A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Немирівська міська громада
Вінницька область, Немирівський район

Довідка про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень - березень місяць 2018 року

                                                                                               Д  о в і д к а      
  про виконання бюджету Немирівської ОТГ за січень-березень місяць 2018 року
    (звітні дані)      
  План на рік, затверджений місцевими радами з урахуванням змін Уточнений план на січень-березень місяці 2018 року Фактичне виконання    Відхилення (+,-)  від плану на 03 міс.
Назва показників до плану на рік, затвердж. місц.радами з урахув. змін  до уточненого плану на 03  міс.
     Загальний фонд:  
  ДОХОДИ :            
Податок на доходи фізичних осіб 38363,000 8187,790 9095,282 23,7 111,1 907,5
Податок на прибуток підприємств  0,200 0,000 0,120 60,0   0,1
у т.ч.: -податок на прибуток (з  авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,200 0,000 0,120 60,0   0,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,600 0,380 0,339 13,0 89,2 0,0
Акцизний податок з вироблених в Украєнi пiдакцизних товарів (пальне) 1562,000 257,750 422,916 27,1 164,1 165,2
Акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарів (пальне) 6311,000 883,030 1378,998 21,9 156,2 496,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3467,000 823,500 830,507 24,0 100,9 7,0
Податок на нерухоме майно 939,700 97,640 191,080 20,3 195,7 93,4
Плата за землю 10793,300 2482,460 3001,243 27,8 120,9 518,8
у т.ч.: орендна плата з юрид. і фіз. осіб; 7286,000 1727,900 2392,540 32,8 138,5 664,6
 -земельний податок з юрид. і фіз. осіб 3507,300 754,560 608,703 17,4 80,7 -145,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб 50,000 0,000 18,755 37,5   18,8
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,000 0,000 0,000     0,0
Єдиний податок  9734,500 2188,650 2637,757 27,1 120,5 449,1
Інші надходження  4,000 1,000 3,768 94,2 376,8 2,8
Плата за надання адміністративних послуг 1394,000 308,990 453,661   146,8 144,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   80,000 14,540 7,618 9,5 52,4 -6,9
Державне мито 50,000 13,080 19,073 38,1 145,8 6,0
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження 10,000 1,000 16,625 166,3 1662,5 15,6
Разом доходів без трансфертів  (загальний фонд) 72761,300 15259,810 18077,742 24,8 118,5 2817,9
Дотації 5139,825 899,400 899,400 17,5 100,0 0,0
Дотація з місцевого  бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5139,825 899,400 899,400 17,5 100,0 0,0
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)  77901,125 16159,210 18977,142 24,4 117,4 2817,9
Субвенції 35473,194 9067,494 9063,494 25,6 100,0 -4,0
Субвенція з місцевого  бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 477,794 159,394 159,394 33,4 100,0 0,0
Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 23231,200 5366,400 5366,400 23,1 100,0 0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11666,200 3443,700 3443,700 29,5 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 98,000 98,000 94,000 95,9 95,9 -4,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету 40613,019 9966,894 9962,894 24,5 21,9 13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду 113374,319 25226,704 28040,636 24,7 111,2 2813,9
ВИДАТКИ загального фонду:            
     Державне управління 17703,114 4977,753 3023,955 17,1 60,7 -1953,8
     Освіта 52294,613 13919,230 12333,832 23,6 88,6 -1585,4
     Охорона здоров’я 4406,384 2100,299 1926,134 43,7 91,7 -174,2
     Соціальний захист та соціальне забезпечення: 2637,931 649,154 490,959 18,6 75,6 -158,2
     Культура і мистецтво 2043,000 387,460 240,059 11,8 62,0 -147,4
     Житлово-комунальне господарство  3890,400 1690,000 922,913 23,7 54,6 -767,1
     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 3400,000 695,000 109,205 3,2 15,7 -585,8
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 594,000 320,400 62,790 10,6 19,6 -257,6
Здійснення заходів із землеустрою 594,000 320,400 62,790 10,6 19,6 -257,6
Резервний фонд 20,000 10,000        
ВСЬОГО видатків загального фонду 86989,442 24749,296 19109,847 152,246 468,575 -5629,449
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 821,000 821,000 51,9 100,0 0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1583,100 821,000 821,000 51,9 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 2389,200 2389,200 25,0 100,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9557,100 2389,200 2389,200 25,0 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1161,656 738,257 695,745 59,9 94,2 -42,5
        РАЗОМ видатків загального фонду 99291,298 28697,753 23015,792 229,106 668,575 -5629,449
Оплата праці працівнитків бюджетних установ 50525,983 12880,783 11129,877 22,0 86,4 -1750,9
Нарахування на заробітну плату 11115,719 2852,562 2462,762 22,2 86,3 -389,8
Разом по заробітній платі з нарахуваннями 61641,702 15733,345 13592,639 22,1 86,4 -2140,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 24,600 5,608   0,0 0,0 -5,6
Продукти харчування 1958,000 494,800 317,204 16,2 64,1 -177,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3978,080 1903,192 1327,806 33,4 69,8 -575,4
Оплата теплопостачання           0,0
Оплата водопостачання та водовідведення 117,780 30,246 9,317 7,9 30,8 -20,9
Оплата електрооенергії 1116,100 442,852 315,941 28,3 71,3 -126,9
Оплата природного газу 1306,382 744,666 522,747 40,0 70,2 -221,9
Оплата інших енергоносіїв 1437,818 685,428 479,801 33,4 70,0 -205,6
Соціальне забезпечення 1477,794 394,394 333,884 22,6 84,7 -60,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ разом з КРЕДИТУВАННЯМ по загальному фонду 99291,298 28697,753 23015,792 23,2 80,2 -5682,0
     Спеціальний  фонд:  
  ДОХОДИ :            
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища 58,050 16,570 19,401 33,4 117,1 2,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті  господарської та іншої діяльності  3,300 0,000 0,000 0,0   0,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди 0,000 0,000 0,000     0,0
Власні надходження бюджетних установ  737,030 737,030 498,647 67,7 67,7 -238,4
Кошти від продажу землі  732,000 0,000 128,750 17,6   128,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,000 0,000 258,613     258,6
Разом доходів спеціального фонду 1530,380 753,600 905,411 59,2 120,1 151,8
в т.ч.  бюджет розвитку 732,000 0,000 132,250 18,1   132,3
Субвенції 0,000 0,000 0,000     0,0
  Всього  доходів спеціального фонду 1530,380 753,600 905,411 59,2 120,1 151,8
ВИДАТКИ спеціального фонду :            
     Державне управління 1200,000   176,679 14,7   176,7
     Освіта 1057,030   267,547 25,3   267,5
Первинна медична допомога населенню 490,000   658,155 134,3   658,2
Культура і мистецтво 150,000          
     Житлово-комунальне господарство  1181,600   347,291 29,4   347,3
     Будівництво та регіональний розвиток 8350,246   1784,503 21,4   1784,5
   Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 6750,550 0,000 16,079 0,2   16,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури 6750,550   16,079 0,2   16,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15,000   0,730 4,9   0,7
Охорона навколишнього природного середовища  61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 61,350     0,0   0,0
Разом видатків спеціального фонду 19255,776 0,000 3250,984 16,9   3251,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду 19255,776 0,000 3250,984 16,9   3251,0
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки) 17442,396 7223,654 2761,999 15,8 38,2 -4461,7
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:            
Повернення бюджетних позичок            0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла     -1,246     -1,246
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним сільським забудовникам           0,0
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії           0,0
Разом кредитування по спеціальному фонду 0,000 0,000 -1,246     -1,246
             
             
Всього доходів  (загальний і спец, фонди) 114904,699 25980,304 28946,047 25,2 111,4 2965,7
у т.ч. доходи без трансфертів  74291,680 16013,410 18983,153 25,6 118,5 2969,7
 - - субвенції та дотації 40613,019 9966,894 9962,894 24,5 100,0 -4,0
Всього видатків (загальний і спец. фонди) 118547,074 28697,753 26266,776 22,2 91,5 -2431,0
 у т.ч.   Державне управління 18903,114 4977,753 3200,634 16,9 64,3 -1777,1
             Освіта 53351,643 13919,230 12601,379 23,6 90,5 -1317,9
            Охорона здоров’я 4896,384 2100,299 2584,289 52,8 123,0 484,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2637,931 649,154 490,959 18,6 75,6 -158,2
           Культура і мистецтво 2193,000 387,460 240,059 10,9 62,0 -147,4
          Фізична культура і спорт 0,000 0,000 0,000     0,0
           Житлово-комунальне господарство 5072,000 1690,000 1270,204 25,0 75,2 -419,8
     Будівництво 8350,246 0,000 1784,503 21,4   1784,5
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг 10150,550 695,000 125,284 1,2 18,0 -569,7
     Сільське і  лісове господарство 594,000 320,400 62,790 10,6 19,6 -257,6
Охорона навколишнього середовища 61,350 0,000 0,000 0,0   0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15,000 0,000 0,730 4,9   0,7
Резервний фонд 20,000 10,000 0,000 0,0 0,0 -10,0
Дотації з місцевого бюджету іншим  бюджетам  1583,100 821,000 821,000 51,9 100,0 0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  на здійснення  програм  та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету 9557,100 2389,200 2389,200 25,0 100,0 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1161,656 738,257 695,745 59,9 94,2 -42,5
  Всього кредитування (загал. і спец. фонди) 0,000 0,000 -1,246     -1,2
Всього витрат (загальний і спец. фонди) 118547,074 28697,753 26265,530 22,2 91,5 -2432,2
             
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спец. фонду)  17184,415 7247,673 2762,729 16,1 38,1 -4484,9
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь