Пошук

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Дата: 15.03.2023 11:20
Кількість переглядів: 603

Комунальна установа «Немирівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 

Фото без опису

Комунальна установа «Немирівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

м. Немирів, вул. Соборна, буд.26

електронна пошта: ntckononenko@gmail.com

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

 8.00-12.00/13.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст соціальної послуги

Заходи, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування.

Форма надання соціальної послуги

Денна

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями III групи рухової активності - 1-2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень. Кількість разів надання соціальної послуги догляду вдома може зменшуватись за бажанням (ініціативою) отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Соціальні групи

Особа/ сім’я, яка належить до вразливих груп населення та/або перебуває у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я тощо.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

 

Документи, потрібні для отримання послуги

Письмова заява особи, законного представника до управління соціального захисту населення Немирівської міської ради.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» (зі змінами внесеними Наказом Мінсоцполітики від 16.06.2021 р. №335);

- Положення про КУ «Територіальний центр» Немирівської міської ради .

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

Назва соціальної послуги

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи/сім’ї. Зміст, обсяг та особливості соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.

Форма надання соціальної послуги

Коротко-, середньо- та тривале консультування, разове кризове консультування, вуличне консультування.

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись разово, короткостроково, періодично.

 

Соціальні групи

Особа, сім’я, група осіб, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, потребує соціальної послуги консультування або отримує її.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

При коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта;  при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо); при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт  соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  02.07.2015  № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»;

- Положення про КУ «Територіальний центр» Немирівської міської ради.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

Назва соціальної послуги

ІНФОРМУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Надання інформації:

- з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку надавачів соціальних послуг, умов їх отримання.

- щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та  інших видів допомоги, робіт, послуг.

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/на вулиці);

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

Одноразово.

Соціальні групи

- вразливі групи населення;

- особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Відсутні

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Положення про КУ Територіальний центр» Немирівської міської ради.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

Назва соціальної послуги

     НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

Зміст соціальної послуги

Заходи, що проводяться протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання / перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- у приміщенні надавача соціальної послуги протягом робочого дня.

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись постійно, періодично або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником та/або уповноваженим представником сім’ї з урахуванням визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Соціальні групи

Особа/сім’я, яка належить до вразливих груп населення та/або перебуває у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я тощо, та отримує цю соціальну послугу.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно.

Документи, потрібні для отримання послуги

Заява про надання соціальних послуг.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Державний стандарт соціальної послуги натуральної допомогизатверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  25.03.2021  № 147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги».

- Положення про КУ «Територіальний центр» Немирівської міської ради.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

Ненадання надавачем соціальної послуги натуральної допомоги.

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

 

Назва соціальної послуги

              СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

Залучення осіб з інвалідністю та пенсіонерів до активного способу життя, творчих здібностей, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей); навчання в університеті ІІІ віку; огляд преси, художньої літератури в бібліотеці; надання інформації щодо наявних соціальних служб, послуг, видів допомоги, засобів реабілітації, умов їх отримання тощо.

Форма надання соціальної послуги

Денна.

Термін надання соціальної послуги

За потреби.

Соціальні групи

Особи пенсійного віку, особи з інвалідністю.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно.

Документи, потрібні для отримання послуги

Звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до суб’єкта, що надає послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Наказ МінсоцполітикиУкраїни від 25.08.2011 року №326 «Про впровадження соціально – педагогічної послуги «Університет третього віку»

- Положення про КУ «Територіальний центр» Немирівської міської ради.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

Комунальний заклад «Немирівський міський центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді»

Фото без опису

Комунальний заклад «Немирівський міський центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді»

м. Немирів, вул. Соборна, буд.26

електронна пошта: nemyrivsky_msssdm@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

 8.00-12.00/13.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

012.0 ЕКСТРЕНЕ (КРИЗОВЕ) ВТРУЧАННЯ

Зміст соціальної послуги

Перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (в тому числі  вдома);

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

Термін надання соціальної послуги

Екстрено (кризово)/одноразово

Соціальні групи

Особи, постраждалі від домашнього насильства;
особи, постраждалі від торгівлі людьми;
особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Звернення/повідомлення щодо отримання соціальної послуги здійснюється в усній або письмовій формі до Управління соціального захисту населення (безпосередньо до центру надання соціальних послуг при разовому кризовому консультуванні)

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 01.06.2020р. №587 «Порядок організації надання соціальних послуг;
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016року №716 «Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстренного втручання»;
 • Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

Назва соціальної послуги

ІНФОРМУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/на вулиці);

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

Одноразово-екстрено (кризово)

Соціальні групи

Вразливі групи населення; особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Відсутні

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» ;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 «Порядок організації надання соціальних послуг»; 
 • Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

Назва соціальної послуги

КОНСУЛЬТУВАННЯ  

Зміст соціальної послуги

Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку.

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/на вулиці);

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

Одноразово / тимчасово / екстрено (кризово).

Соціальні групи

 Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

При коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта;  при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо); при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 «Порядок організації надання соціальних послуг»;
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від  02.07.2015р. №678 «Державний стандарт соціальної послуги консультування»;
 •  Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

Навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- на робочому місці

Термін надання соціальної послуги

Постійно/ тимчасово

Соціальні групи

Особи похилого віку;
діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями;
особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;
учасники бойових дій;
особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

-Заява до Управління  соціального захисту населення;

- паспорт громадянина України;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб.

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України   від 01.06.2020р. №587

«Порядок організації надання соціальних послуг»;

 •  Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №514 «Про затвердження Державного стандарту соціального адаптації»;
 •  Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

Допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників

Форма надання соціальної послуги

- напівстанціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги .

Термін надання соціальної послуги

Тимчасово

Соціальні групи

- внутрішньо переміщені особи;
- особи, постраждалі від торгівлі людьми;
- бездомні особи;
- біженці;
- шукачі притулку;
- національні меншини;
- діти та особи, які перебувають / перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

-Заява до Управління  соціального захисту населення Немирівської міської ради

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України  від 01.06.2020р. №587 «Порядок організації надання соціальних послуг»;
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015р. №912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб»;
 • Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

Назва соціальної послуги

 СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

Зміст соціальної послуги

Організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення

Форма надання соціальної послуги

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем перебування отримувача соціальної послуги ;

- поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці; через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

Одноразово/тимчасово

Соціальні групи

Вразливі групи населення;
особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

-Заява до Управління  соціального захисту населення;

- паспорт громадянина України;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб.

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 «Порядок організації надання соціальних послуг»;
 •  Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015р. №912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики»;
 •  Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ-СИРОТИ І  ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/ відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

- напівстанціонарно  в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

Термін надання соціальної послуги

Постійно/тимчасово

Соціальні групи

Сім’ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

-Заява до Управління  соціального захисту населення;

- паспорт громадянина України;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб.

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 «Порядок організації надання соціальних послуг»;
 •  Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017р. №1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»;
 • Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

Назва соціальної послуги

 СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМ’Ї/ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Зміст соціальної послуги

Консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

- напівстанціонарно  в приміщенні надавача соціальної послуги;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

Термін надання соціальної послуги

Тимчасово

Соціальні групи

Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

-Заява до Управління  соціального захисту населення;

- паспорт громадянина України;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб.

Правові підстави для надання соціальної послуги

 • Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII;
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»;
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 «Порядку організації надання соціальних послуг»;
 •  Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.06.2016р. №318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах»;
 •  Положення про Немирівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора