Пошук

Програма економічного та соціального розвитку Немирівської ОТГ на 2017-2019 роки

П  Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради

Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

на 2017 - 2019 роки

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішень Немирівської міської ради та Язвинецької, Медвежанської, Никифоровецької, Стрільчинецької та Байраківської сільських рад, утворена Немирівська міська об’єднана територіальна громада (ОТГ) з центром у місті Немирів. До складу Немирівської міської об’єднаної територіальної громади входять населені пункти: місто Немирів, села: Байраківка, Дубмаслівка, Глинянець, Медвежа, Гостинне, Никифорівці, Лука, Стрільчинці, Язвинки, Гунька, Козаківка, Супрунівка. Чисельність населення ОТГ станом на 01.01.2016р. становила 15505 чол., з них: м. Немирів – 11822 чол., с. Байраківка – 425 чол., с. Дубмаслівка – 150 чол., с. Глинянець – 189 чол., с. Медвежа – 472 чол., с. Гостинне – 309 чол., с. Никифорівці – 438 чол., с. Лука – 283 чол., с. Стрільченці – 489 чол., с. Язвинки – 246 чол., с. Гунька – 538 чол., с. Козаківка – 17 чол., Супрунівка – 127 чол.

 

  Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств необхідно розробити чіткий план дій – Програму економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 -2019 роки (далі – Програма).

   Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про добровільне об’єднання громад», закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» № 1602-III від 23 березня 2000 року; постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами),  та від 01.07.2016 №399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», а також нормативних актів з питань економічної та регіональної політики.

   На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року міський бюджет на 2017 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

         Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів

Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки базується та враховує головні цілі та завдання, які визначені «Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року», а також враховано ключові положення Стратегії реформ – 2020.

 

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2017 – 2019 роки.  

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ  та наявних проблем, у Програмі визначено цілі, завдання соціальної та економічної політики на 2017-2019 роки.

Основною метою Програми є загальне підвищення суспільного добробуту населення.

          Програма визначає основні цілі та першочергові завдання на 2017 -2019 роки, передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з зазначенням джерел їх фінансування.

Програма є основою для формування та раціонального використання

фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку ОТГ на 2017 - 2019 роки.

          Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчий комітет  Немирівської міської ради.

 За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Прогнозні кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

        Програму погоджено та розглянуто на засіданнях постійних комісій міської ради, розміщено на веб - сайті ради, доопрацьовано з урахуванням внесених пропозицій та зауважень.

         Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії міської ради.

 

 1. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2016 РІК

 

Основним напрямком роботи міської та сільських рад, а також  їх виконавчих комітетів – був соціально – економічний  розвиток, в якому основним завданням було і залишається, підвищення якості життя населення.

Одним із головних досягнень 2016 року стало об’єднання Немирівської міської ради з 5 іншими сільськими радами в одну територіальну громаду. Але так,  як  вибори відбулись у грудні 2016 року свою повноправну діяльність ОТГ розпочне у 2017 році, тому проаналізуємо стан та тенденції економічного та соціального розвитку за 2016 рік по міській та сільських радах окремо.

 

        Протягом  2016 року виконавчий комітет Немирівської міської ради спільно з профільними постійними комісіями міської ради та комбінатом комунальних підприємств працювали у напрямку запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення, а також вирішення нагальних економічних і соціальних проблем та виконання напрямів Програми економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік. Завдяки спільним зусиллям вдалося досягти низки позитивних результатів.

Діяльність міської влади у 2016 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення.

Аналізуючи економічний і соціальний розвиток  міста протягом 2016 року свідчить про позитивні зрушення:

• виконання бюджету Немирівської міської ради по доходах загального фонду (з урахуванням трансфертів) 24 918 733,46 грн., що становить 103,6% до уточненого плану, який складає 24 049 886,00 грн., додатково надійшло 868 847,46 грн.;

• виконання бюджету Немирівської міської ради по спеціальному фонду в сумі 1 340 528,35 грн., що становить 113,02% уточненого розпису.

• освітня субвенція з державного бюджету по загальному фонду у сумі 7 218 660 грн. направлена у повному обсязі на утримання дошкільних навчальних закладів міста Немирів;

• субвенція з обласного бюджету по спеціальному фонду бюджету на загальну суму 170 000 грн. направлена на: придбання євро контейнерів для ТПВ. 

       В 2016 році, як і в попередні роки продовжувалась робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази наших дошкільних закладів, за рахунок перевиконання дохідної частини міськогого бюджету, а також вільних залишків датково було направлено 8 300 грн. на придбання пральної машини в ДНЗ №3 «Дзвіночок» , 16 440 грн. на реконструкцію овочесховища Немирівського ДНЗ №3  “ Дзвіночок ”.  Також за рахунок обласної субвенції та міського бюджету було проведено заходи по енергозбереженню та теплореновації в дошкільних начальних закладах, а саме в ДНЗ № 3 « Дзвіночок », ДНЗ № 4 « Сонечко», КЗ ДНЗ « Пролісок» на загальну суму 1 047 841,80 грн.

        Однією із ключових сфер, від якої залежить якість життя людей, є  житлово - комунальне господарство.  Всього за 2016 рік на благоустрій міста використано 2 368 336 грн. Також Немирівському ККП у 2016 році було надано фінансову підтримку в сумі 147 320грн., додатково було направлено на придбання світильників 110 155 грн..

 За кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт таких  вулиць та провулків:

 

 • вул. Котляревського (від складів до буд.8 і від буд.63 до буд.71) на суму 251892,77 грн.
 

 

   

 

 • вул. О.Кошового (ділянка: буд.№35, буд.№25, перехрестя з вул. Леніна) на суму 392818,98 грн.
 

 

 • проїзду між вул. Урожайна та вул. Зарічна на суму 76975,96 грн.
 

 

 • провулок Тімірязєва на суму 380822,24 грн.
 

 

 • вул. Молодіжна на суму 869205,15 грн.
 

 

 • вул. Горького (проїзд між буд.№60 і буд. № 80) на суму 172173,39
 

 

 • вул. Котляревського (від буд.№71  на суму 130458,03грн.
 

 

 • провулок Люксембург Рози на суму 907106,29
 

 

 • вул. М. Вовчка на суму 976216,83 грн.
 

       провулок Кутузова на суму 105250,47 грн.

 

 

 • провулок Кооперативний на суму 109250,61грн.
 

 

 • проїзд між вул. Соборна і вул. Будівельників на суму  180017,06грн.
 

 

 • вул. Суворова на суму 389936,96 грн.
 

 

 • проїзд з вул. Горького на вул. Каретна(буд.№53 та буд.№47) 169395,96 грн.
 

 

 • покриття проїзду між вул. Маяковського, вул. М. Вовчка, вул. Сошенка на суму 240312,60 грн.
 
       

    Також було проведено поточний ремонт доріг по вулицях:

 • вул. Леніна на суму 172269,97 грн.;
 • вул.50 років ВЛКСМ на суму 74114,48 грн.;
 • вул. Польова на суму 183093,61 грн.;
 • вул. Чкалова на суму 191193,41 грн.;
 • вул. Маяковського на суму 147379,34 грн.;
 • вул. Свердлова на суму 60486,78 грн.;
 • вул. Островського ( буд. №2,буд. №6,буд №8) на суму 35064,54 грн.;
 • центральна площа на перехресті вул.. Соборна та вул.. Горького на суму 18517,62 грн.;
 • під’їзд до автовокзалу на суму 34130,11 грн.;
 • вул. І. Франка на суму 117610,01 грн.;
 • вул. Яблунева на суму 144577,30 грн.;
 • вул. Паркова на суму 51707,87 грн.;
 • вул. Райдужна на суму 113955,97 грн.;
 • вул. Улановського на суму 195893,15 грн..

Також за рахунок коштів міського бюджету проведено реконструкцію водогону ( вул.. Р. Люксембург, част. вул.Улановського,1 Травня,вул.. Луначарського) на суму 738 168,75 грн.

У місті забезпечується реалізація державної політики в гуманітарній сфері, творчо застосовуються на практиці ідеї її реформування.

    На виконання «Програми проведення культурно - масових заходів» було

здійснено ряд заходів, зокрема, вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні, покладання корзин з квітами до пам’ятників та меморіалу, проведення святкового концерту до Дня перемоги, проведення Дня міста, брали участь у  відзначенні державних та професійних свят. Особлива увага була приділена мало захищеним верствам населення: учасникам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам АТО, дітям – сиротам та дітям – інвалідам, одиноким громадянам. До Дня Перемоги  інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам АТО, до Дня Святого Миколая  дітям – інвалідам було вручено продуктові набори . Надано одноразову грошову допомогу жителям міста Немирова: у зв’язку із важким матеріальним становищем на суму 238 300,00 грн., обдарованим дітям, переможцям обласних олімпіад і конкурсів – 5500 грн.

     Провідною галуззю в економіці міста залишається промисловість, представлена такими підприємствами:

 • ТОВ « ЛВН ЛІМІТЕД», (Виробництво дистильованих алкогольних напоїв);
 • Немирівська районна спілка споживчих товариств;
 • ПрАТ « Вінницяоблпаливо»;
 • ПАТ « Вінницяобленерго»;
 • ТОВ « Тульчинський маслосирзавод»;
 • Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « УКРСПИРТ»;
 • Приватне акціонерне товариство « КИЇВСТАР»;
 • Дочірнє підприємство "Клінічний санаторій "Авангард" Закритого акціонерного  товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок  України Укрпрофоздоровниця (Діяльність санаторно-курортних закладів. Медична практика);
 • ВАТ « Концерн Галнафтогаз»;
 • ТОВ « СХК» Вінницька промислова група;
 • ВАТ « ВЕСТОЙЛГРУП»;
 • ПАТ « ВОПАС-10599»
 • ПП « УКРПАЛЕТСИСТЕМ»
 • ТОВ « ФУМІКОМ ККРАЇНА»;
 • ТОВ « ЛАДИЖИНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 42»;
 • ТОВ «ЮБІПАРТНЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
 • ПП АФ « Лани Поділля»;
 • Колективне підприємство « Немирівський ринок».

     Аналізуючи економічний і соціальний розвиток  сільських рад протягом   2016 року свідчить про наступні зрушення:

    Никифоровецька сільська рада до складу якої входять села Никифорівці та Лука провели благоустрій населених пунктів, а саме: в селах Никифорівці та Лука проводилось висипання доріг, встановлення паркану біля пам’ятника загиблим воїнам в с. Лука.

На території Никифоровецької сільської ради діють сільськогосподарські господарства такі як:

 • ТОВ « Агро-Інвест Україна»;
 • ТОВ « Вінницяагропроектбуд»;
 • ТОВ « Продовольча компанія « Зоря Поділля».

А також фермерські господарства:

 • С (Ф)Г Марусич О. А;
 • С (Ф)Г « Конісп» Купріненко Н. О.;
 • ФГ « Катлен»  Ткачук Катерина Іванівна;
 • ФГ « Коріненко і партнери» Коріненко О. А.;
 • ФГ « Нова Господа»;
 • ФГ « Світанок» Мельник С. С.;
 • ФГ Грицуна Олександра;
 • ФГ « Іринас» Сич С. Ф..

     У Стрільчинецькій сільській раді проведена  робота по передачі в оренду земель запасу,не витребуваних паїв, земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель резервного фонду. Практично завершена робота по забезпеченню майнових інтересів жителів села, власників майнових часток ТОВ « АГРО- ІНВЕСТ - Україна». Фермерські господарства виплатили орендну плату за 2016 рік в розмірі 6,0%. Проводилась певна робота по благоустрою території села  - ремонт огорожі на кладовищах та очистка кладовища від дерев,очистка зарослих вулиць. Продовжувалась робота по  газифікації помешкань жителів села.

 У Стрільчинецькій сільській раді провідними галузями залишаються такі товариства та фермерськф господарства:

 • ТОВ « Агро- Інвест»;
 • ФГ « Перспектива»;
 • ФГ « Спринчан»;
 • ФГ « Краса Поділля»;
 • ФГ « Твердо-Хліб»;
 • ФГ « Надбужанське-С».

     У Байраківській сільській раді ( до складу якої входять села Байраківка, Дубмаслівка, Глинянець) була направлена робота на поточний ремонт доріг ( загальна сума виконаних робіт становить 332 тис. грн.), придбано твердопаливний котел, вікна, комп’ютерну техніку для школи на суму 198 тис. грн.

У Байраківській сільській раді діють такі галузі:

 • ТОВ « СКХ» Вінницька промислова група»;
 • ТОВ « Вінницяагропроектбуд»;
 • ТОВ « НемирівЛатІнвест»;
 • ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ»;
 • СПД Сінєльник Ігор  Григорович;
 • ФГ Якименко;
 • « Укртелеком»;
 • ПП Писаренко Л. В.;
 • Кудлаївське ССТ.

   Протягом 2016 року за рахунок Язвинківської сільської ради в селі Гунька було придбано та встановлено дитячий майданчик, 3 автобусних зупинки. Проведено освітлення по вулицях Садова, Молодіжна, Вишнева. При в`їзді в село Гунька проведено розчистку насаджень. Також проведено заміну вікон на пластикові в Гуньківському будинку культури та ДНЗ « Сонечко» також придбано телевізор в ДНЗ « Сонечко». Надавалась субвенція Гуньківському ФАПу для закінчення ремонту в сумі 22 500 грн., надано субвенцію в сумі 70 000 грн. на ремонт спортзалу в Гуньківській ЗОШ.

   В селі Язвинки встановлено 1 автобусну зупинку, облаштовано дитячий майданчик на суму 100 000 грн.. Газифіковано приміщення сільської ради та проведено її поточний ремонт, проведено освітлення по вулиці І. Богуна.

   В селі Супрунівка встановлено огорожу на кладовищі біля школи. Заасфальтовано в`їзд в село з автодороги Немирів- Вінниця, облаштовано кімнату для проведення поминальних обідів.

   В червні місяці було оздоровлено 10 дітей з малозабезпечених сімей в санаторії « Авангард» на суму 35 700 грн., до Дня Захисника України було виділено 11 000 грн. для вшанування участиків АТО, виплачено матеріальну допомогу 62 мешканцям яким виповнилось 80 і більше років. Також протягом бюджетного року надавалась матеріальна допомога згідно поданих заяв громадян.

Провідними галузями економіки Язвинківської сільської ради є:

 • ТОВ « Баєр-Він»;
 • ТОВ « Органікс»;
 • ТОВ « Вінницяагропроектбуд»;
 • ФГ « Непийводи Г. І.»;
 • ФГ « Перспектива»;
 • ФГ « Старт Нове»;
 • ФГ Павленко Тетяна Миколаївна;
 • ФГ Грицун О. І.;
 • ФГ Матієнка В. М;
 • АЗС « Укрнафта»;
 • АЗС « Житомер Петрол»;
 • СФГ « Діаліна»;
 • СФГ «Райдуга».

Робота Медвежанської сільської ради  протягом 2016 року була направлена на:

облаштування сміттєзвалища села Гостинне, ямковий ремонт доріг та грейдерування вулиць в селах Медвежа та Гостинне. Також було проведено капітальний ремонт освітлення в селі Гостинне ( вул. Миру, вул. Шевченка, вул. Незалежності ) та в селі Медвежа ( вул. Сонячна, вул. Соборна, вул. Польова) встановлено 88 ліхтарів. В ДНЗ « Джерельце» відкрито другу групу.

На території Медвежанської сільської ради здійснюють свою діяльність такі товариства та господарства:

 • ТОВ « Продовольча компанія» Зоря;
 • ФГ Непийвода Г. В;
 • ФГ «ДОЛАДУ»;
 • ФГ « Надія»;
 • ФГ «  Нова Господа»;
 • ФГ «РІСТ ОЛЕКС ГРУП»;
 • ФГ Спринчанина Ігора Григоровича;
 • СФГ Мельник Д. С.

      Заробітна плата є основним джерелом зростання доходів населення, показником його добробуту. В останні роки намітилась позитивна тенденція зростання розміру заробітної плати. Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активним підприємствам відсутня.

Підсумки та аналіз тенденцій економічного і соціального розвитку свідчить про необхідність активізації у 2017 – 2020 роках роботи на усіх напрямах щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення стабільного розвитку економіки, гуманітарної та соціальної сфери.

 

 

 

 1. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради

Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

на 2017-2019 роки

  Основними завданнями Програми є:

 • збереження кількості діючих  підприємств міста та трудового потенціалу;
 • нарощення обсягів капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал,   збільшення обсягів будівництва житла, в першу  чергу - доступного;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату територіальної громади шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток;
 • підвищення рівня заробітної плати працівникам, зайнятим у галузях економіки, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
 • розширення телекомунікаційних послуг, якості житлово – комунальних послуг, покращення санітарно-екологічного стану та благоустрій міста;
 • забезпечення функціонування підприємств державного,комунального та приватного секторів економіки;                                       
 • забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних    стандартів, подальший розвиток дошкільної, загальної середньої та  позашкільної освіти;
 • забезпечення зростання дохідної частини бюджету міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • розвиток малого та ссереднього підприємництва,приватної ініціативи;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності громади;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення умов проживання в чистому, екологічно безпечному місті.

 Успішне виконання Програми забезпечить:

 • створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно - приватного партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу;
 • розвиток муніципальної інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;
 • забезпечення наповнюваності міського бюджету, проведення        раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;
 • підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня  зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного  обслуговування, стабільність соціального захисту громадян, розвиток  туристичного сектору, фізкультури і спорту, наявність доступного  житла;
 • створення комфортного для проживання середовища шляхом покращання екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

Головна мета розвитку громади у 2017-2019 роках є підвищення якості життя населення шляхом реалізації стратегічного курсу на досягнення економічного та соціального самодостатку.

В 2017-2019 роках обов’язковою умовою є дотримання  антикризових заходів:

збалансування доходів та видатків  бюджету:

 • збереження обсягів надходження доходів до міського бюджету;
 • використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;
 • визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування яких   здійснюватиметься за бюджетні кошти (бюджетні кошти мають витрачатися на проекти та програми, які нададуть найбільший економічний чи соціальний ефект);

оптимізація бюджетних витрат на житлово-комунальні послуги:

 • спрямування усіх наявних резервів міського бюджету (вільні залишки, понадпланові надходження) в першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями та на енергоносії.
 • запровадження жорсткого режиму економії у споживанні енергоносіїв та комунальних послуг;
 • недопущення небюджетної кредиторської заборгованості.

 

 У 2017-2019 роках пріоритетними напрямками залишаються:

в соціально - гуманітарній сфері:

 • гарантований соціальний захист населення міста;
 • подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;
 • покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;
 • подальше покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і   мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;
 • підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
 • капітальне будівництво та поточний ремонт вулично – дорожньої мережі ОТГ.

сприяння національно - патріотичному, культурному та духовному вихованню та самовихованню молоді;

встановлення спортивних та ігрових дитячих майданчиків;

забезпечення соціальних гарантій населення;

• формування та розвиток здорового способу життя;

 • якісне надання медичної допомоги;

• подальше реформування медичного обслуговування.

в сфері економіки:

 • впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громади;
 • впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності громади, проведення постійного моніторингу енергоефективності комунальних об’єктів;
 • подальше формування позитивного інвестиційного іміджу громади;
 • здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на   підвищення якості обслуговування;
 • усунення зайвих регуляторних бар’єрів як мотивація для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу;
 • продовження політики стабільності та прозорості на засадах, визначених Бюджетним кодексом України, розширення податкової бази, посилення платіжної дисципліни щодо виконання податкових зобов’язань;
 • розвиток комерційної, соціальної та транспортної інфраструктури;
 • сприяння повній, продуктивній зайнятості населення;
 • здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених    на підвищення якості обслуговування

в регулюванні земельних відносин та екологічному захисті:

 • упорядкування земельних відносин
 • реалізація в повній мірі заходів регіональної програми охорони навколишнього     природного середовища та місцевого екологічного плану дій по громаді,  раціонального використання природних ресурсів;

 в частині подальшого розвитку громадського суспільства:

 • забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого    самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
 • реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї, як основи суспільства;
 • подальше зміцнення законності та правопорядку.

Критерії досягнення головної мети:

Підвищення рівня життя – зростання реального наявного доходу, збільшення середньомісячної заробітної плати, створення прийомних сімей та будинків сімейного типу, створення нових робочих місць, зниження рівня зареєстрованого безробіття, бронювання робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту.

Розвиток основних галузей економіки на підставі її інноваційно-інвестиційних складових, обсягів продукції промисловості у порівняних цінах, освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції, збільшення експорту товарів.

Активізація підприємницької діяльності – збільшення кількості  підприємств малого і середнього бізнесу.

Поліпшення інвестиційного клімату – зростання обсягу інвестицій в основний капітал.

Підвищення якості життєзабезпечення людини – реконструкція мереж водопроводів та водовідведення, ремонт та будівництво доріг та тротуарів; будівництво станції другого підйому, продовження реконструкції вуличного освітлення, підвищення санітарної культури серед жителів міста., озеленення міста, приріст обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

 

3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

3.1. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головна мета: створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності громади для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади міста, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, відновлення промислового потенціалу,поширення інформації про інвестиційні можливості громади серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній для зростання соціально - економічного розвитку громади.

Проблемні питання:

 • недостатня розгалуженість інженерної та соціальної інфраструктури громади;
 • застаріла та аварійна забудова територій громади;
 • неналежна підтримка з боку держави, в т.ч.фінансова;

недостатня конкурентоспроможність економіки громади, яка стримується повільним впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю.

Основні завдання на 2017 – 2019роки:

 • залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури громади;
 • формування сучасної забудови території громади;
 • залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих об’єктів

благоустрою;

покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості інвестування;

запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для території громади проекти, оперативне реагування на їх пропозиції та звернення щодо перешкод в їх діяльності.

 

 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА

Головна мета: збільшення загальної кількості суб’єктів малого підприємництва, зростання чисельності працюючих на малих підприємствах, закріплення системних підходів при здійсненні місцевих регулювань, які суттєво впливають   на здійснення підприємницької діяльності.

Проблемні питання:

 • недосконала система оподаткування;
 • неналежна підтримка з боку держави, в т.ч. фінансова;
 • нестача фінансово-кредитних ресурсів;

Основні завдання на 2017-2019 роки:

 • розширення взаємодії міської влади з громадськими організаціями підприємців;
 • забезпечення виваженого підходу до планування та проведення регулювань господарської  діяльності на території громади, збалансованості інтересів міської влади, суб’єктів господарювання та населення громади в процесі здійснення регуляторної діяльності;
 • проведення заходів з відстеження ефективності діючих регуляторних актів, з обов’язковим дотриманням порядку та термінів, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • здійснення моніторингу виконання затверджених стандартів надання адміністративних послуг та термінів отримання дозвільних документів;
 • опрацювання та надання пропозицій щодо подальшого удосконалення   дозвільних процедур та процесу оформлення документів.

 

3.3. СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Головна мета: збільшення обсягів роздрібного товарообігу та платних послуг,

збільшення підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг ,

створення нових робочих місць та необхідних умов праці на підприємствах сфери торгівлі та послуг, та на ринках міста, наближення закладів торгівлі та сфери послуг до житла мешканців, забезпечення комфортного та якісного обслуговування населення, забезпечення мешканців громади сільськогосподарською продукцією за цінами сільгоспвиробників.

Проблемні питання:

 • торгівля у невстановлених місцях;

Основні завдання на 2017-2019 роки

 • задоволення попиту населення міста в товарах та послугах;
 • забезпечення формування торговельної інфраструктури та мережі закладів сфери послуг з  урахуванням житлової забудови міста;
 • подальше перетворення продовольчих ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;
 • недопущення виникнення стихійної торгівлі у невстановлених місцях;
 • сприяння розвитку місцевих товаровиробників, розширення мережі їх фірмових магазинів та  сервісних центрів.

 

 1. БЮДЖЕТНА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Головна мета: спрямування не менше 80% видатків бюджету на утримання та розвиток комунального господарства, транспорту, соціального захисту населення, зменшення недоїмки до бюджету міста.

 Проблемні питання

 • бюджетна система України не повною мірою відповідає потребам  розвитку громади;
 • нестабільність законодавчої бази;
 • незабезпечення законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати підприємствами малого та середнього бізнесу;
 • наявність фактів приховування доходів суб'єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, що суттєво впливає на наповнення міського бюджету, та відсутність законодавчого врегулювання цієї проблеми.

Основні завдання на 2017-2019 роки

 • забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній громаді міста, з метою збільшення надходжень до міського бюджету;
 • дотримання соціальної спрямованості бюджету, забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
 • концентрація бюджетних ресурсів на ключових напрямках соціально-економічного розвитку із залученням до цільових фондів коштів суб’єктів господарювання та мешканців громади;
 • недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері та по соціальних виплатах, ліквідація поточної кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ за отримані послуги та виконані роботи та недопущення її виникнення;
 • встановлення лімітів споживання енергоресурсів бюджетних установ, організацій, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів;

 

 

 1. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

4.1. Соціальний захист населення, підтримка сім’ї, дітей та молоді

Головна мета: сприяти добробуту та підвищенню життєвого рівня населення, охопити соціальною підтримкою вразливі верстви населення, та як малозабезпечені сім`ї, сім`ї загиблих та учасників АТО,діти-інваліди, інваліди першої та другої групи, а також надання соціальної допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

   Головною метою соціальної політики громади є:

•         координація діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, трудових колективів, громадських установ та інших організацій громади щодо соціального забезпечення населення;

•         створення належних умов для покращення демографічної ситуації, збереження його життєвого і трудового потенціалу на основі підвищення якості та рівня життя населення;

•         сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників АТО, інших незахищених верств населення;

 • створення максимально сприятливих умов для оздоровлення та медичного обслуговування, проведення дозвілля і культурного відпочинку дітей з багатодітних сімей;
 • підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних родин;
 • своєчасне виявлення дітей, які залишились без піклування батьків та вжиття заходів щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення захисту її особистих, майнових і житлових прав;
 • розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, та піклування, прийомні сім’ї);
 • реалізація заходів з підвищення патріотизму молоді до міста та відповідальності за власне життя;

•         реалізація заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі

•         забезпечення чіткого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій та різного виду соціальної допомоги;

•         створення необхідних умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх ефективності, посилення адресності.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту населення згідно здержавними програмами;
 • забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах;
 • соціальний захист та підтримка сімей, члени яких є учасниками антитерористичної операції сприяти: забезпеченню речами першої необхідності,наданню матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення учасників АТО та членів їх сімей;
 • залучення благодійних коштів, матеріальних ресурсів підприємств, установ всіх форм власності для надання матеріальної та натуральної допомоги малозахищеним верствам населення;
 • вивчення житлово - побутових умов проживання малозабезпечених верств населення з метою надання різних видів допомоги;
 • розробка системи заохочення активістів ветеранського та волонтерського руху, учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, відзначаючи їх внесок в громадське життя територіальної громади;
 • участь у заходах по відзначенню державних дат по вшануванню захисників Вітчизни, учасників афганської війни, вдів загиблих воїнів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, мешканцям Немирівської міської обєднаної територіальної громади;

 

5. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

5.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Головна мета: Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому головна  мета програми  підвищення  ефективності та якість роботи галузі охорони здоров’я, формування системи  надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

Оцінка поточної ситуації: На території Немирівської міської об’єднаної територіальної громади знаходяться:

 • Немирівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
 • Гостиннецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
 • Фельдшерський пункт с. Стрільчинці;
 • Фельдшерський пункт с. Язвинки;
 • Фельдшерсько-акушерський  пункт  с. Гунька;
 • Фельдшерський пункт с. Никифорівці;
 • Фельдшерський пункт с. Лука;
 • Фельдшерський пункт с. Байраківка;
 • Фельдшерський пункт с. Глинянець;
 • Фельдшерсько-акушерський  пункт с. Медвежа;

Проблемні питання:

 • обмеженість бюджетного фінансування;
 • високі показники смертності населення у працездатному віці від серцево-судинних, судинно-мозкових та онкологічних захворювань;
 • недостатній рівень знань у населення з питань здорового способу життя;
 • недооцінка населенням значущості профілактичних заходів для збереження власного здоров’я;
 • недостатня кількість сучасного діагностичного обладнання у медичних закладах, що  утруднює ранню діагностику захворювань, насамперед, серед населення, що мешкає в сільській місцевості;
 • незадовільний стан приміщень;
 • незабезпечення хворих необхідними виробами медичного призначення та медикаментами;
 • запобігання поширенню  ВІЛ - інфікованості населення.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки

 • прийняття в комунальну власність закладів охорони здоров’я;
 • підвищення обізнаності населення з питань здорового способу життя та профілактики захворювань;
 • поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівня смертності, захворюваності, стабілізації показників інвалідності;
 • оптимізація організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності шляхом впровадження сучасних високотехнологічних технологій в напрямі профілактики та діагностики окремих найбільш інвалідизуючих груп захворювань;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • дооснащення відповідним обладнанням, апаратурою, реагентами, медикаментами та виробами медичного призначення;
 • проведення поточних та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних закладів громади;
 • проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади;
 • повноцінне кадрове забезпечення медичних закладів громади;
 • підвищення рівня знань та навичок у медичних працівників.

Очікувані результати:

 • збільшення питомої ваги послуг первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • підвищення ефективності та якості надання первинної допомоги сільському населенню;
 • покращення показників стану здоров’я населення ;
 • зниження смертності від гострих серцево-судинних,  онкологічних   та інших захворювань;
 • приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний санітарний стан.

 

5.2. ОСВІТА

Головна мета: забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форм і методів організації навчально - виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти .

Оцінка поточної ситуації: На сьогоднішній день до складу Немирівської міської об`єднаної територіальної громади увійшли такі загальноосвітні навчальні заклади:

 • « Немирівський навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа 1-111 спупенів №1 ім. М. Д. Леонтовича- гімназія»;
 • « Немирівський навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа 1-111 спупенів № 2- ліцей»;
 • Комунальний заклад «Байраківська загальноосвітня школа 1-111 ступенів ім. Максима Шимка»;
 • « Медвежанська загальноосвітня школа 1-111 ступенів»;
 • «Стрільчинецька загальноосвітня школа 1-11 ступенів»;
 • «Гуньківська загальноосвітня школа 1-11 ступенів»;

А також увійшли 5 дошкільних навчальних закладів ( з них: 3 міські і 2 в селі Медвежа та Гунька.

Проблемні питання:

 • недостатність фінансування навчальних закладів на ремонт, матеріально-технічну бази, ремонт і реконструкцію навчальних закладів;
 • застаріла нормативно-правова база організації системи шкільного харчування;
 • відсутність повноцінності раціонів (із-за недостатнього фінансування в асортимент шкільних їдалень в недостатній кількості включається кисломолочна продукція, не виконується 100% норма по рибі та м’ясній продукції);
 • постійне поновлення та покращення матеріально-технічної бази шкільних їдалень;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів, забезпечення навчальних закладів сучасним навчальним приладдям, меблями.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • прийняття в комунальну власність закладів освіти;
 •  забезпечення для населення об’єднаної територіальної громади державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної  освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку, безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;
 • збереження мережі загальноосвітніх закладів, підтримка їх ефективного функціонування;
 • удосконалити механізм і підвищити якість кадрового забезпечення закладів;
 • своєчасне виявлення домінуючих здібностей та уподобань кожної дитини, створення банку даних про них;
 • опрацювання інноваційних технологій та освітніх процесів, інтерактивних форм, прийомів, методів роботи, спрямованих на розвиток творчих інтелектуальних здібностей дітей;
 • здійснення зв’язків із різними закладами та організаціями щодо розвитку, соціального захисту обдарованих учнів;
 • дослідження професійних інтересів випускників навчальних закладів;
 • удосконалення системи роботи з національно - патріотичного виховання;
 • зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів (оновлення та доукомплектування комп'ютерною та оргтехнікою, мультимедійними та інтерактивними засобами, ремонт приміщень);
 • створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, збереження і зміцнення їхнього здоров’я;
 • збільшити кількість дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку;
 • поліпшити якість та зробити доступними послуги з оздоровлення та відпочинку;
 • організація  якісного, збалансованого та дієтичного харчування;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів;
 • забезпечити розвиток особистісних здібностей дітей;
 • забезпечення інформаційного супроводу навчально-виховного процесу;
 • забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладів, оптимізація роботи з батьками, вдосконалення механізмів управління ДНЗ;
 • підтримка ДНЗ Немирівської міської об’єднаної територіальної громади для вирішення проблем закладів;
 • створення умов для повноцінного харчування учнів; розвиток матеріально-технічної бази та поліпшення умов праці працівників шкільних їдалень та підвищення їх кваліфікації;
 • забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та учителів сільської місцевості до місць навчання та в зворотному напрямку;
 • забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, вчителів, їх участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, семінарах, заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів тощо;
 • забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів;
 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості;
 • зобов’язання керівників навчальних закладів дотримуватись санітарного та теплового режимів в підпорядкованих установах;
 • впровадження системи інклюзивної освіти;
 • оновлення матеріально-технічної бази на основі сучасних технологій та енергозбереження.

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку системи освіти потребують видатків державного, обласного і міського бюджетів та коштів меценатів.

 

5.3. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Головна мета: створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку, для задоволення потреб кожного мешканця міста у фізичному розвитку, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури та спорту.

Проблемні питання

 • неналежний рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
 • недостатнє фінансування розвитку фізичної культури і спорту;
 • відсутність спортивних споруд, які б відповідали стандартам;
 • недостатнє охоплення фізкультурно - масовими заходами мешканців територіальної громади;
 • недостатня кількість сучасних спортивних майданчиків, споруд, інвентарю й обладнання.
 • відсутність власних спортивних баз.

Цілі та завдання на 2017-2019 роки

 • активізувати роботу з залучення у розвиток галузі позабюджетних та інвестиційних ресурсів;
 • продовжити роботу з покращання якості навчально-тренувального процесу та міських фізкультурно-спортивних заходів;
 • створення умов для стабільного розвитку фізичної культури та спорту;
 • забезпечення проведення на належному рівні спортивно - масових заходів;
 • розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • зміцнення здоров’я мешканців засобами фізичного виховання;
 • забезпечення успішного виступу спортсменів громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;
 • облаштування спортивних майданчиків на території навчальних закладів, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
 • облаштування велосипедних доріжок;
 • реалізація перспективних проектів;
 • взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;
 • підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних рівнів, здійснення заходів заохочення;
 • сприяти матеріально-технічному забезпеченню сфери фізичної культури і спорту шляхом врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вживати заходів до залучення інвестицій на зазначену мету, проводити роботи з поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих);

Очікувані результати

 • підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • зміцнення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення галузі;
 • покращання стану здоров’я населення.

 

5.4. КУЛЬТУРА

На території Немирівської міської об’єднаної територіальної громади функціонують такі заклади культури:

 • Медвежанська бібліотека, Гостинненська бібліотека, Стрільчинецька бібліотека, Язвинківська бібліотека, Гунська бібліотека, Никифоровецька бібліотека, Байраківська бібліотека, Глинянецька бібліотека;
 • Медвежанський будинок культури, Стрільчинецький будинок культури, Язвинки клуб, Гунський будинок культури, Никифоровецький будинок культури, Глинянецький клуб;

Головна мета: здійснення заходів щодо реалізації державної політики у галузі культури, формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, впровадження в діяльність установ культури новітніх інформаційних технологій, збереження та популяризація національної культурної спадщини, всебічного задоволення культурно - мистецьких та інформаційних потреб населення, підтримка талановитої молоді і обдарованих дітей.

Проблемні питання:

 • відсутність міських закладів культури;

• забезпечення мережі закладів культури сучасною матеріально – технічною базою;

• систематичне фінансування на поповнення бібліотечних фондів, передплата

періодичних видань.

Основні завдання на 2017 – 2020 роки:

• зміцнення матеріально - технічної бази сфери культури територіальної громади;

 • збереження існуючої мережі закладів культури громади та утримання їх на належному рівні;
 • відродження, збереження національної культурної спадщини та розвиток традиційної української культури, створення умов для відродження і розвитку культур національних меншин, які проживають на території громади;
 • сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної та самодіяльної творчої діяльності, а також збереження національної культурної спадщини;
 • розвиток творчих зв’язків із містами України та зарубіжжя;
 • увічнення визначних історичних подій, видатних постатей в історії територіальної громади;

 

5.5. ТРАНСПОРТ

Головна мета: забезпечення якісного перевезення пасажирів та інших транспортних послуг, забезпечення

 реалізацію прав громадян об'єднаної громади на доступність і безоплатність здобуття якісної середньої освіти.

Проблемні питання:

 • Невідшкодування за рахунок субвенцій з державного бюджету втрат перевізників від перевезень пасажирів пільгових категорій;
 • Відкриття нових маршрутів.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • покращення транспортного сполучення, розвиток маршрутної мережі громадського транспорту;
 • встановлення світлофорів в місцях найбільш завантажених пішоходами та транспортом;
 • посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості;
 • вдосконалення маршрутної мережі, постійний моніторинг її стану, визначення й уточнення пасажиропотоків.
 • забезпечення своєчасного та безпечного перевезення до місць навчання та проживання учнів, які мешкають у віддалених від навчальних закладів районах;
 • підвищення освітнього рівня учнівської молоді;
 • збереження здоров'я учнів;
 • економія часу на переїзд дітей до місць навчання;
 • розширення можливостей для позакласної та позашкільної роботи.

 

 6. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

   У зв’язку із утворенням Немирівської  міської об’єднаної територіальної громади, виникла необхідність у розширенні структури чисельності апарату виконавчого комітету Немиріської міської ради, тому виникла необхідність створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування Немирівської міської ради, поліпшення матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань громадського значення.

Основні завдання :

 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля, придбання комп’ютерної та оргтехніки);
 • організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих заходів та конференцій.

Очікувані результати :

 • покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування;
 • створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
 • створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

 

 

7. РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Головна мета: розвиток земельних відносин, упровадження правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, встановлення меж населених пунктів, проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення інвентаризації населених пунктів, збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів, підвищення ефективності оренди землі, створення ринку землі та отримання доходів від продажу земель несільськогосподарського призначення, а також забезпечення цілеспрямованої  діяльності органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, обєднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій,т проектування будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Проблемні питання:

 • недооцінка важливості містобудівної документації;
 • недостатність фінансування робіт з розроблення (оновлення) містобудівної документації;
 • відсутність послідовної державної політики щодо комплексного розвитку територій;
 • безсистемність у реформуванні відносин власності на землю та майно при запровадженні нових організаційно-правових  форм господарювання і планування територій;
 • низький рівень матеріально-технічного забезпечення.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
 • здійснення робіт із розроблення, оновлення генеральних планів міста та сіл громади;
 • проведення робіт по винесенню межі міста Немирова в натуру (на місцевість);
 • встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • проведення інвентаризації земель населених пунктів;
 • встановлення меж територій з особливими режимами використання (природоохоронні території, прибережні захисні смуги тощо);
 • комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення до продажу;
 • проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
 • оновлення планово-картографічних матеріалів масштабів 1:2000 та 1:10000;
 • розробка та прийняття основних містобудівних документів.

 

8. ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

8.1. Комунальне господарство. Водопровідно – каналізаційне

Головна мета: створення умов для забезпечення споживачів міста Немирова та сільського населення Немирівської міської ОТГ достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела.

   Оцінка поточної ситуації: відсутність конкретної державної політики та достатнього фінансування протягом  тривалого  часу  по  розвитку  систем централізованого  водопостачання  та  водовідведення  призвела  до негативних наслідків – кризовому стану всього водопровідно-каналізаційного господарства.

   Прогресуюче недофінансування галузі і неадекватна наявним затратам заполітизована тарифна політика практично унеможливили відновлення та розвиток систем  водопроводу і каналізації.

   Каналізування міста:

 • Особливо небезпечний стан склався у мікрорайоні "Агромашу". В аварійному стані очисні споруди та каналізаційні мережі. У 2016 році Немирівська міська рада розробила ПКД «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Леніна (масив «Агромашу») в м. Немирів Вінницької області» у поточних цінах станом на 26.04.2016 року складає – 1208,247 тис. грн.
 • Також існує проблема на очисних спорудах по вул. І. Франка в районі Великих валів (Потрібно завершити останній етап будівництва очисних, а саме: зовнішнє електропостачання очисних споруд та благоустрій території).
 • Потрібно розробити проектно-кошторисну документацію та розпочати реконструкцію КОС міста Немирова потужністю 1000-1200 м3/добу та застосування відповідної технології біологічної очистки.

Водопостачання ОТГ:

 • Потребує реконструкції водогін по вул. Гімназійній (Луначарського) та Ліцейній (50 р. ВЛКСМ).
 • У 2016 році за рахунок міського бюджету та коштів КО "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву" було проведено будівництво водогону від артсвердловини № 21 до існуючого водогону по вулиці Леніна (район «Агромашу»). Щоб підключити даний водогін до житлового масиву, потрібно провести ряд додаткових робіт по реконструкції водогону. А саме: «Реконструкція водогону по вул. Свято-Троїцькій, пров. Свято-Троїцькому, вул. Волошковій та вул. Вишневій у місті Немирів Вінницької області.
 • Потрібно розпочати будівництво водогонів у місті та селах Немирівської міської ОТГ, зокрема - це: Проектно-вишукувальні роботи; Інженерна геологія і геодезія; Будівництво артезіанських свердловин та прокладання нових водогонів.
 • Систематичного догляду потребують 8 артсвердловин у м. Немирів, а саме: придбання резервного насосного обладнання, ремонт насосного обладнання, чистка свердловин, поновлення дозволів на спецводокористування, ремонт та реконструкції водонапірних башт та ін.     

Проблемні питання:

 • відсутністі артезіанських свердловин та мереж водопостачання у окремих районах міста та сіл об’єднаної громади.
 • прогресуюча тенденція до погіршення рівня наданих споживачам послуг з водопостачання і водовідведення;
 • підвищення аварійності в системах водопроводу і каналізації;

важкий фінансово-економічний стані Комбінату комунальних підприємств.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • Реконструкція водогону по вул. Свято-Троїцькій, пров. Свято-Троїцькому, вул. Волошковій та вул. Вишневій у місті Немирів Вінницької області
 • Реконструкція водогону по вул. Ліцейній у м. Немирів Вінницької області.
 • Реконструкція водогону по вул. Гімназійній у м. Немирів Вінницької області.
 • Будівництво каналізаційної мережі по вул. Леніна (масив "Агромашу") в м. Немирів Вінницької області.
 • Виготовлення ПКД по реконструкції КОС міста Немирів потужністю 1000-1200м3/добу та застосування відповідної технології очистки.
 • Проектування та будівництво артезіанських свердловин
 • Роботи по ремонту існуючих артсвердловин.
 • Заміна насосного обладнання на артсердловині №21 по вул. Соборній в районі "Агромаш"
 • Придбання насосів для підйому води зі свердловин
 • Будівництво водогону в с. Байраківка
 • Будівництво водогону в с. Никифорівці та Лука
 • Будівництво водогону в с. Медвежа та Гостинне
 • Будівництво водогону в с. Гунька та Язвинки
 • Будівництво водогону в с. Стрільчинці
 • Реконструкція водогону по вул. Чкалова  в м. Немирів Вінницької області

 

8.2.  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Головна мета: підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики об’єднаної громади шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування, підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів, модернізація обладнання, заміна вікон, дверей та котлів, утеплення фасадів та даху приміщень, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні.

Проблемні питання:

 • обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 • не прогнозоване зростання вартості енергоносів;
 • погіршення фінансового стану споживачів;

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • підвищення надійності та якості енергозабезпечення;
 • утеплення фасадів та даху, заміна дверей та вікон на металопластикові;
 • використання альтернативних та місцевих видів палива;
 • модернізація індивідуальних теплових пунктів;
 • впровадження енергоефективних систем освітлення;
 • заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи;
 • повна заміна застарілого котельного обладнання на сучасне енергоефективне.
 • Реконструкція адміністративного будинку Немирівської міської ради із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей) по вул. Соборній, 28 в м. Немирів Вінницької області
 • Реконструкція адміністративного будинку Немирівської міської ради  (утеплення фасаду та даху) по вул. Соборній, 28 в м. Немирів Вінницької області
 • Реконструкція комплексу будівель та споруд Байраківської ЗОШ І-ІІІ ст. із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей) в с. Байраківка Вінницької області
 • Реконструкція комплексу будівель та споруд Гуньківської ЗОШ І-ІІ ст. із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей) в с. Гунька Вінницької області
 • Реконструкція комплексу будівель та споруд Медвежанької ЗОШ І-ІІІ ст. із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей) в с. Медвежа Вінницької області 
 • Реконструкція комплексу будівель та споруд Стрільчинецької ЗОШ І-ІІ ст. із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей) в с. Стрільчинці Вінницької області

Очікувані результати :

 • відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків;
 • збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та альтернативних видів палива, скидного енергетичного потенціалу;
 • модернізація конструкцій вікон та дверей;
 • спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах;
 • поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;
 • створення безпечних умов навчання та виховання  дітей у дошкільних навчальних закладах;
 • зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних зупинках та інше.

8.3.  Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

Головна мета: поліпшення освітленості вулиць територіальної громади, технічного стану електричних мереж зовнішнього освітлення, з метою економії електроенергії.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • проведення ремонту та будівництво вуличного електроосвітлення в населених пунктах територіальної громади ;
 • здійснювати розбудову існуючої мережі зовнішнього освітлення та переобладнання її на економний режим енергоспоживання.

 

8.4. Реконструкція вулиць територіальної громади

Головна мета: будівництво нових і реконструкція існуючих доріг із твердим покриттям.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць, провулків в населених пунктах територіальної громади:

В місті Немирів :вул. Целіш (від буд. №5 до буд. №21), вул. Соборна, (від воріт кладовища до  сміттєзвалища), вул. Паркова, пров. Горького, вул. Чапаєва (від буд. №7 до буд. №12), вул. 25 років жовтня ( Будівельників), вул. Петровського, вул. Сагайдачного, вул. Щаслива, вул Яблунева, вул. Соборна (ПК39+14-до межі населеного пункту), вул. Чкалова, вул.. Белінського, пров. Санаторний, пров. Нахімова, пров. Гоголя, пров. Заводський, тротуар по вул. Горького (від буд. №5 до №29).

Село Межвежа вул. Л. Українки;

Село Гостинне вул. Незалежності;

Село Стрільчинці вул. Молодіжна;

Село Язвинки вул. Вишнева, вул. Молодіжна;

Село Никифорівці вул. Церковна;

Село Байраківка вул. Шкільна;

Село Дубмаслівка вул. Травнева.

 • Провести поточний ремонт дорожнього покриття вулиць, провулків в населених пунктах територіальної громади:

 

Місто Немирів вул. Польова, вул. Чапаєва, вул.Травнева, вул. Українська   ( Петровського), вул. Сірка вул. Сагайдачного, вул.Комсомольська, вул.О. Кошового, вул. Гімназійна, вул. Целіш, пров. Островського, пров. Гоголя, пров. Медовий, пров. Матросова, тротуар по вул. Горького, тротуар по вул. Соборна, проїзд між вул. Коцюбинського та пров. Коцюбинського, пізїзд до автовокзалу, центральна площа на перехресті вул. Соборна та вул. Горького.

Село Лука  вул. Лисенка,  вул. Дружби, вул. Перемоги, вул. Гвардійська, вул. Українська, вул. Церковна;

 

Село Никифорівці вул. Центральна, вул.Соняшна, вул. Миру, вул. Садова, вул. Шапошнікова, вул. Марії Сіденко, вул. Бугова, пров. Польовий, пров. Луговий;

 

Село Язвинки  вул. Івана Богуна;

 

Село Гунька вул. Садова, вул. Лісова;

 

Село Медвежа вул. Лісова, вул. П. Козоріза, вул. Польова, вул. Свободи, вул. Підлісна;

 

Село Гостинне вул. Садова, вул. Шевченка, вул. Миру, вул. І. Богуна, вул. Пархоменка;

 

Село Стрільченці вул. 40 років Перемоги, вул. Жовтнева, вул. Федора Залізняка, вул. Довбуша, вул. 1-Травня, вул. Садова, вул. В. Терешкова, вул. Забужня, вул. Шевченка;

 

Село Байраківка вул. Миру, вул. Жовтнева, вул. Гайова;

 

Село Дубмаслівка  вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Чкалова;

 

Село Глинянець вул. Вишнева, вул. Садова, вул. Миру, вул. Пешотравнева, вул. Жученка, пров. Першотравневий.

 

     

 

8.5.. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання

Головна мета: забезпечення машинами для механізованого прибирання та миття вулиць громади, прибирання снігу. Шляхоремонтна техніка вичерпала свій термін експлуатації, морально та фізично зношена. Фізично та морально застарілий парк призводить до перевитрат на утримання механізмів та суттєво впливає на якість виконання робіт. Придбання нової техніки дозволить поступово оновити наявний парк машин, механізмів та обладнання комунальних підприємств.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

Запланувати придбання за рахунок міського бюджету :

 • придбання техніки ( МАЗ – Поливомийно - піскорозкидувальний, Причіп до трактора МТЗ-82, Кущоріз, Бензопила, Мотокоса);
 • придбання основних засобів.

 

9. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

Головна мета: виконання вимог Конституції України та інших нормативних документів по вирішенню житлової проблеми громадян, будівництва житла.

Проблемні питання

 • недосконалість та невідповідність чинного законодавства в сфері    житлового господарства (відсутність Житлового кодексу, що відповідає сучасним умовам) не сприяє підвищенню рівня управління житловим господарством;
 •  обмеженість бюджетних асигнувань на житлове будівництво.

Цілі та завдання на 2017-2019 роки

 • забезпечення ефективного управління житловим фондом та належного
 • рівня житлово-комунальних послуг населенню;
 • проведення в межах виділених асигнувань комплексу робіт з утримання та ремонту  житлового фонду;
 • продовження роботи зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для отримання ефективного власника житла.

Очікувані результати

 • надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;
 • поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій;
 • залучення до управління та обслуговування житлового фонду суб’єктів підприємницької діяльності, як фізичних, так и юридичних осіб;
 • модернізація і технічне переоснащення житлово-експлуатаційних підприємств.

 

 

10.  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

10.1. Охорона природного навколишнього середовища

Головна мета: реалізація заходів, які забезпечують збалансоване використання природних ресурсів, їх відновлення та гарантування екологічно безпечного навколишнього середовища для життя та здоров’я населення, зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля.

Проблемні питання:

 • вивіз та утилізації побутових відходів, через збільшення з кожним роком  обсягів відходів життєдіяльності міста. Весь обсяг твердих побутових відходів, утворених в місті, вивозиться на полігон побутових відходів, розташований  на окраїні міста,  який вичерпав ресурс роботи;
 • недостатня якість та фінансування природоохоронних заходів;
 • забруднення атмосферного повітря автотранспортними засобами;
 • застарілі виробництва і обладнання;
 • низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів;
 • низький рівень екологічної освіти.

    Ці та інші чинники призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у великих кількостях відходів виробництва та побутового сміття.

    Проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища підприємствами міст та сіл сприятиме поліпшенню санітарно - екологічного стану водоймищ, повітря, рівня ґрунтових вод тощо.

Основні завдання на 2017 – 2019 роки:

 • недопущення введення в експлуатацію організованих джерел викидів в  атмосферу шкідливих речовин без забезпечення пилогазоочисними спорудами;
 • озеленення міста та догляд за зеленими насадженнями;
 • здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану малих   річок, водойм та їх паспортизація;
 • запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ;
 • збирання та утилізація небезпечних промислових відходів;
 • інформування населення про прийняті рішення, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища
 • охорона повітряного басейну населених пунктів громади від забруднення шкідливими викидами підприємств та автотранспорту;
 • раціональне використання водних ресурсів територіальної громади та охорона їх від забруднення неочищеними скидами;
 • покращення якості питної води;
 • раціональне використання та забезпечення охорони земельних ресурсів від забруднення, в тому числі шляхом організації переробки всіх видів промислових, господарських та побутових відходів, а також екологічно безпечного складування та утилізації сміття;
 • посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;
 • екологічна освіта і виховання;
 • ліквідація сміттєзвалища шляхом його рекультивації.

Очікувані результати:

Покращення існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, безпечне поводження з промисловими і побутовими відходами, формування у населення екологічного стилю мислення.

 

11. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Головна мета: запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступове нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості.

забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру шляхом ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, планування та впровадження комплексу організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, проведення ліквідації їх наслідків, зниження техногенних ризиків.

 Проблемні питання:

 • можливість ускладнення криміногенної ситуації в громаді через погіршення економічної та соціальної ситуації в цілому;
 • погіршення матеріально-технічної бази державних оперативно-рятувальних підрозділів міста.

Цілі та завдання на 2017-2019 роки:

 • посилення державного нагляду за станом техногенної безпеки,   організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;
 • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням протипожежного водопостачання в місті;
 • зміцнення кадрового потенціалу служби цивільного захисту;
 • попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації їх наслідків;
 • підвищення оперативності та якості реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події;
 • проведення оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;
 • попередження кримінальних проявів у молодіжному середовищі, боротьба з незаконним обігом зброї, наркотичних засобів;
 • розроблення комплексу заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед під облікових осіб.

Очікувані результати:

 • удосконалення системи техногенного та протипожежного захисту;
 • зниження рівня злочинності в громаді;
 • зміцнення громадського порядку і безпеки громадян;
 • мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, зниження рівня вживання наркотиків населенням.

 

12. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ

Можливі виклики та загрози сталому економічному розвитку, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці громади:

Серед найбільших зовнішніх перешкод можна визначити:

 • негативний вплив світової фінансової кризи на кредитно-банківську систему, що призводить до сповільнення кредитної активності;
 • згортання інвестиційних процесів, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення до банківських установ;
 • висока експортна залежність української економіки, погіршення умов та уповільнення темпів зростання виробництва;
 • Погіршення (введення)  військового стану.

До внутрішніх чинників, які можуть привести до перешкод у розвитку економіки слід віднести:

 • високий рівень інфляції та відсоткових ставок за кредитами, що призводять до зниження темпів приросту майже у всіх секторах економіки;
 • втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових підприємств та “нульовиків”, зростання податкового боргу призведе до незабезпечення фінансовими ресурсами надходжень до бюджету та скорочення фінансування окремих програм;
 • низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів залучення іноземного капіталу;
 • несприятлива цінова ситуація на ринку основних видів сільськогосподарської продукції, пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів, загострення диспаритету цін;
 • небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та населення, низький рівень заощаджень.
 • Зміни в Законодавстві, що ведуть до унеможливлення використання запланованих коштів у запланованих розмірах;
 • форс-мажорні обставини природнього змісту.  

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                      Тетяна Стадник

 

 

Додаток1

 

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ПРОГРАМ,

ЯКІ БУДУТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ У 2017-2019 РОАХ

№ з/п

Назва програми

Дата затвердження

1

«Програма економічного  і соціального розвитку    Немирівської міської ради Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки»

 

2

Програма «Соціальний захист населення Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

 

3

 

Програма проведення культурно-масових заходів  на території  Немирівської міської об’єднаної  територіальної громади у 2017 році

 

 

4

Програма «Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік »

 

5

Програму використання та охорони земель Немирівської міської об’єднаної територіальної громади 2017-2019 роки

 

6

 Програма реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки

 

 

7

Програма  «Поводження з твердими побутовими відходами на 2017 рік ».

 

8

Програму «Благоустрій Немирівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік»

 

9

Програма «Фінансова підтримка Немирівського комбінату комунальних підприємств на 2017 рік»

 

10

Програма підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на 2017 рік 

 

11

Програму висвітлення діяльності органів  місцевого самоврядування Немирівської міської об’єднаної територіальної громади у засобах масової інформації на 2017 рік

 

 

12

Програма"Шкільний автобус" Немирівської міської об'єднаної територіальної  громади на 2017 рік

 

 

13

Програма енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

на  2017-2018 роки

 

 

14

 Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Немирівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки.

 

 

 

Секретар ради                                                                Тетяна Стадник

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора