Пошук

Оголошення про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету

Дата: 12.01.2022 15:04
Кількість переглядів: 463

Фото без опису

Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 pоку № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), рішення 25 сесії Немирівської міської ради 8 скл. від 23.12.2021р. № 830 «Про розміщення коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2022 році», згідно з пунктом 8 рішення Немирівської міської ради від 28.12.2021 р. № 25 «Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік», оголошується проведення конкурсу з визначення установи банку для  розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Загальний обсяг коштів, що прогнозується розмістити на вкладних (депозитних) рахунках складає   11 721 446 грн. (Одинадцять мільйонів сімсот двадцять одна тисяча чотириста сорок шість гривень ) .  

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в      м. Вінниці або м. Немирові (далі – банки), за умови якщо держава володіє     75 чи більше відсотками їх статутного капіталу.

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Немирівської міської територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади на депозитних рахунках, такі документи:

3.1. заяву на участь у конкурсі;

3.2. конкурсну пропозицію, в якій обов’язково вказується:

3.2.1. річна процентна ставка, яка не може бути змінена протягом року;

3.2.2. термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Немирівської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі за   письмовим зверненням фінансового управління міської ради;

3.2.3. незнижувальний залишок на депозитному рахунку або відсутність такої вимоги банку;

3.2.4. умови та періодичність сплати процентів;

3.3. завірені належним чином копії:

3.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

3.3.2. статуту банку;

3.3.3. положення про Вінницьку(-ке), Немирівську(-ке) філію (відділення) банку;

3.3.4. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

3.3.5. довіреності керуючому Вінницькою(-им) Немирівською(-им) філією (відділенням) банку;

3.4.   Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого  підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

4.  Обов’язковими умовами при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком є:

4.1. можливість постійного поповнення вкладу;

4.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

4.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління міської ради;

4.4. недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року, або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту). В разі якщо банком буде запропоновано зменшити процентну ставку, це буде підставою для ініціювання розірвання Договору банківського вкладу (депозиту) та проведення нового конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2022 році.

4.5 в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Немирівської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового зобов’язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. В Договорі банківського вкладу (депозиту) з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011p. № 6 (зі змінами).

7.  Критеріями при визначенні банку - переможця є:

7.1 розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

 

7.2 термін повернення коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління міської ради;

7.3 розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

7.4  строки перерахування до бюджету Немирівської міської територіальної громади  процентів за вкладом;

7.5 позитивний досвід спільної роботи.

8. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

9. Банк – претендент подає документи у конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотня сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

 

10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 14-00 год.    20 січня 2022 р. за адресою: м. Немирів, вул. Горького,84. Контактний телефон (04331) 2-24-01 (Саковська Л.М.) На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 15-00 год. 20 січня 2022 р."

11. Розкриття пропозицій відбудеться 20 січня 2022 р. о 15-00 год. за адресою:     м. Немирів, вул. Горького,84, 2-ий поверх, зал засідань.

12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

13. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

      15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію

16. До участі в конкурсі не допускаються банки:

16.1 які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі;

16.2.  які були визначені переможцем конкурсу, проте з ними було розірвано Договір банківського вкладу (депозиту) через вимогу банку зменшити процентну ставку, яка була заявлена установою банку на конкурсі та завдяки якій банк став переможцем конкурсу.

Таке обмеження діє протягом трьох років з дня розірвання Договору банківського вкладу (депозиту).

17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 8 та 9 умов проведення конкурсу.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора