A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Вінницька область, Немирівський район

Про затвердження нормативно-правових актів з питань відчуження та списання майна, що є комунальною власністю Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

                                                                                   НЕМИРІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  №

____ __________ 2017 року                                         ___ сесія 1 скликання

 

 

 

 

Про затвердження нормативно-правових актів з питань відчуження та списання майна, що є комунальною власністю

Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

 

Керуючись Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», від 06.06.2007 №803 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» (із змінами), Наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору» з метою вдосконалення порядку списання, продажу та передачі з балансу на баланс матеріальних цінностей, що є комунальною власністю Немирівськоїоб’єднаної територіальної громади,  Немирівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок списання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради шляхом продажу (додаток 1).
 2. Затвердити Порядок списання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс підприємств, установ, закладів (додаток 2).      
 3. Затвердити Порядок списання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради шляхом ліквідації (додаток 3).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питанькомунальноївласності, приватизації, транспорту і зв'язку.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                              В.Качур

 

 

 

Додаток №1 до рішення міської

ради від _________ №___

 

Порядок

списання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівськоїміської ради шляхом продажу

 

Порядок списання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради, далі Порядок, розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Законів України  «Про місцеве самоврядування», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням положень Постанови КМУ від 06.06.2007 №803 «Про затвердження порядку відчуження об’єктів державної власності».

 

Загальні положення

1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 
Майно - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами); 
Продаж майна - передача права власності на майно, яке належить до об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади Немирівськоїміської ради та перебуває на балансі підприємств, установ, організацій іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком; 
Оцінка майна - процес визначення його вартості за встановленою процедурою; 
Аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну; 
Конкурс – спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що запропонував за нього найвищу ціну за письмовим поданням і взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови.
Організатор аукціону - юридична особа, яка уклала договір про продаж майна, що перебуває у комунальній власності об’єднаної територіальної громади Немирівськоїміської ради з підприємством, на балансі якого обліковується це майно. 
Організатор конкурсу – підприємство, організація, установа, на балансі якого обліковується майно.
Початкова ціна продажу - визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна.
Учасник конкурсу, аукціону – юридична або фізична особа, яка зареєстрована відповідно до цього Положення.
Покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону або конкурсу з продажу майна.
Фіксовані умови аукціону, конкурсу – вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими і незмінними для учасників і публікуються в інформаційному повідомленні.
2. Продаж майна здійснюється виключно на конкурентних засадах на аукціоні або за конкурсом. 
Продаж майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.
3. Участь у конкурсі, аукціоні відповідно до цього Положення не можуть брати учасники, які перебувають у стані ліквідації або щодо яких порушено справу про банкрутство (юридичні особи), повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим Положення документів або не подали їх у встановлені цим Положенням терміни.
4. Дія цього Порядку не поширюється на продаж: 
 - цілісних майнових комплексів підприємств, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади  Немирівськоїміської ради, їх структурних підрозділів;
 - індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліку об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
 - майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження; 
 - майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;
 - майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації.

 
Підготовка до проведення аукціону, конкурсу
5. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні, за конкурсом включає:
   - отримання підприємством, установою дозволу на продаж майна відповідно до Порядку;
   - визначення початкової ціни продажу майна;
   - підготовку інформації про майно та умови його продажу;
   - проведення маркетингу щодо визначення потенційних покупців;
   - у разі продажу майна шляхом проведення аукціону, укладання договору з організатором аукціону.
6. Дозвіл на продаж основних засобів надається за первісною вартістю або за відновленою вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей) у такому порядку:
   - вартістю за одиницю в розмірі до 6000 гривень з дозволу керівника підприємства, організації (у вигляді наказу);
   - вартістю за одиницю в розмірі понад 6000 гривень за рішенням міської ради;
   - основних засобів, що належать до нерухомого майна, незалежно від вартості – за рішенням міської ради.
Продаж майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно (у разі проведення конкурсу) або юридичною особою, яка має право на організацію аукціону і з якою суб’єктом господарювання підписано договір про організацію аукціону (у разі продажу через аукціон).
6. Для надання дозволу про продаж основних засобів вартістю понад 6000 гривень підприємство, установа, організація подає Немирівської міської ради наступні документи:
6.1. Підприємство:

 

1) звернення підприємства з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності продажу і зазначенням способу продажу (через аукціон або за конкурсом) та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

2) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження;

3) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

4) висновок про вартість майна та звіт про оцінку майна;

5) копію інвентарної картки та технічного паспорту основних засобів;

6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами).

6.2 Установа, організація, що утримується за рахунок місцевого бюджету:

1) звернення установи, організації з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності продажу і зазначенням способу продажу (через аукціон або за конкурсом);

2)акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження;

3) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником установи, організації;

4) висновок про вартість майна та звіт про оцінку майна;

5) копію інвентарної картки та технічного паспорту основних засобів;

6) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами).

У разі потреби міська рада може затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо). 
Вичерпний перелік додаткових документів надсилається до міської ради у 10-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 6.1 і 6.2 цього пункту.
7. Рішення про надання дозволу на продаж майна чи відмову приймається на засіданні сесії міської ради. У разі позитивного рішення у ньому зазначається спосіб продажу майна.
8. Після отримання дозволу на продаж майна, заявник протягом 20 робочих днів забезпечує укладання договору доручення з юридичними особами, які мають право на продаж майна (у разі продажу майна шляхом проведення аукціону).

9. Початкова ціна продажу майна встановлюється на підставі звіту про експертну оцінку вартості майна не може бути нижчою за неї.

10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до продажу, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

11 Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

12. Термін дії звіту про експертну оцінку становить 6 місяців від дати оцінки. Якщо майно, на яку надано дозвіл на продаж не реалізоване, а термін дії звіту про експертну оцінку закінчився, то проводиться актуалізація (уточнення) звіту про експертну оцінку вартості об’єкта відчуження на нову дату.

13. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

 - назву майна, його місцезнаходження;

 - відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску тощо);

 - початкову ціну продажу;

 - фіксовані умови продажу майна (зокрема, відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна);

 - кінцевий термін прийняття заяви про участь у аукціоні, конкурсі;

 - час та місце ознайомлення з майном;

 - час та місце проведення аукціону, конкурсу;

 - адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, конкурсу.

14. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, за конкурсом, публікується не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу на офіційному веб-сайті міської ради.

15. Термін призначення аукціону, конкурсу не повинен перевищувати 12 місяців з дня отримання дозволу на продаж майна.

 

Умови участі покупців у конкурсі, аукціоні

16. Аукціон, конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.
17. Участь в аукціоні, конкурсі не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи). 
18. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження.
19. Відомості про учасників аукціону (конкурсу) заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає продажу і повинні містити:
 - порядковий номер (відповідно до реєстрації);
 - прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи).
Відомості про учасника аукціону або конкурсу не підлягають розголошенню до визначення переможця. 
19. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три дні до початку його проведення, для участі у конкурсі – п’ять днів до початку проведення конкурсу.

 

Порядок проведення аукціону

20. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору з суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються:
- строк проведення аукціону; 
 - початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження; 
 - розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону; 
 - взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін; 
 - інші умови. 
21. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого здійснюється. 
На аукціоні можуть бути присутні представники суб'єктів управління і міської ради та інші особи. 
22. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - ліцитатор). До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта. 
Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків. 
23. У разі коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, торги припиняються. 
24. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта). 
Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником). 
У триденний строк після проведення аукціону надсилається протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно, для затвердження або надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону та організатору аукціону. 
25. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі: 
 - відсутності учасників або наявності тільки одного учасника; 
 - несплати переможцем аукціону належної суми у повному обсязі на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу; 

 - порушення умов проведення аукціону.

 

Порядок проведення конкурсу

26. Конкурс з продажу майна проводиться безпосередньо організатором конкурсу.

27. Організатор конкурсу в десятиденний термін після отримання дозволу або погодження на продаж майна створює комісію. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік. Голова конкурсної комісії призначається організатором конкурсу.

28. До складу комісії повинні входити представники міської ради, депутати ради, в обов’язковому порядку керівник та головний бухгалтер підприємства, установи, організації, на балансі яких перебуває нерухоме майно, що продається.

29. Для реєстрації юридичних або фізичних осіб, як учасників конкурсу, до конкурсної комісії подається підписана і скріплена печаткою на участь у конкурсі у вільній формі заява, яка повинна містити:

 - назву об’єкта;

 - відомості про юридичну або фізичну особу.

Одночасно із заявою подаються такі документи:

 • конкурсна пропозиція, яка повинна містити: запропоновану ціну придбання об’єкту, зобов’язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу, інші додаткові зобов’язання;
 • копії ідентифікаційного коду і паспорту фізичної особи;
 • копія довідки про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;
 • документи, які підтверджують наявність коштів на оплату майна, що планується придбати (довідка від установи банку про наявність на депозитному або поточному рахунку учасника необхідної для участі у конкурсі грошової суми, або довідка про надання кредиту та невикористаного залишку по кредиту, або довідка про надання банківської гарантії).

Конкурсна пропозиція подається в окремому непрозорому пакеті з назвою конкурсу та написом «Конкурсна пропозиція».

30. Конкурсна комісія здійснює реєстрацію учасників конкурсу, відповідно до пункту 19 цього Положення, розгляд поданих заяв, ведення протоколу продажу майна та забезпечує конфіденційність зберігання поданих документів

31. Юридичні або фізичні особи, які не подали документи, відповідно до п. 29, не підлягають реєстрації як учасники конкурсу.

32. Засідання конкурсної комісії є закритими. Конкурс проводиться в один етап, на якому розглядаються конкурсні пропозиції учасників та визначається переможець конкурсу.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найвищу ціну та виконав фіксовані умови конкурсу.

Рішення про вибір переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.

33. Ціна продажу майна визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою від його початкової ціни.

             34.Доходи від продажу об'єктів права комунальної власності - основних фондів зараховуються до місцевого бюджету. 

35. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

 - фіксовані умови конкурсу;

 - конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

 - обґрунтування вибору переможця конкурсу;

 - відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та в триденний термін затверджується організатором конкурсу. Копія затвердженого протоколу видається переможцю конкурсу.

36. Конкурс вважається таким, що не відбувся у разі невиконання умов, передбачених п.25 цього Положення.

 

Вступ у права власності і порядок розрахунків за придбане майно
37. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт. 
38. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону (конкурсу) та суб'єктом господарювання. У договорі зазначаються: 
   - відомості про суб'єкта господарювання та покупця; 
   - найменування об'єкта і його технічна характеристика; 
   - ціна продажу об'єкта на аукціоні; 
   - взаємні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця; 
   - момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно); 
   - номери поточних рахунків; 
   - найменування і адреси банківських установ; 
   - порядок розрахунків за придбане майно;  
  - інші умови, передбачені законодавством. 
До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону, конкурсу.
39. До договору купівлі - продажу включається зобов’язання сторін, які були визначені фіксованими умовами аукціону чи конкурсу, та відповідальність за їх невиконання 
40. Договір купівлі-продажу є підставою для перерахування коштів на вказаний у договорі купівлі-продажу рахунок як оплата за придбане майно. 
Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі. 
Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає міській раді відомості про факт передачі.
41. У разі коли майно не продано, суб'єкт господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж. 
У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із міською радою. 
Повторний аукціон, конкурс проводиться за наявності не менш як одного учасника.
За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю. 
Повторний аукціон, конкурс проводиться відповідно до цього Порядку. У повторному аукціоні, конкурсі не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу. 

 
Прикінцеві положення
42. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання міській раді достовірної інформації, передбаченої цим Порядком. 
43. Міська рада забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку продажу майна. 
44. Рішення про надання згоди міської ради на продаж майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття. 

45. Спори, що виникають у процесі продажу майна відповідно до цього Порядку, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

 

 

 

Додаток №2 до рішення міської

ради від _________ №___

Порядок

списання майна, що перебуває у комунальній власності об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс підприємств, установ, закладів

 

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм та способи безоплатної передачі майна, що перебуває у комунальній власності об’єднаної територіальної громади Немирівської міської радиз балансу на баланс підприємств, установ, закладів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

майно, що перебуває у комунальній власності об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради (далі - Майно) - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), інші необоротні матеріальні активи та запаси;

суб'єкти господарювання - комунальні підприємства, установи та заклади, що є об’єктами комунальної власності об’єднаної територіальної громадиНемирівськоїміської ради; орендарі цілісних майнових комплексів колишніх комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та комплексів нерухомого Майна.

        Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, бухгалтерського обліку.

Прийняття рішення про передачу Майна

3. Безоплатна передача Майна з балансу на баланс суб'єктів господарювання проводиться за рішенням міської ради.

4. Для розгляду питання про передачу Майна суб'єкти господарювання подають до виконавчого апарату міської ради такі документи:

1) звернення суб'єкта господарювання, який передає Майно, з обґрунтуванням необхідності такої передачі;

2) копію інвентарної картки обліку основних засобів, засвідчену відповідальними особами та печаткою суб'єкта господарювання;

3) звернення суб'єкта господарювання, який приймає Майно, з обґрунтуванням необхідності його прийому.

5. Передача Майна оформлюється актом приймання-передачі. Для цього наказом керівника суб'єкта господарювання, який приймає Майно, створюється комісія з приймання-передачі. Акт складається у трьох примірниках: один – для сторони, що передає Майно, другий (разом з технічною документацією, що стосується даного об'єкта) - для сторони, що приймає Майно, третій - для виконавчого апарату міської ради.

Акт затверджується керівником суб'єкта господарювання, який приймає Майно.

6. Майно, що передано на баланс суб’єкта господарювання згідно з вимогами цього Порядку, вважається закріпленим за цим суб’єктом господарювання на праві господарського відання (для комунальних підприємств) або оперативного управління (для комунальних закладів та установ) з моменту підписання відповідного акту приймання-передачі Майна.

7. Приймання-передача Майна в безоплатному порядку з комунальної до державної власності та навпаки здійснюється на підставі рішення міської ради та відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Додаток №3 до рішення міської

ради від _________ №___

 

Порядок

списання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради  шляхом ліквідації

 

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм списання майна, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради шляхом ліквідації.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

     Майно, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради  (далі - Майно);

     суб'єкти господарювання - комунальні підприємства, установи та заклади, що є об´єктами комунальної власності об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради; орендарі підрозділів та комплексів нерухомого Майна.

     Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

3. Дія цього Порядку не поширюється на Майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

4. Списанню згідно цього Порядку підлягає Майно, що морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

     При цьому списання Майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

 

Прийняття рішення про списання Майна

5. Списання Майна здійснюється за умови врахування наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження Майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження Майном).

     Списання повністю амортизованих основних засобів (за виключенням нерухомого Майна), первісна вартість яких становить менш як 6000 гривень, здійснюється за рішенням керівника суб'єкта господарювання у вигляді наказу та відповідно до цього Порядку. 

     Списання повністю амортизованих основних засобів, первісна вартість яких становить від 6000 гривень до 10000 гривень здійснюється за розпорядженням міського голови.

          Списання повністю амортизованих основних засобів, первісна вартість яких становить більше як 10000 гривень здійснюється за рішенням міської ради.

     Списання не повністю амортизованих основних засобів незалежно від вартості здійснюється за рішенням міської ради.

Списання Майна, що орендується у складі цілісних майнових комплексів колишніх комунальних підприємств та їх структурних підрозділів, комплексів нерухомого Майна, здійснюється виключно за рішенням міської ради.

Списання нерухомого Майна незалежно від вартості (у тому числі об’єктів незавершеного будівництва) здійснюється виключно на підставі рішення міської ради.

6. З метою отримання дозволу на списання Майна суб'єкт господарювання подає до виконавчого апарату міської ради такі документи:

     1) звернення стосовно списання Майна з обґрунтуванням необхідності його списання; 

2) акт про списання основних засобів за встановленими формами (з обов’язковим описом технічного стану Майна), затверджений керівником суб'єкта господарювання;

3) висновки відповідної державної інспекції або відповідного спеціаліста, або спеціалізованої організації (при списанні автотранспортних засобів, нагрівальних котлів, підйомників) про технічний стан основних засобів;

4) довідку, підписану керівником та головним бухгалтером суб'єкта господарювання і завірену його печаткою, про наявність (разом з відповідними підтвердними документами) або відсутність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження Майном, що пропонується списати, (у разі податкової застави, банківської застави, арешту Майна тощо);

5) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва.

У разі потреби, виконавчий апарат міської ради може запитувати від суб'єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання Майна (технічні паспорти, висновки спеціалізованих організацій тощо).  

Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту документів.

7. Рішення про надання чи відмову в наданні дозволу на списання Майна приймається на сесії міської ради.

Рішення про відмову в наданні дозволу на списання Майна, яке оформлюється у вигляді листа, приймається у разі, коли:

1) Майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 5 цього Порядку;

2) суб'єкт господарювання подав передбачені цим Порядком документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

 3) відповідно до законодавства заборонено розпорядження Майном та в інших випадках, передбачених законодавством.

8. У разі потреби відповідні працівники  міської ради можуть провести додатковий огляд Майна, що пропонується до списання.

 

Утворення суб'єктом господарювання комісії із списання Майна, її завдання

та повноваження

9. Для встановлення факту непридатності Майна як такого, що морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача, а також для оформлення документів на списання Майна утворюється комісія із списання Майна (далі - комісія).

До складу комісії включаються – заступник керівника, головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб суб'єкта господарювання, а також можуть бути залучені представники виконавчого апарату міської ради та інші фахівці.

     Склад комісії затверджується наказом за підписом керівника суб'єкта господарювання з визначенням голови та членів комісії.

Повноваження комісії із списання Майна можуть бути також надані інвентаризаційній комісії, склад якої щорічно затверджується наказом керівника суб'єкта господарювання.

10. Для встановлення факту непридатності використання Майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників), суб'єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної державної інспекції (або відповідного спеціаліста, або спеціалізованої організації), який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

11. У разі прийняття міською радою рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство, голова ліквідаційної комісії або керівник суб'єкта господарювання, або арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої включаються: голова комісії - голова ліквідаційної комісії або керівник суб'єкта господарювання, або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 10-11 цього Порядку.

 

12. Комісія:

     проводить огляд Майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

     визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання Майна і вносить відповідні пропозиції;

     установлює конкретні причини  списання Майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

     визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

     після отримання дозволу на списання Майна здійснює контроль за вилученням з цього Майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

     складає відповідно до законодавства акти на списання Майна за встановленою формою.

13. За результатами роботи комісії складається акт на списання Майна, який затверджується керівником суб'єкта господарювання.

     В акті на списання Майна обов’язково зазначаються рік виготовлення (будівництва) Майна, дата введення в експлуатацію, сума нарахованої амортизації (зносу), технічний стан Майна, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів (при списанні автотранспортних засобів) і детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення Майна.

     До актів на списання Майна, у разі необхідності, додаються висновки відповідних державних інспекцій, державних органів, експертів, відповідних спеціалістів (спеціалізованих організацій) тощо.

 

Механізм списання Майна

14. Розбирання та демонтаж Майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після надання відповідного дозволу (згідно з цим Порядком) на списання Майна (крім випадків пошкодження Майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

15. Розбирання, демонтаж та списання Майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває Майно.

16. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання Майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

     Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

17. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання Майна, проводиться відповідно до законодавства.

18. Вилучені після демонтажу та  розбирання Майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі передбачених дозвільних документів.

19. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

20. Кошти, що надійшли в результаті списання Майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.

21. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує подання до виконавчого апарату міської ради достовірних матеріалів, передбачених цим Порядком.

     У разі необхідності, на вимогу виконавчого апарату міської ради, суб'єктом господарювання надається інформація про списання Майна.

22. Керівник суб'єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання Майна відповідно до цього Порядку.

23. Списання інших матеріальних цінностей (інші необоротні матеріальні активи, запаси), які обліковуються на балансах комунальних підприємств, установ, закладів, що є об´єктами комунальної власності об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради, здійснюється з дозволу керівників цих підприємств, установ та закладів згідно з вимогами діючих нормативних документів.

У разі здійснення суб'єктом господарювання індексації вартості, дооцінки або переоцінки Майна, застосовується переоцінена вартість Майна.

 

 

Міський голова                                                              Віктор Качур

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь