A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Вінницька область, Немирівський район

Про внесення змін до рішення № 199 9 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 23 червня 2017 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік»

 

У К Р А Ї Н А

    НЕМИРІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  №

 

  ______________  2018  року                                                                                                                   ___ сесія  1 скликання

 

Про внесення змін до рішення № 199

 9 сесії 1 скликання   Немирівської  міської ради від 23 червня 2017 року «Про встановлення місцевих податків  та зборів  на 2018 рік»

 

        Відповідно до п.284.2 ст.284   Податкового кодексу України із внесеними змінами, п.28  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за пропозицією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, цін, бюджету та регуляторної політики з метою звільнення певних категорій фізичних та юридичних осіб від виконання певних обов'язків, які встановлені для інших суб'єктів, у зв'язку з особливим фінансовим станом,  Немирівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення № 199  9  сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 23 червня 2017 року  «Про  встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік», а саме:

доповнити додаток 2.2 «пільги зі сплати земельного податку на 2018 рік» додатку 2 «Положення про податок на майно в частині плати за землю» пунктом «для інших оздоровчих цілей» у розмірі 50 відсотків.

  1. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради    з питань планування, фінансів, цін, бюджету та регуляторної політики.

 

Міський голова                                                     Віктор Качур

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Немирівської міської ради

«Про внесення змін до рішення № 199  9 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 23 червня 2017 року «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік»

 

Проектом рішення  передбачається встановлення пільг по сплаті земельного податку  для фізичних та  юридичних осіб, які цього  потребують  в залежності від їх фінансового стану відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового Кодексу України

 

І. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

 

  Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

        Відповідно статей 10,12,30  Податкового кодексу України  органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг .

       Проект рішення розроблено на підставі  пропозиції постійної комісії з питань планування, фінансів, цін, бюджету та регуляторної політики з метою зменшення соціального напруження для платників податку, що за своїм фінансовим станом не можуть сплачувати такий податок або для платників, які утримують земельні ділянки, що мають суспільне значення.

 

Причини виникнення проблеми:

Звернення платників податків, щодо зменшення податкового навантаження, в зв’язку із скрутним фінансовим станом та утримання земельних ділянок, що мають суспільне значення.

Аналіз втрат до міського бюджету

Назва показника

У разі прийняття рішення

У разі не прийняття рішення

Відхилення (втрати до бюджету) тис.грн.

Розмір пільги у %

 Річна сума сплати до бюджету, тис.грн.

Розмір пільги у %

Річна сума сплати до бюджету, тис.грн.

Земельний податок

50

 440,5

 

881,0

440,5

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при прийняття зазначеної проблеми полягає в зменшенні податкового навантаження на платників податків, які утримують земельні ділянки для оздоровчих цілей (в даному випадку санаторно-курортні та оздоровчі  заклади, історико-культурні парки, парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва), які мають суспільне значення.

 

 Основні групи, на які проблема справляє вплив

Групи

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання

Так

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

Ні

 

 Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Вирішення даної проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе, тому що  є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу  та Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні» є компетенцією органів місцевого самоврядування.

 

   Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів.

Рішенням  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік»  від 23 червня 2017 року передбачено  перелік пільг по платі  за землю визначені ст.281 Податкового кодексу України, а також встановлені пільги по земельному податку Немирівською міською радою для установ, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Пільги для вищевказаної категорії платників не встановлювались.

 

 

ІІ.     Цілі державного регулювання

Проект рішення спрямований на вирішення проблеми визначеної в пункті 1 та визначення категорій груп платників Немирівської об’єднаної територіальної громади, що потребують пільгпо сплаті земельного податку,що пов’язано із їхфінансовим станом.

Основними цілямирегулювання є:

встановлення доцільних та обгрунтованихпільг по сплаті податку;

здійснення розрахунку прогнозованого надходження податку та визначення втрат бюджету при наданні податкових пільг;

забезпечення відкритості проведенняпроцедури встановлення податкових пільг;

  •  

 

 

 

 

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

1.Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

 

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до  рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів»

Дана альтернатива зберігає соціальне напруження платників податків, які  потребують податкових пільг.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення про зменшення ставок податку на 2018 рік для окремих груп платників.

Зменшення сплати розміру податків не є прийнятним згідно законодавства.

Альтернатива 3.

Встановлення пільг по сплаті земельного податку

Зменшення соціального напруження платників податку, які за своїм матеріальним станом не можуть сплачувати податок або утримують земельні ділянки, які мають суспільне значення. Перевага обраного способу досягнення цілей є законним.

 

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутня

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутня

 Зменшення  надходжень до бюджету. Витрати пов’язані із підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності регуляторного акту

Альтернатива 3

Зменшення соціального напруження платників податку. Прийняття  регуляторного акту відповідно до вимог Податкового кодексу

 Зменшення надходжень до бюджету. Витрати пов’язані із підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності регуляторного акту

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані зі сплати земельного податку

Альтернатива 2

Сплата податків за зменшеними ставками  для окремих груп платників

Витрати пов’язані зі сплати земельного податку

Альтернатива 3

Отримання податкових пільг для  окремих груп платників

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання одиниць

0

1

0

0

1

Питома вага групи у заг

альній кількості відсотків

0

4,6%

0

0

1,4

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані із сплатою земельного податку в сумі 880,1 тис.грн

Альтернатива 2

Зменшення ставок податку для окремих категорій платників, відповідно зменшення суми сплати земельного податку

Витрати пов’язані із сплатою земельного податку в сумі 440,5 тис.грн.

Альтернатива 3

Отримання пільг зі сплати земельного податку окремими категоріями платників та відповідно зменшення суми сплати земельного податку.

Витрати по’вязані із сплатою земельного податку  в сумі 440,5 тис.грн

 

ІV. Вибір найбільш оптимального  альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності  ( за трибальною  системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті  - 1

Дана альтернатива може  бути прийнятною,  так як не встановлення податкових пільг зменшаться втрати  земельного податку бюджету альтернатива неприйнятна,  тому що зберігає  проблему  соціального напруження платників податків, які утримують земельні ділянки, що мають суспільне значення і кошти, отримані у вигляді податкової пільги, можуть спрямувати на упорядкування  земельних ділянок для інших оздоровчих цілей ( історико-культурні парки), які є окрасою міста, зоною для  культурного відпочинку громадян   та гостей громади,  активного та здорового відпочинку для дітей та молоді.

Альтернатива 2

Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті  - 0

Дана альтернатива є неприйнятною,так як не відповідає нормам законодавства

Альтернатива 3

Цілі прийняття  регуляторного акту можуть бути досягнуті - 2

 Дана альтернатива вирішить  проблему щодо зменшення  соціального напруження платників податків, які утримують земельні ділянки, що мають суспільне значення в результаті чого кошти, отримані у вигляді податкової пільги, можуть спрямувати на упорядкування  земельних ділянок для інших оздоровчих цілей ( історико-культурні парки), які є окрасою міста, зоною для  культурного відпочинку громадян   та гостей громади,  активного та здорового відпочинку для дітей та молоді.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного  місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива  3

Держава: -

Досягнення цілі регуляторного акту відповідно до норм законодавства.

Вдосконалення відносин із суб’єктами господарювання.

Зменшення соціального напруження окремих категорій платників, розвиток парків культури та відпочинку.

Громадяни: -

Розвиток парків культури та відпочинку.

Суб’єкти господарювання:

Зменшення податкового навантаження для суб’єктів господарювання, які за своїм фінансовим станом не можуть сплачувати податок  за земельні ділянки, що мають суспільне значення.

 

 

Держава: -

Витрати, пов’язані  з підготовкою регуляторного акта та його опублікуванням в засобах масової інформації. Зменшення надходжень до бюджету на суму податку від надання податкових пільг.

Громадяни: -

Відсутні.

Суб’єкти  господарювання:

Сплата мінімальної суми податку з урахуванням наданих їм податкових пільг.

Вдосконалення відносин міської ради із суб’єктами господарювання, збереження стабільного розвитку суб’єктів господарювання,  сприяння  належного утримання парків культури та відпочинку.  

 

Альтернатива 1

Держава: -

Забезпечення темпів росту земельного податку до бюджету та спрямування їх на соціально-економічний розвиток міста.

Громадяни: -

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок збільшення дохідної  частини бюджету.

Суб’єкти господарювання:

Відсутні.

Держава: -

Витрати, пов’язані  з підготовкою регуляторного акта та його опублікуванням в засобах масової інформації.

Громадяни: -

Відсутні.

Суб’єкти  господарювання:

Сплата  суми  земельного податками за діючими ставками.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання, що утримують земельні ділянки для інших оздоровчих цілей.

Альтернатива 2

Держава: -              

Відсутні.

Громадяни: -

Відсутні.

Суб’єкти господарювання;

Зменшення суми сплати земельного податку

Держава: -

Витрати, пов’язані  з підготовкою регуляторного акта та його опублікуванням в засобах масової інформації.

Громадяни: -

Відсутні.

Суб’єкти  господарювання:

Сплата  суми  земельного податками за зменшеними ставками податку

Регуляторний акт є неприйнятним згідно законодавства.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного  акта

Альтернатива 3

Цілі прийняття проекту рішеннябудуть повністю досягнуті за рахунок

встановлення доцільних та обгрунтованих  пільг по сплаті податку із забезпеченням відкритості проведення  процедури  встановлення податкових пільг та

дотриманням вимог Податкового кодексу України  та законодавства про захист економічної конкуренції. Даний проект зменшить соціальне напруження для окремих платників, вдосконалить відносини міської ради та суб’єктів господарювання, сприятиме стабільному розвитку суб’єктів господарювання  та належного утримання ними парків культури та відпочинку. 

 

 

Зміни до законодавчих  актів, що регулюють порядок встановлення , обчислення та сплати податку.

Альтернатива 1

Цілі регулювання  не можуть бути досягнуті, в зв’язку із не вирішенням проблеми надмірного податкового навантаження на суб’єктів господарювання, що утримують земельні ділянки , що мають суспільне значення

Зміни до законодавчих  актів, що регулюють порядок встановлення , обчислення та сплати податку.

Альтернатива 2

Цілі регуляторного акту, є неприйнятними, так як справляння податку за зменшеним розміром не відповідає чинному законодавству.

Зміни до законодавчих  актів, що регулюють порядок встановлення , обчислення та сплати податку.

 

V.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

  Запропонований механізм регуляторного акту, за допомогою якого можна розв’язати проблему:

Для  визначення цілі , проведено аналіз  ставок земельного податку для різних груп платників та сплати податку до бюджету,  із залученням інформації відділу земельних відносин, Немирівського управління ГУ ДФС у Вінницькій області,  платників податків, проведення консультацій та запропоновано даний проект регуляторного акту, який  забезпечить вирішення проблеми.

   Заходи, які має здійснити орган місцевого самоврядування  для впровадження цього регуляторного акту:

   Розробка проекту рішення про надання пільги по земельному податку.

 Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

 Оприлюднення проекту разом з АРВ до нього та отримання пропозицій і зауважень.

  Підготовка експертного висновку постійної комісії  міської ради з питань планування, фінансів, цін, бюджету та регуляторної політики  щодо відповідності проекту рішення вимогам ст.4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Прийняття рішення на сесії міської ради.

 Оприлюднення рішення в засобах масової інформації.

 Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання  вимог  регуляторного акта залежно  від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

   Витрати на адміністрування податків суб’єктів господарювання  не розраховуються, оскільки  органи місцевого самоврядування уповноважені лише встановлювати пільги по  місцевих податках та зборах відповідно до Податкового кодексу України та Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

VII.Обгрунтування запропонованого  строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту 1 рік (2018р.), проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

VIII. Визначення показників результативності  дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності  акта є:

  •    Зменшення соціального напруження для окремих груп платників податків
  •    Створення  сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання
  •    Кількість суб’єктів господарювання, які підпадають під дію регуляторного акту.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

     З метою відстеження результативності регуляторного акту, буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного  регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних. 

       Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись після набрання чинності регуляторного акту.

   Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до цього проекту рішення можна надсилати  на  адресу: 22800 м. Немирів вул. Соборна, 26.

 

 

 

 

Виконав:       _________________

 

ПОГОДЖЕНО:   Начальник юридичного відділу

                                                                         ______________________

 

Заступник міського голови

                                                                           ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь