A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень - лютий місяць 2018 року

                                                                                              Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень-лютий місяць 2018 року
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на січень-лютий місяці 2018 року Фактичне виконання    Відхилення (+,-)  від плану на 02 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 02  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 38363,000 5330,300 6015,095 15,7 112,8 684,8
Податок на прибуток підприємств  0,200 0,000 0,000 0,0   0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,200 0,000 0,000 0,0   0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,600 0,380 0,339 13,0 89,2 0,0
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1562,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 6311,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3467,000 549,000 560,338 16,2 102,1 11,3
Податок на нерухоме майно 939,700 56,370 131,429 14,0 233,2 75,1
Плата за землю 10793,300 1623,180 1756,413 16,3 108,2 133,2
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 7286,000 1134,700 1362,730 18,7 120,1 228,0
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 3507,300 488,480 156,211 4,5 32,0 -332,3
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 0,000 16,670 33,3   16,7
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000     0,0
Єдиний податок  9734,500 1905,680 2286,350 23,5 120,0 380,7
Інші надходження  4,000 0,000 0,215 5,4   0,2
Плата за надання адміністративних послуг 1394,000 188,300 280,731   149,1 92,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   80,000 7,270 0,000 0,0 0,0 -7,3
Державне мито 50,000 8,360 10,093 20,2 120,7 1,7
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 10,000 0,000 5,353 53,5   5,4
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 72761,300 9668,840 11063,026 15,2 114,4 1394,2
Дотації 5139,825 599,600 599,600 11,7 100,0 0,0
Дотація з місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5139,825 599,600 599,600 11,7 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  77901,125 10268,440 11662,626 15,0 113,6 1394,2
Субвенції 35375,194 5952,900 5952,900 16,8 100,0 0,0
Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 477,794 79,600 79,600 16,7 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 23231,200 3577,600 3577,600 15,4 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11666,200 2295,700 2295,700 19,7 100,0 0,0
ВСЬОГО доходів загального фонду 113276,319 16221,340 17615,526 15,6 108,6 1394,2
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 17703,114 1612,110 2036,754 11,5 126,3 424,6
     Освіта 52196,613 4392,831 8120,205 15,6 184,9 3727,4
     Охорона здоров’я 4406,384 686,961 1227,732 27,9 178,7 540,8
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 2637,931 216,860 337,582 12,8 155,7 120,7
     Культура і мистецтво 2043,000 141,920 153,806 7,5 108,4 11,9
     Житлово-комунальне господарство  3890,400 530,000 514,283 13,2 97,0 -15,7
     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 3400,000 215,000   0,0 0,0 -215,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 594,000 50,000 62,790 10,6 125,6 12,8
Здійснення заходів із землеустрою 594,000 50,000 62,790 10,6 125,6 12,8
Резервний фонд 20,000          
ВСЬОГО видатків загального фонду 86891,442 7845,682 12453,152 99,040 976,569 4607,470
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 264,800 564,600 35,7 213,2 299,8
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1583,100 264,800 564,600 35,7 213,2 299,8
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 796,500 1592,700 16,7 200,0 796,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9557,100 796,500 1592,700 16,7 200,0 796,2
Інші субвенції з місцевого бюджету 1161,656 233,820 477,159 41,1 204,1 243,3
        РАЗОМ видатків загального фонду 99193,298 9140,802 15087,611 151,370 1389,749 5703,470
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 50452,213 4208,068 7345,294 14,6 174,6 3137,2
Нарахування на заробітну плату 11099,489 939,849 1623,957 14,6 172,8 684,1
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 61551,702 5147,917 8969,251 14,6 174,2 3821,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24,600 1,866   0,0 0,0 -1,9
Продукти харчування 1950,000 159,700 169,757 8,7 106,3 10,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3978,080 512,684 943,341 23,7 184,0 430,7
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 117,780 9,482 3,060 2,6 32,3 -6,4
Оплата електрооенергії 1113,100 107,836 232,233 20,9 215,4 124,4
Оплата природного газу 1309,382 262,366 294,682 22,5 112,3 32,3
Оплата інших енергоносіїв 1437,818 133,000 413,366 28,7 310,8 280,4
Соціальне забезпечення 1477,794 119,800 209,944 14,2 175,2 90,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 99193,298 9140,802 15087,611 15,2 165,1 5946,8
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 58,050 16,570 19,402 33,4 117,1 2,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  3,300 0,000 0,000 0,0   0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 0,000 0,000 0,000     0,0
Власні надходження бюджетних установ  737,030 737,030 328,569 44,6 44,6 -408,5
Кошти від продажу землі  732,000 0,000 128,751 17,6   128,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,000 0,000 9,085     9,1
Разом доходів спеціального фонду 1530,380 753,600 485,807 31,7 64,5 -267,8
в т.ч.  бюджет розвитку 732,000 0,000 132,250 18,1   132,3
Субвенції 0,000 0,000 0,000     0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 1530,380 753,600 485,807 31,7 64,5 -267,8
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 1200,000     0,0   0,0
     Освіта 1100,468   125,527 11,4   125,5
Первинна медична допомога населенню 714,906   151,964 21,3   152,0
Культура і мистецтво 150,000          
     Житлово-комунальне господарство  1181,600   311,891 26,4   311,9
     Будівництво та регіональний розвиток 8350,246   1662,073 19,9   1662,1
   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6750,550 0,000 0,000 0,0   0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури 6750,550     0,0   0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15,000   0,730 4,9   0,7
Охорона навколишнього природного середовища  61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 61,350     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 19524,120 0,000 2252,185 11,5   2252,2
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 19524,120 0,000 2252,185 11,5   2252,2
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 17442,334 2108,800 1973,964 11,3 93,6 -134,8
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -1,026     -1,026
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -1,026     -1,026
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 114806,699 16974,940 18101,333 15,8 106,6 1126,4
у т.ч. доходи без трансфертів  74291,680 10422,440 11548,833 15,5 110,8 1126,4
 - - субвенції та дотації 40515,019 6552,500 6552,500 16,2 100,0 0,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 118717,418 9140,802 17339,796 14,6 189,7 8199,0
 у т.ч.   Державне управління 18903,114 1612,110 2036,754 10,8 126,3 424,6
             Освіта 53297,081 4392,831 8245,732 15,5 187,7 3852,9
            Охорона здоров’я 5121,290 686,961 1379,696 26,9 200,8 692,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2637,931 216,860 337,582 12,8 155,7 120,7
           Культура і мистецтво 2193,000 141,920 153,806 7,0 108,4 11,9
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 5072,000 530,000 826,174 16,3 155,9 296,2
     Будівництво 8350,246 0,000 1662,073 19,9   1662,1
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 10150,550 215,000 0,000 0,0 0,0 -215,0
     Сільське і  лісове господарство 594,000 50,000 62,790 10,6 125,6 12,8
Охорона навколишнього середовища 61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15,000 0,000 0,730 4,9   0,7
Резервний фонд 20,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 264,800 564,600 35,7 213,2 299,8
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 796,500 1592,700 16,7 200,0 796,2
Інші субвенції з місцевого бюджету 1161,656 233,820 477,159 41,1 204,1 243,3
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -1,026     -1,0
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 118717,418 9140,802 17338,770 14,6 189,7 8198,0
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  17184,415 4683,873 1974,694 11,5 42,2 -2709,2
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь