A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень місяць 2018 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень місяць 2018 року
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на січень місяць Фактичне виконання    Відхилення (+,-)  від плану на 01  міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 01  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 38363,000 2362,510 2849,908 7,4 120,6 487,4
Податок на прибуток підприємств  0,200 0,000 0,000 0,0   0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,200 0,000 0,000 0,0   0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,600 0,180 0,000 0,0 0,0 -0,2
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1562,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 6311,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3467,000 274,500 282,565 8,2 102,9 8,1
Податок на нерухоме майно 939,700 18,550 94,343 10,0 508,6 75,8
Плата за землю 10793,300 762,900 859,630 8,0 112,7 96,7
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 7286,000 540,500 703,419 9,7 130,1 162,9
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 3507,300 222,400 156,211 4,5 70,2 -66,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 0,000 14,585 29,2   14,6
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000     0,0
Єдиний податок  9734,500 720,210 1043,232 10,7 144,9 323,0
Інші надходження  4,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Плата за надання адміністративних послуг 1394,000 68,000 133,911   196,9 65,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   80,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Державне мито 50,000 3,010 4,696 9,4 156,0 1,7
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 10,000 0,000 0,451 4,5   0,5
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 72761,300 4209,860 5283,321 7,3 125,5 1073,5
Дотації 5139,825 299,800 299,800 5,8 100,0 0,0
Дотація з місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5139,825 299,800 299,800 5,8 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  77901,125 4509,660 5583,121 7,2 123,8 1073,5
Субвенції 35375,194 2976,300 2976,300 8,4 100,0 0,0
Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 477,794 39,800 39,800 8,3 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 23231,200 1788,800 1788,800 7,7 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11666,200 1147,700 1147,700 9,8 100,0 0,0
ВСЬОГО доходів загального фонду 113276,319 7485,960 8559,421 7,6 114,3 1073,5
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 17703,114 1678,025 987,421 5,6 58,8 -690,6
     Освіта 52196,613 4919,285 3769,387 7,2 76,6 -1149,9
     Охорона здоров’я 4406,384 682,150 511,816 11,6 75,0 -170,3
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 2637,931 221,138 143,354 5,4 64,8 -77,8
     Культура і мистецтво 2043,000 121,260 68,545 3,4 56,5 -52,7
     Житлово-комунальне господарство  7190,400 680,000   0,0 0,0 -680,0
     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 600,000 65,000 0,000 0,0 0,0 -65,0
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом 600,000 65,000 0,000 0,0 0,0 -65,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 594,000 195,400 1,470 0,2 0,8 -193,9
Здійснення заходів із землеустрою 594,000 195,400 1,470 0,2 0,8 -193,9
Резервний фонд 20,000          
ВСЬОГО видатків загального фонду 87391,442 8562,258 5481,993 33,451 332,604 -3080,265
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 299,800 299,800 18,9 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1583,100 299,800 299,800 18,9 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 796,200 796,200 8,3 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9557,100 796,200 796,200 8,3 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1161,656 270,617 258,627 22,3 95,6 -12,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 99693,298 9928,875 6836,620 60,720 532,604 -3080,265
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 50452,213 4232,698 3527,515 7,0 83,3 -705,2
Нарахування на заробітну плату 11099,489 931,195 784,925 7,1 84,3 -146,3
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 61551,702 5163,893 4312,440 7,0 83,5 -851,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24,600 1,916   0,0 0,0 -1,9
Продукти харчування 1950,000 162,700 52,369 2,7 32,2 -110,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3958,080 862,745 486,899 12,3 56,4 -375,8
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 117,780 11,282 1,000 0,8 8,9 -10,3
Оплата електрооенергії 1113,100 219,375 41,177 3,7 18,8 -178,2
Оплата природного газу 1289,382 258,170 166,491 12,9 64,5 -91,7
Оплата інших енергоносіїв 1437,818 373,918 278,231 19,4 74,4 -95,7
Соціальне забезпечення 1477,794 119,800 75,691 5,1 63,2 -44,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 99693,298 9928,875 6836,620 6,9 68,9 -3092,3
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 58,050 0,510 0,512 0,9 100,4 0,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  3,300 0,000 0,000 0,0   0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 0,000 0,000 0,000     0,0
Власні надходження бюджетних установ  737,030 737,030 233,375 31,7 31,7 -503,7
Кошти від продажу землі  732,000 0,000 128,750 17,6   128,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,000 0,000 3,500     3,5
Разом доходів спеціального фонду 1530,380 737,540 366,137 23,9 49,6 -371,4
в т.ч.  бюджет розвитку 732,000 0,000 132,250 18,1   132,3
Субвенції 0,000 0,000 0,000     0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 1530,380 737,540 366,137 23,9 49,6 -371,4
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 700,000     0,0   0,0
     Освіта 1059,975   38,801 3,7   38,8
Первинна медична допомога населенню 711,853   148,911 20,9   148,9
Культура і мистецтво 150,000          
     Житлово-комунальне господарство  1181,600     0,0   0,0
     Будівництво та регіональний розвиток 8350,246     0,0   0,0
   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6750,550 0,000 0,000 0,0   0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури 6750,550     0,0   0,0
Охорона навколишнього природного середовища  61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 61,350     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 18965,574 0,000 187,712 1,0   187,7
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 18965,574 0,000 187,712 1,0   187,7
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 16942,396 2991,054   0,0 0,0 -2991,1
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -0,983     -0,983
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -0,983     -0,983
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 114806,699 8223,500 8925,558 7,8 108,5 702,1
у т.ч. доходи без трансфертів  74291,680 4947,400 5649,458 7,6 114,2 702,1
 - - субвенції та дотації 40515,019 3276,100 3276,100 8,1 100,0 0,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 118658,872 9928,875 7024,332 5,9 70,7 -2904,5
 у т.ч.   Державне управління 18403,114 1678,025 987,421 5,4 58,8 -690,6
             Освіта 53256,588 4919,285 3808,188 7,2 77,4 -1111,1
            Охорона здоров’я 5118,237 682,150 660,727 12,9 96,9 -21,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2637,931 221,138 143,354 5,4 64,8 -77,8
           Культура і мистецтво 2193,000 121,260 68,545 3,1 56,5 -52,7
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 8372,000 680,000 0,000 0,0 0,0 -680,0
     Будівництво 8350,246 0,000 0,000 0,0   0,0
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 7350,550 65,000 0,000 0,0 0,0 -65,0
     Сільське і  лісове господарство 594,000 195,400 1,470 0,2 0,8 -193,9
Охорона навколишнього середовища 61,350 0,000 0,000 0,000   0,000
Резервний фонд 20,000 0,000 0,000 0,0   0,0
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 299,800 299,800 18,9 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 796,200 796,200 8,3 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1161,656 270,617 258,627 22,3 95,6 -12,0
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -0,983     -1,0
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 118658,872 9928,875 7023,349 5,9 70,7 -2905,5
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  16684,415 2925,073   0,0 0,0 -2925,1
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь