A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Вінницька область, Немирівський район

Програма приватизації майна комунальної власності Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

 

 

                   Додаток 1 до рішення

  сесії міської ради   1 скликання

від        2017 р. №

 

 

 

 

 

 

Програма

приватизації майна комунальної власності Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади на  2018-2020 роки

 

 

1.1 Паспорт Програми

 

1

Назва програми

Програма Приватизації майна комунальної власності Немирівської міської об’єднаної територіальної громади  на  2018-2020 роки

 

2

Ініціатор розроблення програми:

Немирівська міська рада

3

Розробник програми

Немирівська міська рада

4

Співрозробники програми

Юридичний відділ, балансоутримувачі комунального майна

5

Відповідальний виконавець програми

Немирівська міська рада

6

Учасники програми

Немирівська міська об’єднана територіальна громада

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють розроблення технічної документації

Комунальна установа «Немирівський міський центр по обслуговуванню закладів освіти»

Комунальний заклад «Немирівський міський центр ПМСД»

Комунальне підприємство «Немирівський ККП»

Балансоутримувачі комунального майна

7

Мета

Підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, поповнення місцевого бюджету

8

Терміни реалізації програми

2018-2020 роки

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

  137,40

9.1

В тому числі бюджетних коштів, тис.грн.

  137,40

 

- з них коштів місцевого бюджету, тис.грн.

  137,40

 

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

            Порушення технічної цілісності конструктивних елементів будівель та погіршення загального технічного стану об’єктів комунальної власності, що довгий час не використовуються.

1.3. Мета програми

Підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності, приватизація його по ринковій вартості ефективним власникам, розвиток на території об’єднаної територіальної громади  конкурентного середовища, поповнення доходної частини міського бюджету.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

   Враховуючи те, що   утримання об’єктів комунальної власності відноситься до повноважень органів виконавчої влади, виражені  у Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про приватизацію державного майна", "Про Державну програму приватизації на 2012-2014 роки", "Про товарну біржу","Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки" та згідно з Методикою оцінки вартості майна, затвердженою Постановою КМУ від 10.12.2003р. №1891 винести перелік об’єктів комунальної власності  на приватизацію.

            Програма буде реалізовуватись у 2018-2020 роках. Кошти залучені від приватизації будуть використані на розвиток соціальної інфраструктури (розвиток соціальної сфери Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади).

1.5. Завдання програми та результативні показники.

            1)  Визначення об’єктів приватизації, подальше перебування у комунальній власності яких є економічно недоцільним.

            2)  Виготовлення технічної документації на об’єкти приватизації.

            3)   Робота з орендарями об’єктів комунальної власності щодо продажу на конкурентних засадах та ефективної оренди.

            4)  Визначення ціни об’єктів приватизації.

            5)  Проведення процедури приватизації.

            6)  Набуття права власності і визначення порядку розрахунків за приватизовані об’єкти.

Результативні показники програми

1.5.1. Показники затрат продукту програми.

Виготовлення інвентарних справ на нерухоме майно комунальної власності

Реєстрація права власності на нерухоме майно комунальної власності

Виготовлення звіту про оцінку майна комунальної власності для оренди

Виготовлення звіту про оцінку майна комунальної власності для приватизації нежитлових приміщень

 

1.5.2. Показники ефективності продукту.

Середня вартість затрат для виготовлення документації одного об’єкту для приватизації

Середня вартість затрат для виготовлення документації одного об’єкту для здачі в оренду

Середні витрати на отримання одного витягу з державного реєстру речових прав

Середні витрати на виготовлення одної інвентарної справи

1.5.3. Показники якості програми.

            Відсоток потрібних приміщень до тих, які планується приватизувати.

1.6 Напрями діяльності і заходи програми.

Роботи з приватизації комунального майна Немирівської міської об’єднаної територіальної громади  об’єднують у собі заходи з огляду майна, включення до переліку об’єктів приватизації, які затверджуються на сесії міської ради, виготовлення технічного паспорту об’єкту, проведення реєстрації речових прав на майно та виготовлення звіту з експертної оцінки майна.

            Для проходження процесу приватизації об’єктів необхідно визначити чіткий механізм регульований діючими законодавчими актами України.

 1. Суб'єкти приватизації

1.1. Суб'єктами приватизації комунального майна Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади є:

- продавець;

- покупці (їх представники).

1.2. Приватизація майна, що знаходиться в комунальній власності Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади здійснюється згідно визначеного переліку приватизації, які затверджується рішенням сесії Немирівської міської ради.

1.3. Продавцем об'єктів приватизації є Немирівська міська об’єднана  територіальна громада в особі Немирівської міської ради. 

1.4. Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:

- фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства);

- юридичні особи, що зареєструвалися на території України;

- юридичні особи інших держав.

1.5. Не можуть бути покупцями об'єктів приватизації:

- юридичні особи, у майні яких частка державної або комунальної власності перевищує   25 відсотків;

- органи державної влади і місцевого самоврядування;

- працівники державних та місцевих органів приватизації;

- особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в даному пункті. 

2. Об’єкти приватизації

2.1. Об’єктами приватизації (відчуження) є:

- житлові, нежитлові будівлі та приміщення, (в тому числі, що визнані ветхими); майно, що визнано відумерлою спадщиною та безхазяйне майно (в т.ч. гаражі) після визнання права комунальної власності на дані об’єкти; індивідуальне визначене майно;

- об'єкти незавершеного будівництва;

- єдині майнові комплекси комунальних підприємств.

3. Порядок застосування способів приватизації. 

3.1 З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єктів комунальної власності застосовується класифікація цих об’єктів, а саме:

Група А:

- єдині майнові комплекси комунальних підприємств; окреме індивідуально визначене майно, будівлі, споруди та нежитлові приміщення (в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані); майно підприємств, ліквідованих за рішенням сесії міської ради; майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси; майно закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму, видавничої справи та преси, телебачення та радіомовлення, які не використовувались за прямим призначенням більше 3-х років або виключені з відповідного переліку (установ освіти, охорони здоров’я і т. і.).  

Група Д:

Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва".

Група Ж:

- незалежно від вартості, об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, видавництв преси, відпочинку і туризму, що знаходяться на самостійних балансах, крім тих, які не використовувалися за прямим призначенням протягом 3-х і більше років або виключені з відповідного переліку (установ освіти, охорони здоров'я і т. і.), в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

3.2. Віднесення об'єкта приватизації до тієї або іншої групи проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства.

4. Підготовка об’єктів до приватизації

4.1. Міська рада разом з балансоутримувачами майна здійснює підготовку об'єктів до приватизації.

4.2. Міська рада  має право залучати незалежних консультантів і суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт щодо приватизації об'єктів комунальної власності, у тому числі на конкурентній основі.

4.3. Підготовка об'єктів до приватизації (відчуження) може включати:

1) інвентаризацію майна, що підлягає приватизації і визначення умов його подальшого використання;

2) виявлення комунального майна, що не підлягає приватизації, і визначення умов його подальшого використання;

3) виявлення іншого комунального майна, що тимчасово не використовується, і розробка пропозицій щодо умов його подальшого використання;

4) виявлення й упорядкування об'єктів незавершеного будівництва і визначення умов їх подальшого використання;

5) здійснення оформлення технічної документації  та реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна;

4.4. Ініціатива щодо приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності може виходити як від міської ради, так і від балансоутримувачів майна, або інших юридичних чи фізичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства.

Приватизація об’єктів комунальної власності здійснюється конкурентними способами.

4.5. Сформований перелік об’єктів приватизації подається на розгляд сесії міської ради (з попереднім розглядом постійними комісіями ради).

4.6. Після затвердження на сесії міської ради переліку об’єктів, що підлягають приватизації, Немирівська міська рада здійснює заходи щодо приватизації об’єктів відповідно до чинного законодавства.

4.7. У разі якщо Немирівська міська рада звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар не погоджується на викуп такого майна,  балансоутримувач майна може звернутися до міської ради з пропозицією здійснити продаж зазначеного майна на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника.

4.8. З моменту прийняття рішення про включення об’єктів до переліку приватизації і до моменту безпосередньої приватизації щодо них забороняється вчинення дій, передбачених частиною 4 статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна".

4.9. У разі закінчення терміну дії договору оренди об’єкта, який включено до переліку приватизації, на підставі рішення Немирівської міської ради або розпорядження міського голови за погодженням  з постійною комісією міської ради з питань комунальної власності, приватизації, транспорту і звязку із послідуючим затвердженням на сесії міської ради  термін дії оренди може продовжуватись шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди на строк, що потрібний для завершення процедури приватизації об’єкта комунальної власності.

4.10. Рішення про приватизацію об’єктів групи А, щодо яких у встановленому законодавством порядку знято заборону на приватизацію та об’єктів, які залишились не приватизованими згідно переліку приватизації минулого року, приймається сесією міської ради за пропозицією балансоутримувачів майна.

4.11. У разі виникнення розбіжностей між адресами, зазначеними в переліках приватизації та адресами, зазначеними у технічній документації, виготовленій юридичніими та фізичними особами, які здійснюють розроблення технічної документації при реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, вірною вважається адреса, зазначена в технічній  документації.

4.12. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, що включено до переліку приватизації, договором оренди та у технічній документації,  у тому числі пов'язаних з розподілом місць загального користування, остаточними вважаються дані, зазначені в технічній документації.

5. Визначення ціни об’єктів приватизації

5.1. Визначення початкової ціни та ціни продажу об'єктів комунальної власності здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки в порядку, встановленому законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Висновок суб’єкта оціночної діяльності про початкову ціну та ціну продажу затверджується  рішенням Немирівської міської ради або рішенням виконавчого комітету  з послідуючим затвердженням на сесії  міської ради.

5.2. Відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають приватизації здійснюється на конкурсних засадах.

5.3. Надання пільг з оплати за об’єкти приватизації комунальної власності не допускається.

6. Способи приватизації

6.1. Продаж об'єктів комунальної власності територіальної громади міста здійснюється способами, що визначаються законодавством України і цією Програмою для кожної групи об'єктів.

    Приватизація об'єктів комунальної власності здійснюється шляхом продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни).

6.2. Умови відчуження об'єктів комунальної власності визначено цією Програмою та чинним законодавством України.

Приватизація об'єктів групи А

6.3. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та цієї Програми.

6.4. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано майно об'єкта приватизації, або в разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується, зазначена будівля (споруда, приміщення) може бути передана у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду.

6.5. Орендар має переважне право на викуп орендованого майна, якщо ним за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25% ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна

6.6. Якщо переможцем аукціону або конкурсу, що відбувся стане інша особа, орендар має право на компенсацію вартості виконаних невід’ємних поліпшень у розмірі, що підтверджується висновком суб’єкта оціночної діяльності щодо ідентифікації невід’ємних поліпшень, затвердженим рішенням Немирівської міської ради або рішенням виконавчого комітету  з послідуючим затвердженням на сесії  міської ради.

6.7. Відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, які є комунальною власність і не можуть бути надані громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради у зв’язку з невідповідністю його санітарним та технічним вимогам  або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу міської ради за умови наявності акту обстеження (у разі необхідності звіту про технічний стан будівельних конструкцій) житлових будинків (частин будинків) та квартир із метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам і як таких, що потребують капітального ремонту.

Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки майна.

Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир кошти зараховуються до міського бюджету.

6.8. Продаж об'єктів комунальної власності, включених до переліку об'єктів, що приватизуються на конкурентних засадах, здійснюється без інвестиційних зобов'язань покупця. При цьому переможець визначається виключно виходячи з найбільшої запропонованої ним за об'єкт ціни продажу та прийняття зобов'язань з виконання умов конкурсу.

6.9. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється у відповідності з діючим законодавством.

6.10. Немирівська міська рада  повідомляє комунальне підприємство, на балансі якого утримується об’єкт, про приватизацію об’єкта.

6.11. Для включення об’єкта незавершеного будівництва комунальної форми власності до Переліку об'єктів, що підлягають приватизації у поточному році, підприємство, на балансі якого знаходиться даний об’єкт, обов’язково подає до міської ради такі документи:

- лист - пропозицію щодо приватизації вiдповiдного об’єкта незавершеного будівництва;

- довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об’єкта незавершеного будівництва;

- документи про відведення земельної ділянки під об’єкт незавершеного будівництва, а в разі вiдсутностi документа про відведення - пояснення про причини.

 Приватизація об'єктів групи Ж

6.12. Об’єкти групи Ж, рішення про приватизацію яких прийнято після набрання чинності цією Програмою, приватизуються із збереженням профілю та шляхом продажу їх єдиним майновим комплексом. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів не допускається.

Об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше 3-х років або перебувають в аварійному стані (згідно довідки балансоутримувача та профільного управління) можуть бути приватизовані без збереження профілю за погодженням з профільною постійною комісією міської ради.

6.13. Ініціатива щодо включення об’єктів групи Ж до Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, може виходити, підприємства, на балансі якого утримується цей об’єкт, або потенційних покупців. Одночасно з поданням щодо включення до Переліку об’єкта соціальної сфери балансоутримувач подає Немирівській міській раді пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності об’єкта або можливості перепрофілювання  відповідного об’єкта.

6.14. Приватизація майна об'єктів, віднесених до групи Ж, здійснюється способом продажу на аукцiонi.

Першочерговій приватизації підлягають об’єкти, які використовуються не за призначенням, знаходяться в оренді або не функціонують.

6.15. Вартість об'єктів визначається виключно на засадах незалежної оцінки.

7. Основні зобов’язання власників об’єктів, що приватизуються:

При приватизації об'єктів комунальної власності, з метою збереження і розвитку життєзабезпечення міста на власників об'єктів, що приватизувалися можуть покладатися зобов'язання щодо:

- підтримання приватизованих нежитлових приміщень в естетичному вигляді, проведення благоустрою прилеглої території, утримання в належному стані під'їзних шляхів, проведення необхідних ремонтно-будівельних робіт фасаду будинку;

- укладання договорів з юридичними або фізичними особами, що надають послуги, пов'язані з утриманням і експлуатацією приміщень;

- укладання договорів з відповідними організаціями про часткову участь у витратах щодо утримання та ремонту житлового будинку та прилеглої території;

- виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих для здоров'я умов праці та охорони навколишнього середовища;

- безпечне утримання об’єкта приватизації.

   Якщо умовами договору купівлі-продажу передбачено обтяження зобов’язального характеру щодо об’єкта приватизації, обтяження зберігають свою дію для покупців, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження  протягом строку дії таких обтяжень.

Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу та виключно за згодою Жмеринської міської ради, яка здійснює контроль за їх виконанням.

Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, - державній реєстрації.

Відсутність погодження Немирівської міської ради на подальше відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

8. Набуття права власності і порядок розрахунків за приватизовані об’єкти

8.1. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації.

У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку права власності на придбаний об’єкт, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.

8.2. Покупець зобов’язаний провести оплату за придбаний об’єкт приватизації протягом 3 календарних днів до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

9. Заходи щодо виконання Програми

9.1. Організаційне забезпечення виконання Програми

  Немирівська міська рада організовує роботу щодо виконання Програми приватизації та відчуження шляхом формування переліку об'єктів, що підлягають приватизації, внесення змін в цей перелік та здійснює інші заходи у відповідності з діючим законодавством.

При змiнi нормативно-правових актів, що стосуються питань приватизації, можуть вноситись зміни i доповнення до даної Програми. Зміни та доповнення затверджуються рішенням сесії міської ради.

Питання, не врегульовані даною Програмою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України з питань приватизації.

 

Видатки на оформлення необхідної документації на об’єкти комунальної власності міста здійснюються на підставі даної Програми незалежно від подальшого використання майна (приватизація, оренда, взяття на облік, тощо.)

9.2. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

Немирівська міська рада  публікує інформацію про перелік об'єктів, що підлягають приватизації  в засобах масової інформації або розміщує на сайті міської ради.

10. Фінансове забезпечення виконання Програми

Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються з місцевого бюджету і використовуються на:

- оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації (оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки комунального майна; оплату за виготовлення технічної документації, свідоцтв на право власності, реєстрацію права власності  та інші витрати).

- оплату робіт з оформлення і передачі приватизаційних справ в архів.

 

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює міська рада (шляхом заслуховування на своїх пленарних засіданнях звітів  про хід виконання Програми), виконавчий комітет, постійна комісія міської ради з питань комунальної власності, приватизації, транспорту і зв’язку,постійна комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та містобудування в межах своєї компетенції, визначеної Немирівською міською радою.

           

   Міський голова                                                        Віктор Качур                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми приватизації майна

комунальної власності Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

  на 2018 - 2020 роки

Ресурсне забезпечення міської програми приватизації майна комунальної власності Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади

на 2018 - 2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

І етап виконання програми(тис.грн.)

Всього витрат на виконання програми

         2018р.

          2019р.

2020р.

 

1

2

3

4

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

93,0

25,8

18,6

137,4

державний бюджет

-

-

-

 

-

обласний бюджет

-

-

-

-

міський бюджет

93,0

25,8

18,6

137,4

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

 

                                                                               Додаток 2

до Програми  приватизації майна

комунальної власності Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

  на 2018 - 2020 роки

 

 

Показники продукту міської програми приватизації майна комунальної власності

Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади

на 2018 - 2020 роки

 

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

І етап виконання програми

Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)

2018р.

2019р.

2020р.

1

2

3

4

5

6

7

8

І

Показники продукту програми

1

Виготовлення інвентарних справ на нерухоме майно комунальної власності

шт

 

32

8

4

44

2

Реєстрація права власності на нерухоме майно

шт

 

24

10

4

 

38

3

Виготовлення звіту про оцінку майна комунальної власності для оренди

шт

 

8

2

2

 

 12

4

Виготовлення звіту про оцінку майна комунальної власності для приватизації нежитлових приміщень

шт

 

6

2

2

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

Показники ефективності програми

1

Середні витрати на виготовлення одної інвентарної справи

Тис. грн.

 

1,5

1,5

1,5

 

1,5

2

Середні витрати на отримання одного витягу з державного реєстру речових прав

Тис. грн.

 

0,2

0,2

0,2

0,2

3

Середня вартість затрат для виготовлення документації одного об’єкту для здачі в оренду

Тис. грн.

 

2,4

2,4

2,4

 

2,4

4

Середня вартість затрат для виготовлення документації одного об’єкту для приватизації

Тис. грн.

 

3,5

3,5

3,5

 

3,5

ІІІ

Показники якості програми

1

Відсоток потрібних приміщень до тих, які планується приватизувати

%

 

 

 

 

100

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми  приватизації майна

                                                  комунальної власності  Немирівської міської

                                                  об’єднаної територіальної громади

                                                    на 2018 - 2020 роки

 

Напрями діяльності та заходи міської програми приватизації майна комунальної власності Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади

на 2018 - 2020 роки

 

№ з\п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

1

Виготовлення інвентарних справ на нерухоме майно комунальної власності

2018

юридичні та фізичні особи, які здійснюють розроблення технічної документації

 

Місцевий бюджет

48,0

2019

12,0

2020

6,0

 

 

2

Реєстрація права власності на нерухоме майно в державній реєстраційній службі

2018

Державні реєстратори

Місцевий бюджет

4,8

2019

2,0

2020

0,8

 

 

3

Виготовлення звіту про оцінку майна комунальної власності для оренди

2018

Незалежний експерт визначений на конкурсні основі

Місцевий бюджет

19,2

2019

4,8

2020

4,8

 

 

4

Виготовлення звіту про оцінку майна комунальної власності для приватизації нежитлових приміщень

2018

Незалежний експерт визначений на конкурсні основі

Місцевий бюджет

21,0

2019

7,0

2020

7,0

 

 

 

всього

 

 

 

137,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь