A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень - серпень місяць 2018 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень-серпень  місяць 2018 року
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на січень-серпень місяці 2018 року Фактичне виконання    Відхилення (+,-)  від плану на 08 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 8  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 45587,930 30597,380 31787,440 69,7 103,9 1190,1
Податок на прибуток підприємств  0,200 0,100 0,120 60,0 120,0 0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,200 0,200 0,120 60,0 60,0 -0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,600 0,380 0,515 19,8 135,5 0,1
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 2043,000 850,500 828,349 40,5 97,4 -22,2
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 7600,000 3105,890 3091,481 40,7 99,5 -14,4
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3467,000 2166,900 2124,353 61,3 98,0 -42,5
Податок на нерухоме майно 1000,700 670,340 874,818 87,4 130,5 204,5
Плата за землю 12266,300 8180,310 8564,677 69,8 104,7 384,4
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 9389,000 6165,620 6564,178 69,9 106,5 398,6
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 2877,300 2014,690 2000,499 69,5 99,3 -14,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 0,000 79,389 158,8   79,4
Збір за місця для паркування транспортних засобів            0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000     0,0
Єдиний податок  11074,960 6954,584 7506,578 67,8 107,9 552,0
Інші надходження  4,000 3,000 13,090 327,2 436,3 10,1
Плата за надання адміністративних послуг 1669,000 1093,560 1127,519   103,1 34,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   80,000 47,220 44,311 55,4 93,8 -2,9
Державне мито 50,000 32,250 52,761 105,5 163,6 20,5
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями, місцевими радами           0,0
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 23,498 19,498 24,485 104,2 125,6 5,0
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіал. громадою в порядку спадкування чи дарування,           0,0
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 84919,188 53721,912 56119,886 66,1 104,5 2398,0
Дотації 5139,825 3040,900 3040,900 59,2 100,0 0,0
Дотація з місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5139,825 3040,900 3040,900 59,2 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  90059,013 56762,812 59160,786 65,7 104,2 2398,0
Субвенції 42325,450 28860,825 28664,204 67,7 99,3 -196,6
Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 594,094 423,394 423,394 71,3 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 2544,400 1414,000 1414,000 55,6 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 23231,200 15983,100 15983,100 68,8 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11666,200 8480,600 8480,600 72,7 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньоїосвіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 398,200 296,800 296,800 74,5 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1045,570 1045,570 1045,570 100,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремиз територій 2200,000 740,000 740,000 33,6 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 596,586 444,561 247,940 41,6 55,8 -196,6
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 49,200 32,800 32,800 66,7 100,0 0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 47465,275 31901,725 31705,104 66,8 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 132384,463 85623,637 87824,990 66,3 102,6 2201,4
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 16185,063 11544,439 10091,089 62,3 87,4 -1453,4
     Освіта 53631,622 37717,823 34623,644 64,6 91,8 -3094,2
     Охорона здоров’я 5020,181 4678,725 4548,559 90,6 97,2 -130,2
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 2630,612 1899,769 1694,654 64,4 89,2 -205,1
     Культура і мистецтво 3441,000 1957,804 1358,366 39,5 69,4 -599,4
     Житлово-комунальне господарство  6049,939 5379,552 3923,092 64,8 72,9 -1456,5
     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 4134,608 2464,608 1807,936 43,7 73,4 -656,7
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 431,600 383,000 98,082 22,7 25,6 -284,9
Здійснення заходів із землеустрою           0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 32,947 32,947 23,663 71,8 71,8 -9,3
Резервний фонд 20,000 20,000   0,0 0,0 -20,0
ВСЬОГО видатків загального фонду 91577,572 66078,667 58169,085 63,5 0,1 -7909,6
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 1061,000 1061,000 67,0 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1583,100 1061,000 1061,000 67,0 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 6371,500 6371,500 66,7 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9557,100 6371,500 6371,500 66,7 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1888,363 1627,252 1571,276 83,2 96,6 -56,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 16,000 16,000 6,000 37,5 234,4 -10,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 104622,135 75154,419 67178,861 64,2 0,1 0,0
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 50763,072 35217,429 33116,752 65,2 94,0 -2100,7
Нарахування на заробітну плату 11197,877 7786,224 7322,896 65,4 94,0 -463,3
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 61960,949 43003,653 40439,648 65,3 94,0 -2564,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24,600 13,365 3,466 14,1 25,9 -9,9
Продукти харчування 1958,000 1296,900 1050,817 53,7 81,0 -246,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4172,618 2802,403 2048,778 49,1 73,1 -753,6
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 118,910 80,206 28,378 23,9 35,4 -51,8
Оплата електрооенергії 1159,625 815,314 633,589 54,6 77,7 -181,7
Оплата природного газу 1391,465 860,016 540,561 38,8 62,9 -319,5
Оплата інших енергоносіїв 1502,618 1046,867 846,250 56,3 80,8 -200,6
Соціальне забезпечення 1202,318 849,318 832,618 69,3 98,0 -16,7
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 104622,135 75154,419 67178,861 64,2 89,4 -7975,6
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 58,050 36,180 63,267 109,0 174,9 27,1
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  3,300 1,500 0,000 0,0 0,0 -1,5
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 0,000 0,000 0,000     0,0
Власні надходження бюджетних установ  737,030 737,030 844,589 114,6 114,6 107,6
Кошти від продажу землі  732,000 366,000 1213,766 165,8 331,6 847,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,000 0,000 272,055     272,1
Разом доходів спеціального фонду 1530,380 1140,710 2393,677 156,4 209,8 1253,0
в т.ч.  бюджет розвитку 732,000 366,000 1485,821 203,0 406,0 1119,8
Субвенції 1244,272 414,750 414,750 33,3 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове зебезпечення будівництва , реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комуналтьної власності у населених пунктах 1244,272 414,750 414,750 33,3 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 0,000 0,000     0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 2774,652 1555,460 2808,427 101,2 180,6 1253,0
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 1474,180   631,302 42,8   631,3
     Освіта 3751,851   3444,327 91,8   3444,3
Первинна медична допомога населенню 1124,882   1298,605 115,4   1298,6
Культура і мистецтво 225,538   125,029 55,4   125,0
     Житлово-комунальне господарство  1073,600   392,249 36,5   392,2
     Будівництво та регіональний розвиток 20220,357   12621,284 62,4   12621,3
   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 8065,877 0,000 5424,037 67,2   5424,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури 8065,877   5424,037 67,2   5424,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1436,847   1423,117 99,0   1423,1
Охорона навколишнього природного середовища  61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 61,350     0,0   0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 500,000   100,000 20,0   100,0
Разом видатків спеціального фонду 37934,482 0,000 25459,950 67,1   25460,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 37934,482 0,000 25459,950 67,1   25460,0
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 36371,102 31786,830 24244,075 66,7 76,3 -7542,8
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -3,735     -3,735
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -3,735     -3,735
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 135159,115 87179,097 90633,418 67,1 104,0 3454,3
у т.ч. доходи без трансфертів  86449,568 54862,622 58513,563 67,7 106,7 3650,9
 - - субвенції та дотації 48709,547 32316,475 32119,854 65,9 99,4 -196,6
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 142556,617 75154,419 92638,811 65,0 123,3 17484,4
 у т.ч.   Державне управління 17659,243 11544,439 10722,391 60,7 92,9 -822,0
             Освіта 57383,473 37717,823 38067,971 66,3 100,9 350,1
            Охорона здоров’я 6145,063 4678,725 5847,164 95,2 125,0 1168,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2630,612 1899,769 1694,654 64,4 89,2 -205,1
           Культура і мистецтво 3666,538 1957,804 1483,395 40,5 75,8 -474,4
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 7123,539 5379,552 4315,341 60,6 80,2 -1064,2
     Будівництво 20220,357 0,000 12621,284 62,4   12621,3
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 12200,485 2464,608 7231,973 59,3 293,4 4767,4
     Сільське і  лісове господарство 431,600 383,000 98,082 22,7 25,6 -284,9
Охорона навколишнього середовища 61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1469,794 32,947 1446,780 98,4 4391,2 1413,8
Резервний фонд 20,000 20,000 0,000 0,0 0,0 -20,0
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 1061,000 1061,000 67,0 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 6371,500 6371,500 66,7 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1888,363 1627,252 1571,276 83,2 96,6 -56,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 516,000 16,000 106,000 20,5 662,5 90,0
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -3,735     -3,7
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 142556,617 75154,419 92635,076 65,0 123,3 17480,7
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  33197,002 29257,130 22730,578 68,5 77,7 -6526,6
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь