Пошук

Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед молоді імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики»

Дата: 12.09.2023 14:28
Кількість переглядів: 206

 

Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої діяльності студентів, молодих вчених, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи.

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, молодих вчених, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; популяризація досягнень науки, техніки и інноваційних технологій; залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю та молодими вченими.

Проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у два етапи: перший етап - рецензування робіт; другий етап проведення – проведення підсумкової науково-практичної конференції.

2. Терміни організації Конкурсу: – до 13 листопада 2023 року прийом наукових робіт; – до 27 листопада 2023 року рецензування робіт; – грудень 2023 року – проведення підсумкової науково-практичної конференції, визначення переможців і призерів.

3. Наукові роботи з кожного напряму (секції) надсилаються до Інституту у паперовому варіанті за адресою: 01054, м. Київ, вул. Кониського, буд. 8/14, 9 поверх (Навчально-науковий інститут права та політології) або електронною поштою: nnip@udu.edu.ua (з приміткою «На конкурс наукових робіт»).

4. Для оцінки наукових робіт, надісланих на Конкурс в Інституті створюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом директора Інституту. До складу конкурсної комісії можуть входити наукові, науково-педагогічні працівники Інституту, закладів вищої освіти, наукових установ, представники громадських організацій тощо (за згодою).

5. Протягом першого етапу Конкурсу конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування. Одна робота рецензується двома рецензентами. Наукові роботи не подаються на рецензування до закладів вищої освіти, наукових установ, у яких навчаються/працюють їх автори.

6. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт (далі – рейтинговий список), який оприлюднюється.

7. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного плагіату, конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням: підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та керівництво відповідного закладу вищої освіти або наукової установи про цей факт; не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну наукову роботу до подальшої участі у Конкурсі.

8. Конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від її складу. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

9. Авторам відповідних наукових робіт конкурсна комісія надсилає запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково- практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи. Якщо претендент на нагородження не має можливості приїхати для участі у підсумковій науково-практичній конференції, допускається його участь з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції (онлайн). За рішенням конкурсної комісії підсумкова науково-практична конференція також може бути проведена у режимі відеоконференції (онлайн).

10. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роботи, подані на Конкурс (без даних про рецензента), рейтинговий список не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-практичної конференції висвітлюється на офіційний інформаційних ресурсах Інституту.

11. Документація з проведення Конкурсу зберігається в Інституті протягом трьох років.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора