Пошук

АКТУАЛЬНО

11 Квітня, 2017 р., 12:00
Перелік питань на перевірку знання законодавства кандидата на заміщення вакантної посади головного спеціаліста – державного  інспектора з праці
30 Березня, 2017 р., 12:11
Перелік питань на перевірку знання законодавства кандидата на заміщення вакантних посад державного реєстратора та головного спеціаліста – державного кадастрового реєстратора 1.    Сфера дії Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 2.    Поняття, порядок та місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 3.    Вимоги до оформлення документів, що подаються державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 4.    Порядок зберігання та передачі реєстраційних справ, визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 5.    Державний реєстр речових прав на нерухоме майно: поняття, структура. 1.    Основні засади державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. 2.    Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: порядок та строки проведення. 3.    Види речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 4.    Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно. Порядок реєстрації. 5.    Нерухоме майно: правовий режим, ознаки. Види об’єктів нерухомого майна права стосовно яких підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 6.    Момент виникнення права власності на нерухоме майно. 7.    Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 8.    Припинення права власності на нерухоме майно. Відмова від права власності на нерухоме майно, порядок державної реєстрації. 9.    Відмова у проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: підстави, правові наслідки. 10.    Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: підстави, правові наслідки. 11.    Правовстановлювальний документ: поняття, види. 12.    Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: правовий режим, форми надання, особи, які мають право на її одержання. 13.    Інформаційна довідка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: особи, які мають право на її одержання, правові підстави запиту. 14.    Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Випадки оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності. 15.    Право спільної власності: поняття, види. Поділ майна, що є у спільній власності. Виділ частки із майна, що є у спільній власності. 16.    Об’єкт незавершеного будівництва: правовий статус, порядок державної реєстрації. 17.    Набуття права власності на безхазяйну річ. 18.    Державна реєстрація права власності та користування земельною ділянкою. Посвідчення цього права правовстановлювальними документами. Момент виникнення права власності на земельну ділянку. 19.    Інформаційні системи (державні реєстри), в яких містяться відомості щодо державної реєстрації права власності, інших речових прав на нерухоме майно, та їх обтяжень (обмежень). 20.    Право державної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації. 21.    Державна реєстрація обмежень/обтяжень речових прав на земельні ділянки. Види обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки. 22.    Статус державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, його повноваження. 23.    Плата за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 24.    Право комунальної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації. 25.    Право приватної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації. Державна реєстрація права власності за фізичною особою – підприємцем. 26.    Державна реєстрація права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами. 27.    Державний земельний кадастр: поняття, складові частини. 28.    Механізм одночасної державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної чи комунальної власності. 29.     Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця. 30.    Надання відомостей з Єдиного державного реєстру.     31.    Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи. 32.    Подання документів для державної реєстрації. 33.    Мета ведення Державного земельного кадастру. 34.    Кадастрова карта (план). 35.    Принципи Державного земельного кадастру. 36.    Визначення термінів: державна реєстрація земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки. 37.    Державний кадастровий реєстратор. 38.    Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру. 39.    Загальні засади ведення Державного земельного кадастру. 40.    5. Державна реєстрація обмежень/обтяжень речових прав на земельні ділянки. Види обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки. 41.    Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру. 42.    Механізм одночасної державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної чи комунальної власності. 43.    Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць. 44.    Визначення термінів: кадастрова карта (план), Державний земельний кадастр. 45.    Відомості про земельні ділянки. 46.    Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру. 47.    Кадастровий номер земельної ділянки. 48.    Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру. 49.    Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру. 50.    Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру. 51.    Державна реєстрація права власності та користування земельною ділянкою. Посвідчення цього права правовстановлювальними документами. Момент виникнення права власності на земельну ділянку. 52.    Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру. 53.    Державна реєстрація земельної ділянки. 54.    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель 55.    Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж. 56.    Перелік документів, що подаються державному кадастровому реєстратору для державної реєстрації земельної ділянки. 57.    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок. 58.    Кадастровий план земельної ділянки. 59.    Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру. 60. На підставі яких документів вносяться відомості про обмеження у використанні земель  до Державного земельного кадастру. 61. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру. 62. Відомості про цільове призначення земельних ділянок, що  вносяться до Державного земельного кадастру. 63. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру. 64. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру.
30 Березня, 2017 р., 12:03
Перелік питань на перевірку знання законодавства кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії по веденню реєстрації актів цивільного стану
30 Березня, 2017 р., 12:02
Перелік питань на перевірку знання законодавства кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з надання адміністративних послуг
30 Березня, 2017 р., 12:02
Перелік питань на перевірку знання законодавства кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії з організаційних питань
30 Березня, 2017 р., 12:00
Перелік питань на перевірку знання Закону  України
06 Березня, 2017 р., 20:28
Відповідно до вимог статі 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та розпорядження Немирівського міського голови від 06.03.2017 року Немирівська міська рада з 07 березня 2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Немирівської міської ради: 1. Організаційний віділ: спеціаліст І категорії з організаційних питань. 2. Фінансово-господарський відділ: спеціаліст І категорії - бухгалтер. 3. Відділ «Центр надання адміністративних послуг»: Начальник центру надання адміністративних послуг - державний реєстратор; головний спеціаліст - державний кадастровий реєстратор; спеціаліт І категорії - адміністратор центру надання адміністративних послуг; спеціаліст І категорії по веденню реєстрації актів цивільного стану; Спеціаліст І категорії з надання адміністративних послуг.  4. Головного спеціаліста - державного інспектора з праці. 5. Головного спеціаліста - інспектора з благоустрою.  До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають: повну вищу освіту професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом не менше 3-х років; знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування та державної служби; вільно володіють державною мовою; вміють працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача та готувати аналітичні довідки. Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів (з 07 березня по 07 квітня 2017 року). Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі у конкурсі, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою виконавчого апарату Немирівської міської ради за адресою: м. Немирів, вул. Соборна, 28, тел. 2-24-01.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора