Пошук

ПРО БЮДЖЕТ НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2023 РОЦІ

Дата: 16.05.2023 14:52
Кількість переглядів: 874

 Станом на 16 травня 2023 року бюджет Немирівської міської територіальної громади не прийнято.

       Керуючись статтею 79 Бюджетного кодексу України, відповідно до вимог якої якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган місцевої ради мають право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період, схваленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради, при цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету), фінансовим управлінням Немирівської міської ради сформовано тимчасовий розпис бюджету Немирівської міської міської територіальної громади спочатку на І квартал 2023 року, а потім продовжено на І півріччя 2023 року, чим забезпечено повноцінне функціонування всіх бюджетних установ, закладів комунальної власності для надання адміністративних, культурно-освітніх, соціальних послуг відповідно до статутних повноважень. 

       Також виконано вимоги статті 89 Бюджетного кодексу України в частині фінансування видатків на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг закладам охорони здоров’я – для КНП «Немирівська міська лікарня» та КП «Немирівський міський Центр ПМСД».

       За даними казначейської звітності станом на 1 травня 2023 року кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати по бюджету громади відсутня.

        Відповідно до  протоколу засідання постійної комісії Немирівської міської ради Вінницької області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Турбовець С.Б.) від 14 грудня 2022 р. було запропоновано здійснити перерахунок витрат на оплату праці працівникам без встановлення стимулюючих виплат, з доплатою до мінімальної заробітної плати, оскільки відповідно до постанови КМУ від 09.06.2006 р. №268 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF#Text посадові оклади спеціалістів місцевої ради встановлені на рівні, нижче мінімальної заробітної плати (додатки до постанови №№50,51), з чим не погодились члени виконавчого комітету на черговому засіданні та не схвалили запропоновані зміни з метою збереження кадрового потенціалу ради для забезпечення надання відповідних консультацій та послуг жителям громади на належному рівні.

      Разом з тим зазначаємо що у співпраці з органами місцевого самоврядування новим Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73563 передбачено мінімальний посадовий оклад спеціаліста місцевої ради на рівні мінімальної заробітної плати без урахування обов’язкових доплат та надбавок за ранг та вислугу років, а також градацію посадових окладів відповідно до категорії посад, тобто, заробітна плата працівників ОМС на законодавчому рівні вже встановлена більша за мінімальну.

       Інші пропозиції стосовно змін до формування фонду оплати праці працівників бюджетних установ, зокрема, зазначені суми у дописах в Інтернет- мережах, не надходили, протоколи засідання постійних комісій ради з офіційними пропозиціями щодо змін до проєкту бюджету громади до ради не надавались, більше того, Немирівська міська рада на офіційній сторінці зверталась до постійних комісій з проханням надати такі пропозиції https://nemyriv-mrada.gov.ua/news/1672394611/ , але відповіді не отримала.

      Проєктом бюджету крім поточних видатків передбачено видатки на реалізацію проєктів «Капітальний ремонт дорожнього та частини тротуарного покриття по вул.Соборної (від буд.279 до межі населеного пункту) в м. Немирів» в сумі 1 000 000 грн, «Капітальний ремонт благоустрою земельної ділянки на перехресті вул. Соборна та вул. Горького в м.Немирів» (площа біля колишнього кінотеатру «Іскра») в сумі  5 570 920 грн, але здійснювати капітальні видатки в період дії тимчасового розпису бюджету заборонено.

        Станом на 1 січня 2023 року вільні залишки коштів загального фонду бюджету Немирівської міської територіальної громади склали 14 498,6 тис.грн, спрямувати які на потреби громади, а це нагальні проблеми з дорогами та благоустроєм, в даний час неможливо також у зв’язку із неприйняттям бюджету громади, також неможливо спрямувати співфінансування на придбання шкільного автобуса та на капітальний ремонт (реконструкцію) укриттів у закладах освіти.

      Що стосується обсягу видатків на висвітлення діяльності Немирівської міської ради та її виконавчих органів, то слід зазначити, що з депутатами обговорювалось питання щодо зменшення таких видатків на суму 250 000 грн, попередньо планувалось 364 980 грн, зменшити суму повністю неможливо, оскільки, наприклад частина 4 статті 28 Бюджетного кодексу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text вимагає, що рішення про місцевий бюджет має бути опубліковане не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами,  є й інші питання щодо висвітлення діяльності виконавчих органів ради, тому не затверджувати звіт про виконання бюджету громади за 2022 рік, не приймати бюджет громади на 2023 рік, щоб потім його не публікувати в газеті і не платити за це – абсурдне рішення і не підлягає маніпуляціям громадською думкою.

           Розпорядженням міського голови від 09 травня 2023 року №155-р https://rada.info/upload/users_files/03772619/docs/501ce3579ce11858daea32c4112c06c4.pdf  в черговий раз скликано сесію міської ради, першим питанням було винесено питання про бюджет громади на 2023 рік, але сесія не відбулась у зв’язку з відсутністю депутатів від політичних сил «Батьківщина» та «Українська стратегія Гройсмана» майже у повному складі.

       А тепер, кому цікаво, детальніше про процес формування проєкту бюджету громади на 2023 рік:

       З метою формування проєкту рішення про бюджет громади на 2023 рік рішенням виконавчого комітету Немирівської міської ради від 16 серпня 2022 року №169 затверджено План заходів щодо складання проєкту бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік (далі –План заходів).

        На виконання Плану заходів головними розпорядниками коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади було підготовлено розрахунки потреби в бюджетних призначеннях на утримання бюджетних установ комунальної власності у 2023 році,  фінансовим управлінням Немирівської міської ради враховано пропозиції головних розпорядників коштів та 15 листопада 2022 року через ІАС LOGICA доведено до їх відома граничні показники витрат.

       Складнощі при формуванні проекту бюджету громади на 2023 рік виникли через те, що статтею 31  Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» передбачено, що, як виняток з положень частини другої статті 103-2 і частини третьої статті 103-3 Бюджетного кодексу України, розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.    

       На виконання пункту 9 Плану заходів фінансовим управлінням Немирівської міської ради було здійснено аналіз поданих головними розпорядниками коштів бюджетних запитів, проведено узгоджувальні наради та сформовано проєкт бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік, проєкт рішення про бюджет на 2023 рік згідно Типової форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №668, разом із пояснювальною запискою та іншими матеріалами листом фінансового управління від 29 листопада 2022 року №02-31/679 направлено до виконавчого комітету Немирівської міської ради на схвалення відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України. Проєкт рішення оприлюднено за посиланням https://nemyriv-mrada.gov.ua/docs/1305521/ .

       Рішенням виконавчого комітету Немирівської міської ради від 09 грудня 2022 року №314 проєкт бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік схвалено, рішення оприлюднено за посиланням https://nemyriv-mrada.gov.ua/docs/1308754/ та листом фінансового управління Немирівської міської ради від 12 грудня 2022 року 02-31/711 направлено до Немирівської міської ради для оприлюднення, винесення на розгляд постійних комісій. Проєкт рішення сесії Немирівської міської ради «Про місцевий бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік» оприлюднено за посиланням https://nemyriv-mrada.gov.ua/docs/1308732/ .

      Бюджетні запити головних розпорядників коштів бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік розміщено у терміни, визначені законодавством, за посиланням https://nemyriv-mrada.gov.ua/bjudzhetni-zapiti-14-51-17-13-12-2022/ .

       Тобто, весь процес формування бюджету оприлюднюється щороку відкрито на офіційній сторінці Немирівської міської ради у розділі «Бюджет громади» https://nemyriv-mrada.gov.ua/bjudzhet-gromadi-11-18-54-15-08-2017/, а ще з бюджетом громади ви можете ознайомитись на офіційному ресурсі Open budget — це офіційний державний вебпортал, який відповідає кращому міжнародному досвіду у сфері відкритості публічних фінансів та входить до складу платформи відкритих даних у сфері публічних фінансів Є-data за посиланням https://openbudget.gov.ua/local-budget/02506000000/info/indicators .

 

Начальник фінансового управління

Немирівської міської ради                                                                              Оксана ТРОЯН


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора