A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень - травень місяць 2018 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень-травень місяць 2018 року
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на січень-травень місяці 2018 року Фактичне виконання    Відхилення (+,-)  від плану на 05 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 5  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 38363,000 14041,520 16888,857 44,0 120,3 2847,3
Податок на прибуток підприємств  0,200 0,100 0,120 60,0 120,0 0,0
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,200 0,100 0,120 60,0 120,0 0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,600 0,380 0,515 19,8 135,5 0,1
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1562,000 471,720 714,325 45,7 151,4 242,6
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 6311,000 1702,330 2550,263 40,4 149,8 847,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3467,000 1372,500 1313,787 37,9 95,7 -58,7
Податок на нерухоме майно 939,700 174,980 384,796 40,9 219,9 209,8
Плата за землю 10793,300 4241,520 5129,621 47,5 120,9 888,1
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 7286,000 2939,300 4068,402 55,8 138,4 1129,1
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 3507,300 1302,220 1061,219 30,3 81,5 -241,0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 0,000 60,634 121,3   60,6
Збір за місця для паркування транспортних засобів            0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000     0,0
Єдиний податок  9734,500 3876,080 4570,246 46,9 117,9 694,2
Інші надходження  4,000 2,000 8,029 200,7 401,5 6,0
Плата за надання адміністративних послуг 1394,000 550,110 745,605   135,5 195,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   80,000 29,080 7,618 9,5 26,2 -21,5
Державне мито 50,000 19,810 28,258 56,5 142,6 8,4
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями, місцевими радами           0,0
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 10,000 3,000 23,004 230,0 766,8 20,0
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіал. громадою в порядку спадкування чи дарування,           0,0
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 72761,300 26485,130 32425,678 44,6 122,4 5940,5
Дотації 5139,825 1756,000 1756,000 34,2 100,0 0,0
Дотація з місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5139,825 1756,000 1756,000 34,2 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  77901,125 28241,130 34181,678 43,9 121,0 5940,5
Субвенції 36966,164 16078,294 16639,294 45,0 103,5 561,0
Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 477,794 278,794 278,794 58,4 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 0,000 0,000 565,000     565,0
Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 23231,200 9826,800 9826,800 42,3 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11666,200 5739,700 5739,700 49,2 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньоїосвіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 398,200 114,500 114,500 28,8 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1045,570 0,000 0,000      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,000 0,000 0,000     0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 98,000 98,000 94,000 95,9 95,9 -4,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 49,200 20,500 20,500 41,7 100,0 0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 42105,989 17834,294 18395,294 43,7 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 114867,289 44319,424 50820,972 44,2 114,7 6501,5
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 16415,193 6550,113 5461,383 33,3 83,4 -1088,7
     Освіта 53241,477 23662,477 20763,249 39,0 87,7 -2899,2
     Охорона здоров’я 4563,884 3650,855 3301,875 72,3 90,4 -349,0
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 2643,931 1122,726 887,187 33,6 79,0 -235,5
     Культура і мистецтво 3391,000 819,510 531,062 15,7 64,8 -288,4
     Житлово-комунальне господарство  4185,792 2825,392 1854,206 44,3 65,6 -971,2
     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 2204,608 1779,608 892,203 40,5 50,1 -887,4
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 594,000 320,400 70,385 11,8 22,0 -250,0
Здійснення заходів із землеустрою           0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 23,663 23,663 15,379 65,0 65,0 -8,3
Резервний фонд 20,000 10,000   0,0 0,0 -10,0
ВСЬОГО видатків загального фонду 87283,548 40764,744 33776,929 38,7 0,1 -6987,8
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 941,000 941,000 59,4 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1583,100 941,000 941,000 59,4 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 3982,200 3982,200 41,7 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9557,100 3982,200 3982,200 41,7 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1714,968 1239,933 1198,088 69,9 96,6 -41,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 16,000     0,0   0,0
        РАЗОМ видатків загального фонду 100154,716 46927,877 39898,217 39,8 0,1 0,0
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 50963,511 20947,640 19062,773 37,4 91,0 -1884,9
Нарахування на заробітну плату 11241,974 4636,900 4228,060 37,6 91,2 -408,8
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 62205,485 25584,540 23290,833 37,4 91,0 -2293,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24,600 9,290 1,237 5,0 13,3 -8,1
Продукти харчування 1958,000 859,700 666,433 34,0 77,5 -193,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4172,618 2464,948 1894,543 45,4 76,9 -570,4
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 118,910 50,170 14,701 12,4 29,3 -35,5
Оплата електрооенергії 1159,625 636,781 527,074 45,5 82,8 -109,7
Оплата природного газу 1391,465 810,208 537,979 38,7 66,4 -272,2
Оплата інших енергоносіїв 1502,618 967,789 814,789 54,2 84,2 -153,0
Соціальне забезпечення 1477,794 658,794 591,974 40,1 89,9 -66,8
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 100154,716 46927,877 39898,217 39,8 85,0 -7029,7
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 58,050 22,140 38,760 66,8 175,1 16,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  3,300 1,500 0,000 0,0 0,0 -1,5
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 0,000 0,000 0,000     0,0
Власні надходження бюджетних установ  737,030 737,030 707,474 96,0 96,0 -29,6
Кошти від продажу землі  732,000 366,000 128,750 17,6 35,2 -237,3
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,000 0,000 265,613     265,6
Разом доходів спеціального фонду 1530,380 1126,670 1140,597 74,5 101,2 13,9
в т.ч.  бюджет розвитку 732,000 366,000 394,363 53,9 107,7 28,4
Субвенції 0,000 0,000 0,000     0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 1530,380 1126,670 1140,597 74,5 101,2 13,9
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 710,000 702,000 585,697 82,5 83,4 -116,3
     Освіта 2559,834 1230,564 849,350 33,2 69,0 -381,2
Первинна медична допомога населенню 1064,882 1064,882 791,605 74,3 74,3 -273,3
Культура і мистецтво 150,000 150,000 28,269      
     Житлово-комунальне господарство  1181,600 1181,600 347,291 29,4 29,4 -834,3
     Будівництво та регіональний розвиток 11918,199 11468,199 3348,240 28,1 29,2 -8120,0
   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 4061,605 3115,055 3021,898 74,4 97,0 -93,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури 4061,605 3115,055 3021,898 74,4 97,0 -93,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1436,847 1436,847 1422,757 99,0 99,0 -14,1
Охорона навколишнього природного середовища  61,350 23,640 0,000 0,0 0,0 -23,6
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 61,350 23,640   0,0 0,0 -23,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 100,000     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 23244,317 20372,787 10395,107 44,7 51,0 -9977,7
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 23244,317 20372,787 10395,107 44,7 51,0 -9977,7
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 21430,937 19047,117 9709,078 45,3 51,0 -9338,0
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -3,513     -3,513
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -3,513     -3,513
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 116397,669 45446,094 51961,569 44,6 114,3 6515,5
у т.ч. доходи без трансфертів  74291,680 27611,800 33566,275 45,2 121,6 5954,5
 - - субвенції та дотації 42105,989 17834,294 18395,294 43,7 103,1 561,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 123399,033 67300,664 50293,324 40,8 74,7 -17007,3
 у т.ч.   Державне управління 17125,193 7252,113 6047,080 35,3 83,4 -1205,0
             Освіта 55801,311 24893,041 21612,599 38,7 86,8 -3280,4
            Охорона здоров’я 5628,766 4715,737 4093,480 72,7 86,8 -622,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2643,931 1122,726 887,187 33,6 79,0 -235,5
           Культура і мистецтво 3541,000 969,510 559,331 15,8 57,7 -410,2
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 5367,392 4006,992 2201,497 41,0 54,9 -1805,5
     Будівництво 11918,199 11468,199 3348,240 28,1 29,2 -8120,0
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 6266,213 4894,663 3914,101 62,5 80,0 -980,6
     Сільське і  лісове господарство 594,000 320,400 70,385 11,8 22,0 -250,0
Охорона навколишнього середовища 61,350 23,640 0,000 0,0 0,0 -23,6
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1460,510 1460,510 1438,136 98,5 98,5 -22,4
Резервний фонд 20,000 10,000 0,000 0,0 0,0 -10,0
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 941,000 941,000 59,4 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 3982,200 3982,200 41,7 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1714,968 1239,933 1198,088 69,9 96,6 -41,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 116,000 0,000 0,000 0,0   0,0
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -3,513     -3,5
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 123399,033 67300,664 50289,811 40,8 74,7 -17010,9
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  19751,109 17283,289 9142,716 46,3 52,9 -8140,6
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь