Пошук

ПРОТОКОЛ громадських слухань щодо врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при розгляді детального плану території орієнтовною площею 24,3000 га.,

Дата: 05.05.2017 15:38
Кількість переглядів: 1092

ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при розгляді детального плану території орієнтовною площею 24,3000 га., для розміщення житлової ї та громадської забудови, планувальної структури і функціонального зонування території, просторової композиції та визначення параметрів забудови.

"28"  квітня 2017 року                                                                         м. Немирів 

                                                                                       (сесійна зала міської ради)

ПРИСУТНІ: Учасники громадських слухань у кількості  47 осіб, в т.ч.: - головуючий – Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Торохтій М.В., начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Гук В.І.. - секретар; Стадник Т.С.- секретар міської ради;, юрист міської ради – Широкобород А.Г.; представники розробника документації-головний архітектор проекту Литвинов А.І., архітектор Слободинський Р., депутати міської ради Гончарук С.В., Демедюк І.Ф. Путрашик В.В., Черепанов Є.В.; депутат Вінницької обласної ради Кременюк М.В. представники громадських організацій: Спілки учасників Антитерористичної організації, Спілки юристів України у Вінницькій області, члени робочої групи, представники громадськості.

СЛУХАЛИ: Головуючий доповів, що відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сьогодні проводяться громадські слухання щодо врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при розгляді детального плану території орієнтовною площею 24,3000 га., для розміщення житлової ї та громадської забудови, планувальної структури і функціонального зонування території, просторової композиції та визначення параметрів забудови. Торохтій М.В. ознайомив з порядком денним і регламентом засідання, роз’яснив присутнім вимоги ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 555 від 25 травня 2011 р зазначивши, що запитання, пропозиції та зауваження мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно — правових актів (тобто по суті сьогоднішнього зібрання). Запитання, пропозиції та зауваження не по суті не розглядаються. Одночасно звернув увагу присутніх що пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- депутати сільської ради.

Порядок денний:

  1. Затвердження регламенту громадських слухань.

  2. Доповідь головного архітектора проекту.

  3. Співдоповідь розробника детального плану.

  4. Запитання до основних доповідачів.

  5. Дебати. 

  6. Надання пропозицій щодо детального плану території, голосування учасників громадських слухань за включення принципових зауважень до проекту резолюції.

   7. Оголошення резолюції громадських слухань.

 ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  47      «Проти»  - 0    «Утримались» –  0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

 Регламент громадських слухань:

  1. Доповідь головуючого – 5хв.

  2.Доповідь головного архітектора проекту – 15 хв.  

  3 Співдоповідь розробника детального плану -10 хв.

  4. Виступи учасників громадських слухань – до 5 хв.

  5. Обговорення пропозицій – 20 хв.

  7. Голосування – до 2 хв.

  8. Оголошення резолюції – 5 хв.

 Слухання провести за 1 годину 20 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  47      «Проти»  - 0    «Утримались» –0 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент.

 2. Виступив Літвінов А.І.  

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України “Про основи містобудування” та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 555 від 25 травня 2011 р. ми проводимо громадське обговорення (слухання) проекту містобудівної документації Для реалізації положень генерального плану м. Немирів Вінницької області, відповідно до рішення № 81 від 23 березня 2016 року 8 сесії 7 скликання  Немирівської міської ради  «Про виготовлення містобудівної документації в м. Немирів Вінницької області» розроблено детальний план території житлової та громадської забудови кварталу міста Немирів обмеженого вулицею І. Франка, та межею м. Немирів.

      Проект виконано відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування» та ДБН Б.1.1.-14.2012 «Склад та зміст детального плану території».

Ділянка для проектування дуже складна, розміщена  біля парку, наявність різних охоронних зон. Територія для розробки детального плану території  займає площу 24,3 га. Відповідно до ЗУ "Про землеустрій" земельні ділянки передаються у власність на підставі затвердженого детального плану, який розроблено у відповідності до генерального плану. До даного часу територія, на які запроектовано дані земельні ділянки знаходиться  у комунальній  власності.

- охарактеризував існуюче використання земельної ділянки в районі вулиці Франка. 

 - здійснив аналіз прийнятих містобудівних і архітектурних рішень щодо формування садибної забудови в районі вулиці Франка з урахуванням пропозицій і побажань Немирівської міської ради

- пояснив розроблену планувальну структуру.  Велика частина масиву не підлягає забудові, через охоронні зони громадських об’єктів та лінійних споруд. Параметри будинків вказані умовно (необхідно розробляти техпаспорта, або  наміри про забудову).  Згідно структури забудови  передбачені різні типи проїздів та вулиць. Охарактеризував житлову та громадську забудову.                                                                                                                                                                                                            Містобудівна документація виконана на професійному рівні, відповідає вимогам містобудівного законодавства, державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Земельного Кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншим нормативно правовим актам місцевого та загальнодержавного значення. Надалі наведені техніко-економічні показники, розрахунки до прийнятих у проекті рішеннях, обґрунтування площ та розмірів ділянок, доріг, площадок.

3. Співдоповідь розробника детального плану Слободінський Р.В. Охарактеризував розміщення об’єктів - сквер в центрі, зелені зони, кількість  дитячих майданчиків та майданчиків для сміття, кількість ділянок.   

 4.ВИСТУПИ , ЗАПИТАННЯ, ВІДПОВІДІ:

Болюх О.В. – Яка охоронна зона навколо об’єкту «Украерорух»?:

Літвінов А.І.: Відповідно до листа ДП ОПРУ №1-16.2-3062 від 26.12.2016 року охоронних зон та обмежень забудови, пов’язаних з впливом на роботу обладнання та наявністю санітарно-захисної зони, немає.

Засієнко П.М. - чи можна будувати багатоквартирні  будинки?

 

Літвінов А.І: Передбачено садибну забудову до 2 поверхів:

 Літвінов А.І.: В громадські забудові дозволяються  розташовувати об’єкти мінімального задоволення - магазини, аптеки, об’єкти побуту.

Літвінов А.І: профілі вулиць відповідають ДБН. Крім того передбачені інженерні мережі. Є відповідні пропозиції комунального господарства, енергетиків, газового господарства, дорожніх служб щодо забезпечення кварталу.

Хіхлач О.В. – чи не мала ширина проїзду - 3.5 м ?

Слободинський: Ширина вулиць - 7 м., проїздів 5.5 м., відстань в  червоних лініях 12.5 м.

Лабунський Р.Ю.:   Де проїзд по 3.5 м ?

Слободинський: Вказав на карті.

5.  Дебати. НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ.

ВИСТУПИВ:     

Літвінов А.І. : Необхідно розробити історико-опорний план.

Пащенко О.В. Мало присутніх людей на слуханнях.

Доля В.А. Обов’язково внести в протокол пропозиції громадськості. В об’яві не вказаний час громадських слухань.

Торохтій М.В. Побажання подати проект на містобудівну раду.

Кременюк М.В. Поясніть, який час необхідно для завершення процедури?

Гук В.І.  Об’ява надрукована у Немирівському віснику, рішення виконкому  про проведення громадських слухань знаходиться на сайті Міської ради.

ВИСТУПИВ: Гончар О.В.  Розробка і погодження займе ще кілька місяців.

РЕЗОЛЮЦІЯ.

1. ТОВ «ЗЛАТОГРАФ-ПРОЕКТ» врахувати пропозиції громадських слухань щодо охоронних зон, провести рецензію детального плану території згідно вимог чинного законодавства, та подати документацію на розгляд містобудівної ради.

2. Після виконання п.1, рекомендувати подати на розгляд міської ради (п.8 ст.19 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності") проект рішення про затвердження містобудівної документації" «Про виготовлення містобудівної документації – детального плану території житлової забудови в м. Немирів Вінницької області».

3. Довести зміст цієї резолюції громадського слухання для розгляду та ознайомлення до депутатів міської ради, керівників виконавчих органів міської ради розмістивши текст на офіційному сайті міської ради.

ВИСТУПИВ: Торохтій М.В. запропонував погодити текст резолюції.

УХВАЛИЛИ: Погодити текст резолюції.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 47    «Проти»  - 0   «Утримались» – 0

Головуючий на громадських слуханнях                                      М.В. Торохтій

 

Секретар громадських слухань                                                    В.І. Гук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора