Пошук

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Дата: 03.07.2020 16:34
Кількість переглядів: 516

Фото без опису

   Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

   Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

  При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

  Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

 • Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як надання правової інформації;  консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. ü 
 • Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

   Яка безоплатна первинна правова допомога надається Місцевим центрами з надання безоплатної   вторинної правової допомоги та хто має на неї право?

    Місцеві центри з надання безоплатної  вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, які є їх структурними підрозділами,  забезпечують надання таких правових послуг, що  включає в себе безоплатна первинна правова допомога:

 •  надання правової інформації;
 • надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
 • Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та  Законом  України «Про безоплатну правову допомогу» мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Які види послуг включає безоплатна вторинна правова допомога?

   Безоплатна вторинна правова допомога включає :

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

   Яким категоріям громадян надається безоплатна вторинна правова допомога Місцевими центрами?

   Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги:

 • особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 •  дітям, у тому числі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
 • внутрішньо переміщеним особам ;
 • громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту",  - з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземцям та особам без громадянства, затриманим з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
 • ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
 • особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу;
 • особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, - протягом розгляду справи в суді;
 • особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - протягом розгляду справи в суді;
 • особам, реабілітованим відповідно до законодавства України - стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією;
 • особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

   При цьому зазначені  суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, мають право на отримання такої допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.

  Також місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду.

Куди необхідно звернутися для отримання безоплатної вторинної правової допомоги?

  Звернення про надання  безоплатної вторинної правової допомоги подаються до місцевих центрів з  надання безоплатної   вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги, що є їх структурними підрозділами:

 • особами, які досягли повноліття за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи
 •  стосовно дітей,  - їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.
 • що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом,  - їх опікунами або піклувальниками за місцем фактичного проживання таких осіб або їх опікунів чи піклувальників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

   Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа або законний представник особи повинні подати документи, що підтверджують належність до однієї з вразливих категорій осіб, передбачених Законом.

  В який термін  приймається рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги?

  Рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги приймається  протягом десяти днів з дня надходження звернення.

  Правову допомогу можна отримати, звернувшись до Немирівського  бюро правової допомоги з 09-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Немирів, пров.Некрасова, 2, тел.: (04331) 2-18-10

   Також за правовою допомогою звертайтесь до Гайсинського  місцевого центру з надання БВПД з 09-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Гайсин, вул. Івана Франка, 28, тел.: (04334) 2-01-00, 2-01-11

    Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора