місця для паркування транспортних засобів            0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000     0,0
Єдиний податок  10539,500 5401,980 5955,675 56,5 110,2 553,7
Інші надходження  4,000 2,000 13,090 327,2 654,5 11,1
Плата за надання адміністративних послуг 1594,000 957,720 1012,595   105,7 54,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   80,000 36,350 41,884 52,4 115,2 5,5
Державне мито 50,000 31,150 42,339 84,7 135,9 11,2
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями, місцевими радами           0,0
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 23,498 5,000 23,540 100,2 470,8 18,5
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіал. громадою в порядку спадкування чи дарування,           0,0
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 81596,728 44059,808 47859,116 58,7 108,6 3799,3
Дотації 5139,825 2612,600 2612,600 50,8 100,0 0,0
Дотація з місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5139,825 2612,600 2612,600 50,8 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  86736,553 46672,408 50471,716 58,2 108,1 3799,3
Субвенції 42265,463 26436,392 26373,104 62,4 99,8 -63,3
Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 594,094 393,394 393,394 66,2 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 2544,400 1131,000 1131,000 44,5 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 23231,200 15239,700 15239,700 65,6 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11666,200 7684,200 7684,200 65,9 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньоїосвіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 398,200 246,100 246,100 61,8 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1045,570 1045,570 1045,570 100,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремиз територій 2200,000 370,000 370,000 16,8 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 536,599 297,728 234,440 43,7 78,7 -63,3
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 49,200 28,700 28,700 58,3 100,0 0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 47405,288 29048,992 28985,704 61,1 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 129002,016 73108,800 76844,820 59,6 105,1 3736,0
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 16661,785 10253,987 8698,732 52,2 84,8 -1555,3
     Освіта 53527,344 34656,590 32099,005 60,0 92,6 -2557,6
     Охорона здоров’я 4970,184 4636,325 4354,344 87,6 93,9 -282,0
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 2616,612 1702,692 1501,680 57,4 88,2 -201,0
     Культура і мистецтво 3441,000 1522,994 1032,013 30,0 67,8 -491,0
     Житлово-комунальне господарство  5110,952 3898,639 2518,254 49,3 64,6 -1380,4
     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 2704,608 2264,608 1660,145 61,4 73,3 -604,5
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 594,000 470,400 91,568 15,4 19,5 -378,8
Здійснення заходів із землеустрою           0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 32,947 32,947 23,663 71,8 71,8 -9,3
Резервний фонд 20,000 20,000   0,0 0,0 -20,0
ВСЬОГО видатків загального фонду 89679,432 59459,182 51979,404 58,0 0,1 -7479,8
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 1021,000 1021,000 64,5 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1583,100 1021,000 1021,000 64,5 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 5575,100 5575,100 58,3 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9557,100 5575,100 5575,100 58,3 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1714,968 1483,092 1426,014 83,2 96,2 -57,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 16,000 16,000 6,000 37,5 234,4 -10,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 102550,600 67554,374 60007,518 58,5 0,1 0,0
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 51214,811 32134,147 29972,044 58,5 93,3 -2162,1
Нарахування на заробітну плату 11297,260 7108,002 6619,957 58,6 93,1 -488,0
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 62512,071 39242,149 36592,001 58,5 93,2 -2650,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24,600 11,922 1,237 5,0 10,4 -10,7
Продукти харчування 1958,000 1212,900 993,193 50,7 81,9 -219,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4172,618 2690,690 2019,347 48,4 75,0 -671,3
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 118,910 69,394 21,558 18,1 31,1 -47,8
Оплата електрооенергії 1159,625 774,835 612,464 52,8 79,0 -162,4
Оплата природного газу 1391,465 835,016 539,075 38,7 64,6 -295,9
Оплата інших енергоносіїв 1502,618 1011,445 846,250 56,3 83,7 -165,2
Соціальне забезпечення 1202,318 927,318 899,100 74,8 97,0 -28,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 102550,600 67554,374 60007,518 58,5 88,8 -7546,9
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 58,050 26,790 39,638 68,3 148,0 12,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  3,300 1,500 0,000 0,0 0,0 -1,5
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 0,000 0,000 0,000     0,0
Власні надходження бюджетних установ  737,030 737,030 794,121 107,7 107,7 57,1
Кошти від продажу землі  732,000 366,000 1207,380 164,9 329,9 841,4
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,000 0,000 272,055     272,1
Разом доходів спеціального фонду 1530,380 1131,320 2313,194 151,2 204,5 1181,9
в т.ч.  бюджет розвитку 732,000 366,000 1479,435 202,1 404,2 1113,4
Субвенції 1244,272 0,000 0,000 0,0   0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове зебезпечення будівництва , реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комуналтьної власності у населених пунктах 1244,272   0,000 0,0   0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 0,000 0,000     0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 2774,652 1131,320 2313,194 83,4 204,5 1181,9
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 1461,230   611,497 41,8   611,5
     Освіта 3705,015   3271,278 88,3   3271,3
Первинна медична допомога населенню 1124,882   1298,605 115,4   1298,6
Культура і мистецтво 225,538   53,807 23,9   53,8
     Житлово-комунальне господарство  1073,600   392,249 36,5   392,2
     Будівництво та регіональний розвиток 19669,235   9042,982 46,0   9043,0
   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7465,877 0,000 4923,970 66,0   4924,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури 7465,877   4923,970 66,0   4924,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1436,847   1422,757 99,0   1422,8
Охорона навколишнього природного середовища  61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 61,350     0,0   0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 400,000   100,000 25,0   100,0
Разом видатків спеціального фонду 36623,574 0,000 21117,145 57,7   21117,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 36623,574 0,000 21117,145 57,7   21117,1
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 35060,194 28420,422 19979,904 57,0 70,3 -8440,5
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -3,797     -3,797
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -3,797     -3,797
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 131776,668 74240,120 79158,014 60,1 106,6 4917,9
у т.ч. доходи без трансфертів  83127,108 45191,128 50172,310 60,4 111,0 4981,2
 - - субвенції та дотації 48649,560 29048,992 28985,704 59,6 99,8 -63,3
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 139174,174 67554,374 81124,663 58,3 120,1 13570,3
 у т.ч.   Державне управління 18123,015 10253,987 9310,229 51,4 90,8 -943,8
             Освіта 57232,359 34656,590 35370,283 61,8 102,1 713,7
            Охорона здоров’я 6095,066 4636,325 5652,949 92,7 121,9 1016,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2616,612 1702,692 1501,680 57,4 88,2 -201,0
           Культура і мистецтво 3666,538 1522,994 1085,820 29,6 71,3 -437,2
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 6184,552 3898,639 2910,503 47,1 74,7 -988,1
     Будівництво 19669,235 0,000 9042,982 46,0   9043,0
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 10170,485 2264,608 6584,115 64,7 290,7 4319,5
     Сільське і  лісове господарство 594,000 470,400 91,568 15,4 19,5 -378,8
Охорона навколишнього середовища 61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1469,794 32,947 1446,420 98,4 4390,1 1413,5
Резервний фонд 20,000 20,000 0,000 0,0 0,0 -20,0
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 1021,000 1021,000 64,5 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 5575,100 5575,100 58,3 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1714,968 1483,092 1426,014 83,2 96,2 -57,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 416,000 16,000 106,000 25,5 662,5 90,0
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -3,797     -3,8
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 139174,174 67554,374 81120,866 58,3 120,1 13566,5
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  31886,094 26506,594 18803,888 59,0 70,9 -7702,7
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь