Пошук

Стан атмосферного повітря в Немирові в березні-червні 2022 року

Дата: 17.06.2022 13:09
Кількість переглядів: 685

   Важливою ключовою складовою для більшості    мешканців нашого району є використання автомобільного транспорту. Все більше і більше людей мають власні  автомобілі, і це не може не позначитись на якості  повітря. Транспорт з двигунами внутрішнього згоряння завдає великої шкоди біосфері.

Фото без опису

         Особливо небезпечний для неї – автомобільний транспорт, який у про цесі своєї діяльності щомиті продукує в  атмосферу  оксид вуглецю (CO), діоксид вуглецю (CO2),оксиди азоту (NOx), двоокис сірки (SO2), озон, бензол, важкі метали, а також дрібнодисперсійні тверді частинки.

    Транспортна  система  Вінницької області має розгалужену мережу автомобільних шляхів загальнодержавного і місцевого значення..  

    Розвинена мережа автомобільного транспорту  здатна не тільки задовольняти потреби щоденної мобільності городян, а й бути причиною постійного забруднення

  густонаселених районів, сприяти розвитку хронічних захворювань у мешканців прилеглих до   автомобільних доріг територій.

   Автомобіль викидає понад 200 токсичних речовин, їх концентрація значною мірою залежить від технічного стану автомобіля, швидкості його руху, строку експлуатації.

     Вихлопні гази автомобіля важчі за повітря, тому усі вони накопичуються в ґрунті. У цілому, відпрацьовані гази в небезпечних концентраціях поширюються до третього-четвертого поверху.

 

        Коротко опишемо про основні  хімічні речовини, які можуть забруднювати   атмосферне  повітря.  Немирівський відділ  проводить моніторинг за їхнім вмістом.

 

   Оксид вуглецю (чадний газ) – отруйна речовина, що не має кольору і запаху є результатом неповного згоряння палива, який міститься  у вихлопних газах. Вступаючи в реакцію із гемоглобіном крові, оксид вуглецю утворює стійке з’єднання – карбоксигемоглобін, яке утруднює процес газообміну в клітинах, що призводить до кисневого голодування. За його впливу порушується центральна нервова система, уражується дихальна система, знижується гострота зору. Перевищення норм концентрації СО особливо небезпечно для людей з серцево-судинними захворюваннями.

         За вмісту в повітрі 0,05% СО через годину у людини спостерігається слабке отруєння, за вмісту 1% – людина втрачає свідомість після декількох вдихів. Окис вуглецю легший за повітря, тому швидко випаровується у відкритих зонах, але він особливо  небезпечний при прямому вдиханні з вихлопної труби або у погано провітрюваних місцях.

 

     Оксиди азоту (NO2, N2O3, N2O4) – це група дуже реактивних газів, які утворюються в результаті діяльності автомобільного транспорту.

Кількість оксидів азоту збільшується в міру того як росте температура двигуна. Викиди NOx  у процесі горіння в основному викидаються у вигляді оксиду азоту (NO), який може окислюватися  до діоксиду азоту (NO2), що є потужним забруднювачем повітря.

Леткі оксиди азоту, що проникають в атмосферу здатні спричиняти кислотні дощі і самі по собі є отруйними: ці речовини подразнюють слизові оболонки людини, провокують астму та респіраторні алергічні реакції. Діоксид азоту впливає переважно на дихальні шляхи і легені, а також змінює склад крові, зокрема зменшує вміст у крові гемоглобіну, особливо у людей з серцево-судинними захворюваннями. Вплив діоксиду азоту на організм людини знижує її опірність до захворювань, призводить до кисневого голодування тканин, особливо у дітей, підсилює дію канцерогенних речовин, сприяючи виникненню злоякісних новоутворень.

 

   Сірчистий ангідрид – безбарвний газ з різким запахом, сприяє виникненню бронхітів, астми та інших респіраторних захворювань.

 

      Сполуки свинцю з'являються у відпрацьованих газах за використання етилованого бензину, вражають центральну нервову систему і кровотворні органи.

     Важкі метали, які викидаються машинами, та можуть бути високотоксичними в дуже малих концентраціях. Нагромадження важких металів у ґрунтах змінює їх хімічні і біологічні властивості. Метали акумулюються в живих організмах і потрапляють у харчові ланцюги. Зокрема, через коров'яче молоко і рибу вони потрапляють у людський організм і спричиняють ряд важких захворювань. Важкі метали можуть залишатися  в атмосферному повітрі до 10 днів і переноситися на відстань до 2000 км.

 

      Дрібнодисперсійні тверді частинки діаметром 10 нанометрів і менше продукують двигуни внутрішнього згоряння у досить великій кількості. Наявні у повітрі тверді частинки чинять  негативний вплив на здоров’я людини. Спектр їх  впливу на організм людини досить широкий, але головним чином дрібнодисперсійні тверді частки впливають на дихальну і серцево-судинну системи. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно на кожні додаткові 10 µg/m3 твердих часток з діаметром 2,5 рівень смертності зростає на 6%

 

        В  березні-червні  2022  року  фахівцями Немирівського відділу було проведено моніторингові дослідження атмосферного повітря  Немирова в контрольних точках.

       Повітря досліджується на  відповідність  наказу МОЗ №52  від  14.01.2020 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

       На даний момент проведено 52 дослідження.

     На момент проведення досліджень вміст  досліджуваних хімічних речовин  в усіх контрольних точках не перевищував  ГДК (гранично допустимі концентрації). Серед усіх досліджуваних точок більша концентрація вмісту хімічних  речовин спостерігається в  районі автовокзалу. Це пов’язано із значним транспортним потоком.

        Пам’ятайте,  кожне висаджене дерево, зможе зменшити шкідливий вплив на  атмосферне повітря людської діяльності. Наше здоров’я  в наших руках.

   

      Матеріали підготував   лікар  ВСП Немирівський відділ   Олексій Лозінський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора