A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Вінницька область, Немирівський район

Проект рішення "Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Немирівської міської об’єднаної територіальної громади"

 

 

 

герб 

 

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

                      НЕМИРІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  №

____ __________ 2017 року                                         ___ сесія 1 скликання

 

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

Немирівської міської  об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до п. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ зі змінами і доповненнями, з метою лібералізації розмірів пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади, забезпечення комплексної забудови Немирівської об’єднаної територіальної громади усіма суб'єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, розширення,  реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого і невиробничого призначення, міська рада вирішила:

 

1.   Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста у новій редакції (Додаток 1).

 

2.   Затвердити зразки документів: Заяви, Договору, Розрахунку розміру (Додатки 2, 3, 4) пайової участі замовника.

 

          3.Визнати таким, що втратило чинність, рішення № 213 2 сесії 6 скликання від 25.08.2011року «Про порядок залучення  коштів  замовників на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Немирова».

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, цін, бюджету та регуляторної політики (Хіхлач О.В.)

 

 

Міський голова                                               Віктор Качур

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від      . № ___

 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади

 

1.Загальна частина

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності та відносини між суб’єктами, що задіяні в реалізації інвестиційних проектів, визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про оренду землі», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельним кодексом України, Цивільним Кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Цей Порядок розроблено з метою залучення інвестицій, компенсації витрат

бюджету міста на розвиток та розширене відтворення соціальної інфраструктури гомади, забезпечення комплексної забудови громади усіма суб'єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів будівництва.

У цьому Положенні  терміни вживаються у такому значенні:

         - будівництво - спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

         - об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

         - інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

         - соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури й мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

          -  розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

          - інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

          - замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених пунктах Немирівської об’єднаної територіальної громади і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

       

         - пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  громади, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію  до міського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади (далі - пайова участь);

         - кошти пайової участі замовника у створенні  і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади – кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади на пайовій участі ( далі-кошти пайової участі);

          - договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади – договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортного та соціальної інфраструктури громади укладений міською радою із замовником  (далі – Договір);

          - будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності ( крім соціальних гуртожитків0 житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

          - доступне житло – збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

          -  об’єкти самочинного будівництва - житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

 

Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території Немирівської об’єднаної територіальної громади, зобов’язаний  взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  громади

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію коштів до бюджету Немирівської міської ради для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. 

Розмір та порядок сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначається договором, який від міської ради укладає міський голова.

До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

 об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів  державного або місцевих бюджетів;

 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

 будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житло;

  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

           об’єктів комплексної забудови території, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

 об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

 об’єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожного сервісу).

 об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення  ініціаторів створення  індустріальних  парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеним із Немирівською міською радою відповідно до  встановленого розміру пайової участі у розвитку інфраструктури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій

     У разі якщо замовником будівництва не подано відомості про загальну кошторисну вартість будівництва об'єкта, визначену згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  на основі встановлених нормативів для одиниці створеної потужності на підставі показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України  для  житлових будівель та  на основі встановленої опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення в частині – адміністративні будинки для нежитлових будівель, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України станом на момент проведення Розрахунку.

 

           Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту Немирівської об’єднаної територіальної громади, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту громади за рішенням Немирівської міської ради.

 

2. Порядок укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади

Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки  на території Немирівської об’єднаної територіальної громади, зобов’язується звернутись за укладенням договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Для укладення договору замовник подає до виконавчого комітету міської ради заяву про наміри укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади та додає до нього документи, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.

У разі відсутності таких документів в заяві вказується дана обставина, та прохання провести розрахунок за встановленими міською радою нормативами для одиниці створеної потужності.

Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається  виконавчим комітетом протягом 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь.

У  разі зміни  замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури громади зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь

Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста є:

  1. розмір пайового внеску;
  2. строк (графік) сплати пайової участі;
  3. відповідальність сторін.

            Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури  громади.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва  в  експлуатацію  єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. 

Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, вирішуються в судовому порядку.

3. Розрахунок величини пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади

Граничний розмір пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не може перевищувати граничних розмірів встановлених чинним законодавством.

            Розмір внеску в залежності від категорії об’єктів складає:

 

      для нежитлових будівель та споруд у % до загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта в розрізі населених пунктів:

  м.Немирів -10 %;

  с.Байраківка -8 %

  с.Глинянець -8 %;

  с.Дубмаслівка -8 %;

  с.Медвежа -8 %;

  с.Гостинне – 8 %;

  с.Никифорівці – 8%;

  с.Лука – 8 %;

  с.Язвинки – 8 %;

  с.Козаківка – 8 %;

  с.Супруніка – 8%. 

 

      для житлових будинків  у % до загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта в розрізі населених пунктів:

  м.Немирів -4 %;

  с.Байраківка -3 %

  с.Глинянець -3 %;

  с.Дубмаслівка -3 %;

  с.Медвежа -3 %;

  с.Гостинне – 3 %;

  с.Никифорівці – 3%;

  с.Лука – 3 %;

  с.Язвинки – 3 %;

  с.Козаківка – 3 %;

  с.Супруніка – 3 %. 

 

      для житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво  об’єкта комерційного призначення – як нежитлових будинків)

Величина внеску для нежитлових будинків обраховується виходячи з заявленої загальної кошторисної вартості будівництва за наступною формулою:

 

Р= В х Пгр  ,

      де Р – розмір пайової участі, грн.

В – кошторисна вартість будівництва, яка в разі не представлення документів, що її вказують, розраховується виходячи із  нормативів створення одиниці потужності за формулою :

В= Nод. пот. х Пварт. ств. ,

де Nод. пот. – заявлена кількість одиниць потужності (площа, об’єм, довжина, інш.);

П варт. ств – вартість створення одиниці потужності;

П гр. – затверджений розмір внеску для даного типу об’єкта;

 

 

 

 Секретар міської ради                                            

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від ________ 2017 № ___

 

Немирівському міському голові

____________________________

 

__________________________________

__________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________

________________________________________   (місце проживання)

________________________________________

(телефон)

З а я в а

Прошу укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади, відповідну виконаному(ій) мною: капітальному ремонту, реконструкції, будівництву (непотрібне закреслити)

_______________________________________________________________________

                                                     (назва об’єкта)

_______________________________________________________________________

(Адреса розміщення об’єкта)

________________________________________________________________________

Розрахунок величини пайової участі прошу провести виходячи з вартості будівництва _________(________________________________) грн.

                                                                        (Сума прописом)

з нормативів затверджених міською радою.

Для підтвердження вартості будівництва та здійснення розрахунку додаю копії проектно-кошторисних документів, копії паспорта та ідентифікаційного коду на _______________ аркушах.

<<____ >>   ______20____      _______________               ___________           

(підпис)                   (ініціали та прізвище)

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від ________ 2013 № ___

 

Д О Г О В І Р

про пайову участь (внесок) замовника

у розвитку інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади

 

"_____" _____________ 201__ року                                                 м. Немирі

 

Цей договір укладено між Немирівською міською радою в особі міського голови ____________________________ ______________, що діє на підставі ________________________________________________________________ та Замовником будівництва ______________________________________________

_______________________________________________________________________                                       (прізвище, ім'я, по-батькові або назва юридичної особи)

(далі Замовник), що діє на підставі_____________________________________

_________________________________________________________________

(назва установчого документа)

який має намір здійснити будівництво у на території Немрівської об’єднаної териріальної громади ______________________

                                                                        (місце розташування, адреса об’єкта будівництва)

 

________________________________________________________________________________________________________________

(назва об’єкта будівництва чи виду будівельних робіт).

про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    Встановлення розміру та порядку участі Замовника у розвитку інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади.

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН:

2.1.    Замовник зобов'язується:

-   взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Немирівської об’єднаної територіальної громади у розмірі внеску встановленого згідно з Розрахунком, що є невід'ємною частиною цього договору;

-   перерахувати кошти пайової участі у розмірі _____________________________________________________________________

____________________________________________________________  у строк встановлений розділом 4 цього договору величиною ____% загальної вартості будівництва об’єкта містобудування на розрахунковий рахунок __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 отримувач – бюджет Немирівської міської ради.

В разі порушення зобов’язань передбачених пунктом 2.1 і пунктом 4 цього договору сплатити нараховану пеню в повному обсязі відповідно пункту 6.2.

2. Немирівська міська рада зобов'язується:

-     використати отримані від Замовника кошти виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

         -     ознайомити замовника з результатами використання коштів.

 

4. ГРАФІК ОПЛАТИ ПАЙОВОГО ВНЕСКУ

Замовник сплачує пайовий внесок до прийняття об’єкта в експлуатацію

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

5.1. Цей договір набирає чинності після підписання обома сторонами.

5.2. Усі зміни та доповнення до договору мають юридичну  силу тільки при умові, якщо вони оформлені письмово в установленому порядку.

5.3. Усі спірні питання, що виникли між сторонами у відношенні даного договору, вирішуються шляхом переговорів протягом одного місяця з моменту отримання договору.

5.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Сторони несуть відповідальність за виконання взятих на себе за цим договором зобов'язань у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України
  2. За порушення Замовником зобов’язань за цим договором з підстав які залежать лише від Замовника останній несе відповідальність відповідно до статті 231 Господарського Кодексу України, а саме сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від суми коштів за кожний день прострочення.
  3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
  4. Договір дійсний до моменту сплати вартості пайового внеску в повному обсязі, зазначеному у договорі, а вразі нарахування пені, то і виплати пуні в повному обсязі.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цю угоду укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник видається Забудовнику, а другий зберігається в управлінні житлово-комунального господарства міської ради.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА РАДА                         ЗАБУДОВНИК

в особі міського голови
______________________________
прізвище, ім'я та по батькові
діючого на підставі _______________________________
установчого документа (назва, ким і коли затверджений),
______________________________
______________________________

 
Місце знаходження юридичної особи
22800, м.Немирів, вул. Соборна, 26, 
індекс,  місто,вулиця, номер будинку )

 
___________________________
_______________________________
_______________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
що  діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію _______________________________ 
          паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
виданий  __________________________________ 
_______________________________

 
Місце проживання __________________ особи,
______________________________
 (індекс, область, район, місто,
________________________________
село, вулиця, номер будинку та квартири)
 Ідентифікаційний номер
________________________________
(фізичної особи)

 

 

М.П. _______________________                 М.П.   ______________________

 

 

Секретар  міської ради                                                       

 

Додаток 4

до рішення міської ради

від ________ 2013 № ___

 

Розрахунок розміру пайового внеску

(додаток до договору №       про пайову участь (внесок) замовника у розвитку інфраструктури Немирівської ОТГ)

Представленими ______________________________________________

Прізвище , ім’я, по-батькові громадянина/Назва особи

проектно-кошторисними документами встановлена загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції)___________________________________

Назва об’єкта містобудування

Адреса розміщення об’єкта

становить __________________(_______________________________)_ гривень.

Відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста, затвердженого рішенням міської ради від ___________№________ для здійснення розрахунку визначені значення наступних елементів:

Р= В х Пгр , де :

В – вартість будівництва об'єкта  (в разі не представлення документів, що вказують кошторисну вартість будівництва, вона розраховується з затверджених міською радою нормативів створення одиниці потужності за формулою:

В= Nод. пот. х Пварт. ств., де Nод. пот. – заявлена кількість одиниць потужності (площа, об’єм, довжина, інш.) _____________________ П варт. ств – вартість створення одиниці потужності ________________________;

В =________________________(____________________________________) грн.;

Пгр – затверджений розмір внеску для даного типу об’єкта у вигляді відповідного коефіцієнта (10%=0,10, 4%=0,04): ________________;

Р= ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________ гривень (прописом).

 

 

__________________                                                   _____________________

(Підпис)                                                                       (Прізвище, ініціали,посада особи, що здійснила розрахунок )

 

 

 

 

__________________                              _______________________________________________

(Підпис)                                                              (Прізвище, ініціали особи, що здійснила будівництво або уповноваженої нею)

 

 

Міський голова                                Віктор Качур

 

Підготував:____________ Стрельчук Л.П. заступник начальника фінансового управління з питань прогнозування та економічного аналізу доходів.

 «___»___________2017 р.

Погоджено: ____________Хіхлач О.В. заступник міського голови з питань розвитку інфраструктури та інвестиційних проектів  - голова комісії з питань планування, фінансів, цін, бюджету та регуляторної політики «___»___________2017 р.

____________Павленко О.П. спеціаліст I категорії з юридичних питань та регуляторної політики «___»___________2017 р.

____________

«___»___________2017 р.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь